Regulamente

CAP.I PRESCRIPŢII GENERALE APLICABILE CONCURSURILOR DIN CADRUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE RALLY RAID 2016

Prezentele Prescripţii Generale stabilesc cadrul regulamentar aplicabil organizării concursurilor din cadrul Campionatului Naţional de Rally Raid.
Toate incălcările acestui regulament, vor fi semnalate Comisarilor Sportivi care pot aplica sancţiuni din cele prevăzute de Articolele 152 şi 153 din Codul Sportiv Internaţional.

1. DEFINIŢII – CARACTERISTICILE CONCURSURILOR

1.1 O competiție de RALLY RAID este o întrecere sportivă a cărei itinerar acoperă teritoriul uneia sau a mai multor ţări.

Există trei tipuri de competiţii de rally raid: Rally Raid, Maraton și Baja.

Reglementările specifice Campionatului Național de Rally Raid al României se găsesc la Capitolul II.

1.1.2. O competiție de RALLY RAID este o competiţie care se derulează pe o distanţă de minim 300 km sector selectiv și nu poate dura mai mult de 4 zile (Verificările tehnice şi Super Speciala incluse).

1.1.3 Rally Raid Maraton este o competiție la care lungimea totală a sectoarelor selective trebuie să fie mai mare de 1500 km, traseul poate străbate teritoriul mai multor ţări. Durata totală a unui Maraton nu poate depăşi 10 zile (Verificările şi Super Speciala incluse).

1.1.4 BAJA este un Raliu Tot-Teren care trebuie să se deruleze pe durata a 1 sau 2 zile, minim 400 km/zi sector selectiv. Baja este un concurs de Rally Raid non-stop, în care există un singur sector selectiv pe etapă, orice oprire/service propriu/alimentare se face pe timpul concurentului.

1.2 Traseul este divizat în Etape (zile) conţinând una sau mai multe Sectoare Selective (probe speciale) cu timpi cronometrați, fiind legate între ele prin Sectoare de Legătură cu timpi maximi impuși.

1.3 Toate competiţiile contând pentru un titlu în Campionatul Național de Rally Raid al României, trebuie să respecte următoarele condiții:

 1. Să accepte numai vehicule din grupele T1, T2, T3 (TH) și T4
 2. Să aibă grupa PROMO RALLY RAID cu Regulamentul de participare specific acestei grupe
 3. moto cf. regulamente interne FRM
 4. Buggy (2 roți motoare) cf. regulamente FRAS
 5. UTV (side by side) FRAS
 6. atv cf. regulamente interne FRM

După studierea dosarului competiţiei şi a Regulamentului particular al concursului, FRAS și FRM poate acorda Permis de Organizare (vezi caietul de sarcini al Organizatorului).

2. TERMINOLOGIE

2.1 Aditiv:

Buletin oficial care face parte integrantă din Regulamentul particular și este destinat a modifica, preciza sau completa.

2.2 ASN: Autoritate Sportivă Națională

2.3 Bivuac: (exceptând Baja)

Zona situata între controlul orar de sosire din etapă şi controlul orar de plecare în etapa următoare, în care toţi concurenţii se regrupează, spaţiu care este localizat în caietul itinerar. În bivuac asistenţa tehnică este liberă între concurenţi, la care se adaugă asistenţă autorizată în Regulamentul particular.

Zona de bivuac este delimitată printr-un cerc fictiv de aprox. 500 metri în diametru, în centrul căruia va fi instalată structura organizatorului de control a concursului şi unde vor fi instalate obligatoriu:

 • un panou de afişaj oficial
 • controalele orare de sosire din etapa şi de start al etapei următoare pot fi combinate

2.4 Briefing

Briefing-urile trebuie conduse de Directorul de concurs sau de delegatul organizatorului.

Prezența la briefing a sportivilor este obligatorie. Absența acestora nu va implica organizatorul sub nici un fel în cazul unor evenimente în care sunt implicați sportivii în cauză.

Organizatorul are obligația de a organiza Briefingul la ora și locul exacte anunțate prin Regulamentul Particular. Informaţiile legate de securitate şi de parcurs (modificări ale Caietului itinerar) pentru ziua urmatoare, datate și semnate de Directorul de concurs, trebuie afişate pe panoul de afişaj oficial, sub responsabilitatea sa. Acestea rămân pe panou până după terminarea etapei următoare.

2.5 Carnet de bord

Document destinat înscrierii în ordine cronologică a vizelor diferitelor controale prevăzute pe traseu.

2.6 Concurent

Entitate fizică sau juridică utilizată pentru persoana fizică sau morală care a înscris autovehiculul.

2.7 Echipajul

Prin echipaj se înțelege ansamblul compus din primul pilot și copilot (copiloți). Este compus din maximum 2 persoane sau 3 persoane la clasa camioane care trebuie să fie titulari ai unei licenţe de pilot pe anul în curs, valabilă pentru concursul respectiv.

2.8 Durata unui concurs

Orice concurs începe cu verificările administrative şi/sau tehnice (cuprinzând dacă este cazul și verificarea pieselor vehiculului) şi se termină cu expirarea unuia din următoarele puncte:

 • perioadei de reclamaţii sau de apel sau sfârşitul audiţiei;
 • sfârşitul verificărilor administrative/tehnice de după concurs în conformitate cu Codul Sportiv Internaţional;
 • sfârșitul decernării premiilor.

2.9 Etapă

Fiecare zi a unui concurs, separate de o pauza de cel puţin 6 ore.

2.10 CT (Control de Trecere)

Este un punct obligatoriu de pe traseu prin care echipajul trebuie să treacă, cu sau fără oprire pentru viza pe carnetul de bord.

2.11 DZ

Debutul zonei de control a vitezei, materializată în măsura posibilităților, de un reper precis.

2.12 FZ
Finalul zonei de control a vitezei.

2.13 Note informative

Informaţii comunicate de către organizator şi/sau conducerea cursei, concurenţilor, care după lecturare vor semna de luare la cunoştinţă. Aceste note trebuie puse la dispozitia concurenților cât mai curand posibil.

2.14 Pașaport tehnic ASN

Document necesar echipajelor care punctează în campionatul național de Rally Raid.

Document eliberat de ASN concurentului şi autentificat de delegatul tehnic ASN sau de comisarul tehnic responsabil din concursul respectiv, care identifică automobilul prezentat.

Acest document trebuie prezentat la orice solicitare a comisarilor tehnici.

2.15 Penalizare forfetară

Penalitate creată pentru a înlocui o sancţiune, ce ar duce la scoaterea din concurs sau excludere pentru nerespectarea prevederilor regulamentelor într-un concurs.

Aceasta permite concurenţilor penalizaţi continuarea raliului în condiţii de competiţie normală dar sever penalizaţi. Penalizarea forfetară se exprimă în timp și se adaugă penalizărilor acumulate deja de concurenţi, prevăzute în regulamentul particular.

Penalizarea forfetară este stabilită de către organizator şi poate avea o valoare diferită pentru fiecare Sector Selectiv, sector de legătură, control de trecere, calculată în funcţie de profilul şi dificultatea fiecăreia dintre ele. Penalizarea minimă este de 10 ore.

Timpul total atribuit concurentului afectat de această penalizare, se va calcula adunând timpul maxim autorizat al sectorului selectiv neefectuat cu valoarea penalizării forfetare a sectoarelor și penalizarea punctelor de trecere lipsă.

Pe un concurs de 2 zile, se poate forfeta 1 probă max.

Pe concurs de mai mult de două zile se pot forfeta max.2 probe.

Proba superspecială (prolog) care stabilește ordinea de start nu face parte din problele ce pot fi forfetate.

20.16 Super Speciala

Organizarea unei Super Speciale (SS1) este obligatorie.

Se va organiza numai o Super Specială, care va determina ordinea de start pentru etapa următoare. Se va derula sub forma unui Sector selectiv, cu o lungime recomandată cuprinsă între 5 km şi 10 km.

Regulamentul particular al concursului va preciza dacă este autorizată o recunoaştere a Super Specialei și sub ce formă.

Aceasta poate conta pentru clasamentul concursului, aplicându-se eventualele penalităţi. Aceste penalităţi vor fi contabilizate în clasamentul general al Etapei și aplicate în aceași zi.

2.17 Regrupare
Oprire prevăzută de organizator pentru a permite, pe de o parte revenirea la orarul teoretic şi pe de altă parte, de a regrupa echipajele rămase în concurs. Timpul de oprire poate să difere la echipaje. Este precedată și terminată de Control Orar.

Noul start se va da în funcţie ordinea de sosire a concurenţilor în Controlul orar de intrare în regrupare. Ecartul la start, pentru primele 10 echipaje sosite va fi de 2 minute.

Regruparea se desfășoară în regim de parc închis.

2.18 Comisia Națională de Rally Raid din cadrul FRAS reglementează, coordonează și aprobă desfășurarea competițiilor și campionatelor de Rally Raid.

Comisia supraveghează buna desfășurare a competițiilor și are dreptul să se autosesizeze cu privire la fapte și evenimente petrecute în timpul unei curse, care contravin regulamentelor sportive și să notifice Comisia de Competiții FRAS în vederea omologării sau nu a rezultatelor.

2.19 Caietul itinerar/road book

Fiecare concurent va primi un Caiet Itinerar, standard FIA, de format A5, conţinând, pe pagină maxim 5 rubrici orizontale de kilometri, desene şi informaţii, conținând note caracteristice şi/sau hărţi care indică itinerarul şi/sau coordonatele de trecere GPS obigatorii, care trebuie urmate sub rezerva unei penalităţi putând merge până la scoaterea din concurs.

2.20 Sector de legătură

Tronson din traseu, cu timp impus, cuprins între două controale orare succesive.

Organizatorul poate prevedea în Regulamentul Particular pe anumite zone o anumită viteză maximă de deplasare, chiar dacă este mai mică decât limita legală în acea zonă.

Depășirea vitezei maxime prevăzute, verificată cu aparatura GPS, atrage după sine următoarele penalități, în funcție de lungimea sectorului pe care s-a mers cu viteză mai mare decât cea prevăzută:

v<10 km/oră           1 min/1 km

10<v<20 km/oră    5 min/1 km

20<v<30 km/oră   10min/1 km

10<v30 km/oră   excludere din concurs, fără drept de a parcurge traseul în cadrul etapei, în afara concursului. Kilometrul, în acest caz nu poate fi divizat.

2.21 Sector Selectiv

Probă de viteză cu timpi cronometrați. Starturile Sectoarelor Selective sunt fie precedate, fie împreună cu un Control orar şi urmate de un Control orar după Sosire.

Organizatorul poate prevedea în Regulamentul Particular pe anumite zone o anumită viteză maximă de deplasare. Depășirea vitezei maxime prevăzute, verificată cu aparatură GPS, atrage după sine următoarele penalități, în funcție de lungimea sectorului pe care s-a mers cu viteză mai mare decât cea prevazută:

v<10 km/oră           1 min/1 km

10<v<20 km/oră    5 min/1 km

20<v<30 km/oră   10min/1 km

v30 km/oră     excludere din concurs, fără drept de a parcurge traseul în cadrul etapei, în afara concursului. Kilometrul, în acest caz nu poate fi divizat.

2.22 Team Manager

Persoană autorizată în scris pentru a reprezenta o echipă înscrisă într-un concurs, deținătoare a unei licenţe de concurent eliberată pe numele său sau al echipei.

2.23 Timp impus

Fiecare sector de legătură se va parcurge într-un timp impus pe care îl vor respecta toţi concurenţii.

Orice abatere de la cest timp impus, antrenează o penalizare în minute pe sectorul de legătură.

2.24 Timp estimat

Timp estimat de organizator pentru parcurgerea unui Sector selectiv.

2.25 Timp maxim

Timp superior timpului impus acordat fiecărui Sector de legătură şi timp estimat acordat fiecărui Sector selectiv care în caz de depăşire, fără nici o toleranţă, antrenează aplicarea unei penalităţi putând merge de la penalitatea forfetară sau până la excluderea din concurs-abandon. În acel moment postul de control este considerat « închis » pentru concurentul respectiv.

Dacă 50% dintre concurenți nu sosesc în timpul maxim autorizat, într-un sector selectiv sau de legatură, timpul maxim poate fi modificat de către directorul de concurs, în urma deciziei comisarilor sportivi, pentru situații justificate, care țin de siguranța concurenților, sau de schimbarea condițiilor de concurs.

2.26 Penalizari sportive

O penalizare sportivă implică o penalizare impusă de:

Exces de viteză, CT, ratat, conduită antisportivă sau alte infracțiuni comise pe sector selectiv.

3. REGLEMENTĂRI

3.1 Un concurs se dispută în conformitate cu:

 • Prezentele Prescripții generale;
 • Un caiet de sarcini specific, definit de ASN pentru aceste competiții;
 • Regulamentul particular al concursului.

3.2 Toate reclamaţiile asupra aplicării sau toate cazurile neprevăzute vor fi judecate de Colegiul Comisarilor Sportivi, comisia de disciplină, comisia de compeții, comisia de apel.

3.3. Modificările şi dispoziţiile suplimentare la regulamentul particlar vor fi anunţate prin aditive datate, numerotate şi semnate. Aceste aditive fac parte integrantă din regulamentul particular şi vor fi afişate pe panoul oficial de afişaj al concursului. Ele vor fi comunicate, sub semnătură, în timp util, echipajelor.

4. REGULAMENTUL PARTICULAR

4.1 Conditii de publicare

Regulamentul Particular trebuie publicat cu minimum 45 zile înainte de startul competiției, tipărit în format A4 și trebuie să fie obligatoriu conform cu toate stipulările impuse de:

 • Prezentele Prescripții;
 • Dacă este aplicabil, cu Regulamentul Specific al Cupei în cauză;
 • Toate celelalte regulamente sau interpretări publicate prin Buletinele Oficiale ale ASN.

4.2 Modificări ale Regulamentului Particular – Aditive

4.2.1.Toate modificările sau dispoziţiile suplimentare vor fi anunţate prin buletine informative datate, numerotate și semnate de:

 • de organizator, până la data verficărilor administrative și vizate de ASN
 • de comisarii sportivi pe durata competiției.

Acestea fac parte integrantă din regulamentul particular.

4.2.2. Aceste buletine oficiale vor fi afişate la Secretariat, PC-ul concursului şi pe panourie de afişaj oficiale. Se vor comunica direct sportivilor care vor semna de luare la cunoştinţă și trebuie aduse la cunostință cât mai curând posibil.

4.2.3. Aceste buletine oficiale vor fi scrise pe hârtie de culoare galbenă. Numerotarea paginilor trebuie să apară (ex: 2/4, etc.)

4.3. Aplicarea şi interpretarea regulamentului

4.3.1. Directorul de concurs trebuie să informeze Comisarii Sportivi de toate incidentele importante survenite la aplicarea Prescripţiilor sau a Regulamentului Particular al Concursului.

4.3.2. Toate reclamaţiile făcute de un concurent, vor fi transmise de către responsabilul cu Relaţiile cu Concurenţii, Comisarilor Sportivi pentru deliberare şi luarea unei decizii (Articolul 171 şi următoarele ale Codului – Regulament disciplinar FRAS).

4.3.3. De asemenea, toate cazurile care nu sunt prevăzute în regulament vor fi studiate de Comisarii Sportivi, singurii abilitaţi în luarea unei decizii (Articolul 141 din Cod).

4.3.4. Pentru toate competițiile din CNRR, limba oficială trebuie să fie română.

5. CALIFICAREA UNUI CONCURS ÎN C.N.R.R. SAU ÎNTR–O CUPĂ SUB EGIDA FRAS

5.1 Pentru ca un concurs să poată conta pentru CNRR, acesta trebuie să se fi organizat ca și cupă cel puţin în ultimii 3 ani care preced înscrierea acestuia în CNRR. Observatorul ASN va prezenta un raport care este studiat de Comisia de Rally Raid în vederea unei eventuale propuneri pentru a fi inclus în calendarul CNRR din anul următor și a se stabilii coeficientul. (valabil din 2017)

Dacă un organizator înscrie o competiție în calendarul competitional și fără o justificare temeinică concursul respectiv nu are loc, organizatorului i se ridică dreptul de a organiza concursuri care să conteze în Campionat în anul următor.

5.2 Toate concursurile care nu obţin punctajul necesar prin raportul Observatorului ASN în cadrul CNRR, nu vor putea fi acceptate în cadrul CNRR în anul următor.

Toate concursurile la care raportul indică că nu s-a respectat regulamentul sau nu s-a asigurat un nivel de securitate pentru public sau echipaje, nu vor fi acceptate în CNRR.

5.3 Numărul minim de concurenți acceptați la startul competiției este fixat la 10.

5.4 Toate concursurile candidate la CNRR trebuie să se conformeze Prescripţiilor şi Regulamentului Sportiv al acestuia, precum și Listei de cerințe ASN, icluzând și Planul de securitate ASN.

6. VEHICULE ADMISE

6.1. Competiţiile sunt deschise vehiculelor cu o greutate totală maximă mai mică sau egală cu 3500 kg pentru grupele T1, T2 si TH şi mai mare de 3500 kg pentru grupa T4, înscrise în circulaţie cu certificat de înmatriculare.

Aceste vehicule trebuie să corespundă normelor de securitate impuse de Convenţia Internaţională asupra circulaţiei rutiere, precum și normelor de securitate impuse de reglementările F.I.A. şi prezentul Regulament. Vehiculele sunt repartizate după cum urmează:

 • Grupa T1: Vehicule tot-teren modificate, cf. Reg. FIA
 • Grupa T2: Vehicule tot-teren de serie, cf.Reg. FIA
 • Grupa T3 (TH): vehicule neomologate sau cu omologarea FIA expirată care corespund prescripțiilor tehnice si de securitate
 • Categoria două roţi motoare: Organizatorii trebuie să prevadă o categorie de autovehicule cu două roţi motoare/buggy.
  Fiecare din aceste grupe (T1, T2, TH) se subdivizează în clase:
  – benzina cu motoare 2500 cc (T1.2, T2.2)
  – diesel (T1.3, T2.3)
 • Grupa T4: Camioane tot-teren de serie cu o greutate mai mare de 3500 kg. Aici exista doua clase de cilindree:
  – Clasa 1 – cilindree nominală mai mare sau egală cu 10.000 cmc
  – Clasa 2 – cilindree nominală mai mică de 10.000 cmc – Side by side (UTV)

6.2. Grupa sau clasa se constituie dacă la start sunt minim 3 vehicule.

7. ECHIPAJE

7.1. Este admis echipajul înscris de un concurent titular al unei licenţe naţionale de concurent valabil pentru anul în curs.

7.2. Pe durata unei etape, transportarea pe cale terestră sau aeriană a unuia dintre membrii echipajului de către organizator, duce la excluderea din concurs a echipajului respectiv.

7.3. Echipajul va trebui să se regăsească la bordul vehiculului, complet pe toată durata competiţiei, mai puţin în cazurile prevăzute în Regulamentul Particular. Absenţa unui membru al echipajului sau admiterea unei terţe persoane la bord (exceptând transportul unui rănit), duce la excluderea din concurs.

8. OFICIALI

Lista nominală cu oficialii trebuie prezentată ASN cu minimum 30 zile a concursului şi aceasta trebuie să conţină:

 • 1 Colegiu al Comisarilor Sportivi din 3 membrii (cu Secretariatul lor propriu la concursurile internaţionale)
 • 1 observator FRAS
 • 1 Director de Concurs
 • 1 Secretar
 • 1 Responsabil de Securitate și traseu
 • 1 Medic Şef
 • 1 Responsabil cu echipajele
 • 1 Comisar tehnic
 • 1 Şef de post şi 1 controlor pentru fiecare Post de control prevăzut pe Etapă (pentru o Etapă: CO de Start în Etapă, CO care precede Startul într-un Sector Selectiv, Startul în Sectorul Selectiv, Controalele de Trecere, Sosirea din Sectorul Selectiv, CO/Stop, CO/Sosire din Etapă).

8.1. Comisarii Sportivi

Comisarii Sportivi ai unui Concurs vor fi întotdeauna în număr de 3.

Trebuie să fie o comunicare permanentă şi adecvată între Comisarii Sportivi şi Directorul de Concurs în aşa fel încât toate deciziile să se ia fără întârziere.

8.2. Observatorul

8.2.1. Pentru toate Concursurile contând pentru CNRR sau cele candidate, FRAS va desemna un Observator.

8.2.2. Nici un Observator FRAS nu va putea să fie în acelaşi timp şi Comisar Sportiv al Concursului.

8.3. Delegat tehnic

Pentru toate Concursurile contând pentru CNRR sau cele candidate, FRAS va desemna un Delegat tehnic.

8.4. Însărcinaţii cu relaţiile cu echipajele

Cei desemnaţi pentru a ţine legătura cu echipajele trebuie să fie uşor recunoscuţi de toţi cei interesaţi printr-un marcaj distinctiv. Ei trebuie să fie prezenţi la:

 • Verificările administrative şi tehnice;
 • La startul şi sosirea din etape.

Misiunea acestora constă din:

 • a informa echipajele şi de a deţine în permanenţă un rol de consilier;
 • a răspunde precis tuturor întrebărilor puse;
 • a da toate informaţiile sau toate detaliile suplimentare regulamentului şi derulării raliului tot-teren;
 • a evita transmiterea către Colegiul Comisarilor Sportivi a diverselor probleme şi cereri ce si-ar putea găsi rezolvarea în urma unor explicaţii precise, cu condiţia să nu fie vorba despre o reclamaţie (ex: furnizarea de precizări asupra timpilor contestaţi).

9. ÎNSCRIERI

9.1. Toate persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să se adreseze secretariatului Raliului printr-o cerere de înscriere însoţită de taxa sau avans de înscriere, cu un număr de zile înainte de data Startului, stabilit prin Regulamentul particular. Această cerere va conţine, minimum, următoarele date:

 • numele, prenumele, naţionalitatea, adresa, numărul de licenţă pilot, nr. permisului de conducere pentru fiecare membru al echipajului
 • caracteristicile autovehiculului
 • contact, adresa, nr.telefon, serie act identitate
 • PASAPORT TEHNIC

9.2. Prin semnarea cererii de înscriere, echipajul declară că se supune necondiționat testelor de doping, consum de alcool sau droguri.

9.3. Schimbarea unui membru al echipajului va putea fi făcută până în momentul prezentării la verificările administrative numai cu aprobarea Comitetului de Organizare.

9.4. Până la începerea verificărilor administrative concurentul poate înlocui fără restricţii vehiculul, cu un altul.

9.5 Lista încrișilor trebuie trimisă ASN cu minimum 30 zile înainte de verificările administrative.

9.6. Dacă un automobil nu corespunde aşa cum este prezentat la verificările tehnice grupei la care a fost înscris, acesta, la propunerea comisarilor tehnici poate fi mutat într-o altă grupă sau exclus de către Colegiul Comisarilor Sportivi.

9.7. Cererea de înscriere nu va fi acceptată decât dacă va fi însoţită de taxa de înscriere, taxă care va fi majorată cu 100 % pentru concurenţii care nu acceptă publicitatea organizatorilor.

9.8. Taxa de înscriere va fi rambursată în întregime în următoarele condiţii:

 • candidaţilor a căror înscriere a fost refuzată;
 • în cazul în care concursul nu s-a ţinut.

9.9 Taxa de înscriere se returnează, minus o reținere variabilă în funcție de anumite cheltuieli deja realizate (cazare, reclame, echipamente etc..), acelor concurenți care nu s-au putut prezenta până la terminarea verficărilor administrative din motive de forță majoră, sub rezerva anunțării organizatorului printr-o cale oficială (scrisoare recomandata, E-mail).

Rambursarea va avea loc în termen de max. 1 lună de la terminarea competiției. Dacă organizatorul nu ramburseaza taxa de înscriere în termenul prevăzut, acestuia i se ridică dreptul de a mai organiza competitii sportive automobilistice.

Cererea de înscriere va fi trimisă organizatorului cel mai târziu cu 30 zile înaintea începerii concursului împreună cu un avans, cf. Regulamentului particular, din valoarea taxei de înscriere.

Se permite înscrierea și la verificările administrative dar taxa de înscriere se va majora cu până la 100% concurenților care nu s-au înscris în termen. Sumele și procentele exacte fiind prevăzute în Regulamentul particular.

Cererea de înscriere incompletă sau conținând date false, precum și cea care nu este însoțită de avansul stabilit de organizator din taxa de înscriere, este considerată nulă.

9.10 Când în derularea unui raliu este prevăzut un transfer (aerian, maritim, feroviar etc.), acesta face parte integrantă din raliu şi trebuie introdus în suma totală a taxei de înscriere.

9.11 Refuzarea înscrierii trebuie să fie în conformitate cu Art. 74 din CSI.

10. IDENTIFICARE

10.1. Organizatorul va furniza fiecărui echipaj 2 plăci de raliu („cămila” de raliu) şi 3 panouri cu numărul de concurs.

10.2. Pe toată durata concursului, plăcile și panourile trebuie aplicate conform prescripțiilor (imagine anexată) . Aceste plăci și panouri nu trebuie să acopere, chiar şi parţial numerele de înmatriculare ale vehiculului.

10.3. Panourile cu numerele de concurs vor fi lipite obligatoriu pe toată durata raliului, pe cele două părţi laterale şi respectiv pe pavilion, cu posibilitatea de a putea fi citite din spate.

Panourile cu numărul de concurs, lățime 50 cm x înălțime 47 cm, trebuie lipite pe părțile laterale stânga și dreapta ale autovehiculului, pe zona situată între pasajele de roată, cu condiția să fie vizibile în totalitate din lateral, de asemenea și pe pavilionul autovehiculului. Acestea cuprind numarul de concurs, denumirea competiției și eventual numele unui partener principal al organizatorului. Sub aceste panouri, un spațiu în lungime de 50 cm și înălțime de 5 cm va fi lasat liber (vezi imagine anexată).

10.4 Plăcile de raliu, destinate pentru fața și spatele autovehiculului: o placă cuprinsă într-un dreptunghi de 43×21.5 cm din care 9×43 cm rezervat publicității obligatorii a organizatorului. Aceasta conține numărul de concurs în cifre de 4 cm înălțime și 1 cm lățime precum și denumirea competiției. Placile de raliu trebuie pozitionate vizibil (vezi imagine).

Exceptand sigla producătorului, placa trebuie să fie prima inscripție vizibilă din față sub linia farurilor.

10.5. În orice moment, absența sau poziția incorectă a unei placi de raliu sau a unui panou, poate duce la o penalizare de până la 20% din taxa de participare.

 

10.6 Numele echipajului, grupa sangvină precum şi drapelul lor naţional, trebuie să fie inscripţionate pe aripile faţă ale autovehiculului sau portierele faţă ale vehiculului. Scrisul va avea o înălţime cuprinsă între 30 şi 50 mm. Absența acestor înscrisuri poate atrage o penalizare de până la 20% din taxa de participare.

10.7 Fiecare membru al echipajului va purta obligatoriu, pe toată perioada competiţiei, un semn distinctiv (de exemplu: ecuson, brăţară, insignă etc.) eliberat de către organizator. Numărul apelului de urgenţă şi numele persoanei trebuie să fie înscrise pe acesta.

12 ORDINEA DE START 

Primii 3 clasati in Superspeciala aleg pozitia pe lista de start.

12.1 Startul în prima Etapă după Super Specială, cuprinzând un Sector Selectiv se va face în ordinea clasamentului Super Specialei. Penalităţile date la Super Specială şi la eventualele legături se contabilizează în clasamentul general. În caz de egalitate, prioritate are echipajul care a realizat cel mai bun timp.

12.2 Pentru plecarea în Etapa a doua și în fiecare etapă succesivă, startul se va da în ordinea ultimului clasament al Sectorului Selectiv ale etapei precedente, la interval de cîte 2 minute pentru primele 10 echipaje (clasamentul zilei anterioare).

Dacă în cadrul aceleiași etape s-au desfășurat două sau mai multe Sectoare selective, ordinea de start a etapei din ziua următoare se va alcătui cumulând timpii acestor sectoare selective. În caz de egalitate, prioritate va avea echipajul cu timpul cel mai bun din primul sector selectiv.

În cazul a două sau mai multe sectoare selective succesive, startul in Sectorul selectiv următor trebuie să se bazeze pe timpul de terminare al sectorului selectiv anterior, la care se adaugă timpul impus sectorului de legătură următor, dacă acesta există, plus cele 5 minute regulamentare.

Directorul de concurs care redactează ordinea de start, trebuie să ţină cont de eventualele penalităţi sportive și infracțiuni din timpul ultimului Sector Selectiv (CT lipsă, depășire viteză, comportament nesportiv) şi care se adaugă la timpul Sectorului Selectiv în cauză. Această procedură este aplicabilă cu condiţia ca penalităţile să fie marcate în carnetul de bord al concurentului şi/sau constatate prin alte mijloace de conducerea concursului.

Penalizările atribuite pe sectoarele de legătură trebuie adaugate în clasamentul general al etapei respective.

12.4 La startul fiecarei etape, primele 5 echipaje pleacă obligatoriu din 2 în 2 minute, celelalte echipaje luând startul la discreția Directorului de concurs, intervalul neputând fi mai mare de 2 minute și mai mic de 1 minut (pentru Rally Raid) sau de 30 de secunde (pentru raliurile Maraton și Baja) .

12.5 Fiecare întârziere de prezentare la startul unei Etape este penalizată cu 1 minut pentru 1 minut întârziere. La o întârziere de peste 30 de minute, startul este refuzat şi echipajul este exclus imediat din concurs .

În cazul pontajului în avans efectuat de un echipaj la Controlul Orar care precede startul într-un Sector Selectiv, nicio modificare a ordinei de start prevăzute nu este autorizată în funcţie de maşina prezentată, ora de start este în toate cazurile cea ideală de pontaj la CO+ 5’, la fel şi la oricare Sector selectiv al zilei. Penalizarea va fi tot de 1 min. pentru 1 minut avans.

Exemplu:

Ora de pontaj ideală la CO: 10h 00; ora reală de pontaj în avans 9h 54; ora teoretică de start 9h 59, ora reală autorizată de start = 10h 05, corespunzând orei ideale de pontaj + 5’.

Şeful de post responsabil cu startul trebuie să respecte această regulă şi să intocmească un raport către Directorul de Concurs. Toate infracţiunile legate de această regulă pot atrage o sancţiune din partea Comisarilor Sportivi, putând ajunge până la excluderea din concurs a echipajului vinovat.

12.7 Exceptând cazurile prevăzute de Regulamentul particular al concursului, primul camion va lua startul după ultimul autoturism. Perioada minimă între ultimul autoturism şi primul camion este lăsată la discreţia Directorului de Concurs.

13. PUBLICITATE

13.1 Concurenților le este permisă afișarea liberă a publicității pe autovehiculul propriu, cu condiția:

 • sunt autorizate de legislația țării traversate
 • nu contravin bunelor moravuri și obiceiuri
 • nu sunt amplasate în spațiile rezervate și definite mai jos pentru plăcile de raliu, panouri numere de concurs și benzi parbriz
 • nu impiedică vizibilitatea echipajului prin geamuri

13.2 Amplasamentele rezervate organizatorilor pentru publicitate colectivă obligatorie sunt:

 1. Panourile cu numere de concurs unde publicitatea organizatorului trebuie amplasată pe o bandă de 14 x 50 cm, eventual divizată deasupra și/sau sub număr
 2. Un set de plăci de raliu (cămila de concurs) la care 9 x 43 cm sunt rezervați publicității organizatorului
 3. Panourile cu numerele de concurs trebuie să fie conforme cu următoarele:

Fond alb, cifre negre, incepand cu 101 – concurenti CNRR

 

Fond rosu, cifre negre, incepand cu 301 – staff ,VIP, invitati

 

Fond verde – MEDIA

 

13.3 Publicitatea facultativă a organizatorului (obligatorie pentru concurenți) va apare pe două panouri late de 50 cm și înalte de 47 cm care nu pot fi subdivizate, fixate pe părțile laterale stânga și dreapta ale autovehiculului, în zona situată între pasajele roților cu condiția vizibilității totale din lateral.

13.4 Pentru concurenții care nu acceptă publicitatea facultativă a organizatorului, taxa de înscriere se majoreaza cu 60%.

13.5 Echipajul trebuie să se asigure de buna fixare a publicității pe durata raliului tot-teren. Dacă publicitatea facultativă este absentă sau fixată necorespunzător, se aplică o penalizare care poate ajunge până la 10% din taxa de înscriere.

13.6 Dacă organizatorul dorește să impună un anumit tip de publicitate, trebuie să specifice în regulamentul particular tipul acesteia sau cel târziu cu o lună înainte de verificările administrative printr-un buletin informativ vizat de ASN. Oricum, numele unui producator de autovehicule nu poate fi asociat denumirii competiției sau înscris pe spațiul publicitar impus de organizator.

13.7 O publicitate facultativă raportată la un producător de anvelope, combustibili sau lubrifianți poate fi obiectul unei majorari cu 60% a taxei de înscriere pentru concurentul care o refuză.

14. CAIET ITINERAR ŞI NAVIGAŢIE

14.1. Traseu – Generalități

Traseul oficial al unui concurs este descris în Caietul Itinerar (road book) înmânat concurenţilor şi validat de maşina de deschidere în timpul verificării traseului.

Traseul complet trebuie verificat de mașina de deschidere.

Echipajul de recunoaştere/ deschidere al organizatorului va verifica dacă parcursul este accesibil tuturor autovehiculelor (autoturisme şi camioane).

Echipajul de recunoaştere va fi compus din persoane cu o experienţă semnificativă în trasee de rally raid, sub responsabilitatea unui Director de concurs, cu asistența celui care a conceput traseul oficial.

Masina de deschidere trebuie să fie echipată astfel încât să poată parcurge traseul cu ușurință, cu o viteză medie apropiată de cea a concurenților.

Echipa masinii de deschidere trebuie să verifice caietul itinerar și să comunice orice corectare sau modificare Directorului de concurs.

Modificările date de această echipă, de asemenea desenele, trebuie să fie comunicate concurenţilor.

Directorul de Concurs va fi responsabil de afişarea acestor modificări pe panoul de afişaj oficial şi de transmiterea lor în întregime concurenţilor aflaţi în concurs. Este recomandată mărirea acestui document la format A3, pentru lecturarea mai uşoară pe panoul de afişaj oficial.

Toate comunicaţiile între această echipă şi orice alta persoana sunt strict interzise, exceptând între Delegatul tehnic ASN şi Directorul de concurs.

Doar traseul prevazut in road book, urmand toate reperele, indicatiile si ideogramele este deschis și validat de mașina de deschidere.

Este recomandat ca organizatorul să prevadă cât mai multe CT (ascunse sau marcate).

Traseul trebuie să rămână secret până la înmânarea caietului itinerar echipajelor.

Toate formele de recunoaștere sau deschidere a traseului de către persoane din afara organizatorilor sau a FRAS sunt interzise. Prezența fizică a unui concurent, membru de echipaj sau altă persoană având o legătură cu vreunul din concurenți este interzisă pe teritoriul unei competiții pe perioada a două luni care preced aceasta.

Nerespectarea paragrafului anterior va duce la penalizări care pot merge de la refuzul startului sau excludere, până la sancțiuni impuse de FRAS.

Organizatorul competiției trebuie să garanteze tuturor concurenților înscriși și celor care doresc să se înscrie că nici o informație privitoare la traseu nu a fost și nu va fi divulgată până la terminarea competiției, cu excepția comunicatelor date tuturor concurenților. Nerespectarea acestor garanții duce la sancțiuni din partea ASN.

14.2 Caietul itinerar/road book

Toate echipajele vor primi câte un Caiet itinerar (road book), tipărit pe un format A5, cu maxim 5 rubrici orizontale pe pagina, care conține informații despre organizator, concurs și traseu.

La începutul road bookului, este recomandat să se tipărească cel puțin un extras cu prevederi importante ale Regulamentului particular.

La sfârșitul Road bookului se va tipări o agenda cu semnificația semnelor convenționale și a abrevierilor folosite.

Pe ultimele două coperți, se vor tipări crucea rosie pe fundal alb, și o cheie fixă pe fundal verde, pentru a putea fi folosite de echipaj la anunțarea celorlalți concurenți despre apariția unor urgențe medicale (accident) sau probleme mecanice.

Caietul Itinerar trebuie înmânat concurenţilor la briefingul ce precede etapa respectivă. Ele vor rămâne proprietatea concurenților. Pentru caietul itinerar va semna un membru al echipajului.

Modificările de traseu transmise de mașina de deschidere trebuie distribuite concurenţilor și afișate în momentul distribuirii Caietului Itinerar.

Toate părțile traseului trebuie verificate pe durata recunoașterilor de traseu efectuate de organizator.

15. CIRCULATIA – VITEZA

15.1 Este interzis, sub pedeapsa excluderii blocarea intenționată a trecerii autovehiculelor.

15.2 Purtarea echipamentului de securitate (cască, centuri) este obligatorie pe toată durata competiției, pe sectoarele selective sub pedeapsa excluderii imediate din concurs.

15.3 Traversarea zonelor de control a vitezei

În zonele definite ca „zone de control a vitezei”, pe sectoare selective sau de legătură, în funcție de etapă și caracteristicile zonei, organizatorul poate impune atât o viteză medie cât și o viteză maximă de deplasare (cf. Regulament Cadru art.2.20, art.2.21)

Viteza concurenților va fi strict monitorizată cu sistemul GPS în timp real.

Zonele de control a vitezei vor fi indicate în caietul itinerar cu initialele DZ (intrarea in zona) și FZ (terminarea zonei).

Prezența sau absența panourilor indicatoare de limită de viteză nu poate face obiectul unei reclamații. Depasirile sunt autorizate, cu condiția ca viteza maximă autorizată în acea zonă să nu fie depașită.

15.4. Pentru abateri de la regulament cu privire la depășirea vitezei, se pot da sancțiuni care pot merge până la excluderea din concurs.

16. CODUL DE CONDUITA

16.1 Asistența în caz de accident

Trebuie să ne amintim că etica cere ca un echipaj care vede producerea unui accident sau efectele producerii unui accident trebuie să oprească pentru a asigura asistență până la sosirea echipei de intervenție.

Deci, trebuie să știm că cel mai important lucru este să scurtăm timpii de intervenție.

Un echipaj care este martor la un accident care pune în pericol fizic alți concurenți, trebuie să:

 • oprească
 • apese butonul „sistemului de urmărire, localizare și comunicare cu concurenții” baliza GPS
 • acorde prim ajutor
 • telefoneze conducerii cursei și să raporteze situația
 • aștepte sosirea echipei de salvare și a altor concurenți
 • comunice plecarea lor din locație

În cazul în care concurentul întâlnește un accident cu un vehicul care nu face parte din concurs, este obligat deasemenea să oprească și să acorde primul ajutor, să anunțe organizatorul, care va lua în continuare toate măsurile care se impun.

Timpul de oprire dintre cele două alerte se scade din timpul efectuat pe sectorul selectiv, numai pentru primul echipaj sosit la locul accidentului, la cererea concurentului, la sosirea din etapă.

16.2 Influențarea concurenților de orice natură, pentru a boicota o cursă, etapă, pentru a bloca un traseu, pentru a neutraliza un anumit număr de concurenți, proteste nejustificate, se consideră abateri disciplinare și se penalizează de către organizator, la decizia Comisarilor sportivi, cu 10, 20, 30 minute penalizare, până la excluderea din concurs.

17.ASISTENŢA TEHNICĂ ŞI ALIMENTĂRILE

17.1 Rally raid

Exceptând Sectoarele Selective, pe toată durata concursului, asistența este permisă numai pe secțiunile comune vehiculelor de competiție și celor de asistență.

Alimentarea este autorizată la benzinăriile locale sau în zonele de alimentare prevăzute.

În cazul asistenței pe un sector de legătură, zona autorizată trebuie definită clar, atât în teren prin panouri de zonă de asistență cât și în caietele itinerar de competiție și asistență, astfel ca toți participanții să fie informați. Cel puțin un arbitru trebuie să fie prezent pentru a monitoriza conformitatea acțiunilor intreprinse.

Orice asistență aeriană de orice manieră este interzisă pe toata durata unei etape, sub pedeapsa excluderii imediate, la decizia comisarilor sportivi.

Zonele de asistență trebuie să figureze în Regulamentul Particular, indicând exact toate distanțele maxime în km intre diferitele zone de asistență pentru concurenți și pentru vehiculele de asistență.

Zone de asistență nu pot fi amplasate pe sectoarele selective. Asistența este autorizată pe traseul unui sector selectiv prin unul sau mai multe vehicule din categoria celor de asistență după închiderea diferitelor Controale Orare. Metodele de intervenție trebuie indicate în regulamentul particular, vehiculele de asistență putând circula numai în sensul de concurs.

Un autovehicul trebuie să se deplaseze prin mijloace proprii, cu motorul pornit. Dacă vehiculul nu se poate deplasa, este permisă tractarea și/sau împingerea acestuia de concurenții aflați în competiție.

În zonele de control, aceste acțiuni sunt supuse următoarelor penalizări:

 • Zona de start în etapă și/sau zona de start în sector selectiv: start refuzat
 • Zona de Control Trecere: 5 minute
 • Zona de Control Orar: 15 minute în Raliuri tot-teren și 30 minute în Raliuri maraton
 • În zonele de control, infracțiunea odata constatată, vehiculul poate fi îndepartat din zonă utilizând ajutor exterior.

17.2. Baja

Alimentarea pe sector selectiv trebuie efectuată numai în zone special definite de organizator și marcate în caietul itinerar.

Un număr maxim de 3 mecanici sunt autorizati să efectueze operațiile de alimentare. Unul dintre ei asista cu stingătorul. Se recomandă ca mecanicii să poarte echipament ignifug.

Alimentarea cade în răspunderea proprie a concurentului.

18.3 Carburant/zone de alimentare

Pentru vehiculele cu motoare pe benzină, utilizarea carburantului de aviație (AVGAS) este autorizată în competiții.

Regulamentul particular trebuie să specifice autorizarea acestei utilizări.

Orice alimentare în afara zonei special desemnate de organizator pe sectorul selectiv este interzisă.

Procedura de alimentare interzice utilizarea energiei electrice.

Orice acțiune, în zona de alimentare, care nu este direct implicată în alimentarea vehiculului este interzisă. Instalarea de echipamente nu este considerată ca făcând parte din operația de alimentare.

În zona de alimentare se aplică o limitare de viteză de 30 km/h.

Pe toată durata alimentării, motorul trebuie oprit. În timpul alimentării, se recomandă ca echipajul să se afle în afara vehiculului. În cazul în care acesta rămâne la bordul vehiculului, centurile de siguranţă trebuiesc deblocate.

Organizatorul trebuie să amplaseze o unitate de stingere a incendiilor utilizând echipament adecvat gradului de risc legat de combustibil și numărul de concurenți. Vor fi utilizate un număr de minim 4 stingătoare de minim 6 kg. ( P6, P9). Personalul trebuie să fie echipat, pregătit pentru intervenție pe durata derulării acestor operații.

Nu se lucrează cu foc deschis, nu se fumează.

În caz de defecţiune, vehiculul respectiv poate fi împins în afara zonei de alimentare fără a primi penalizări. După ieşirea din zona de alimentare, poate fi utilizată imediat o baterie auxiliară pentru pornirea motorului.

Nerespectarea procedurii de alimentare duce la excluderea din concurs.

19. ASIGURĂRI

19.1. Taxa de înscriere cuprinde prima de asigurare care garantează răspunderea civilă a  concurenţilor faţă de terțe persoane.

Acoperirea și limitele sale trebuie trecute în Regulamentul particular, împreună cu numele, adresa și detaliile de contact ale companiei de asigurări.

19.2. Asigurarea intră în vigoare odată începerea Verificărilor Administrative şi tehnice ale concursului, pierzându-și valabilitatea cu odată cu expirarea uneia dintre următoarele perioade:

 • Perioada de contestaţii sau apel, sau încheierea audiţiilor
 • Terminarea Verificărilor administrative şi tehnice de după concurs
 • În momentul abandonului sau al excluderii din concurs
 • Terminarea festivităților de premiere.

20.CARNETUL DE BORD

20.1 La startul unui raliu, echipajele vor primi un carnet de bord pe care vor figura timpii impuşi şi timpii maxim autorizaţi pentru parcurgerea fiecărui Sector de Legatură şi fiecărui Sector Selectiv.

Acest carnet de bord va fi depus la Controlul orar de la sosirea din fiecare Etapă şi va putea fi înlocuit printr-un nou carnet de bord la startul Etapei următoare. Echipajul este singurul răspunzător pentru carnetul său de bord si corectitudinea datelor.

20.2 Orice rectificare sau modificare făcută pe carnetul de bord care nu a avut aprobarea scrisă a unui oficial, duce la penalizare cu excluderea din concurs.

20.3 Prezentarea carnetului de bord la controale diferite cât şi exactitatea notărilor sunt sub întreaga
responsabilitate a echipajului. Doar oficialii sunt autorizaţi să înscrie ora pe carnetul de bord, manual sau prin intermediul unui aparat de imprimare.

20.4 Absenţa unei vize sau neînmânarea carnetului de bord la un punct oarecare de control va conduce la o penalizare care va merge până la excluderea din concurs.

20.5. Pierderea carnetului de bord duce la o penalizare de 10 minute.

21. ZONE DE CONTROL

Toate controalele, după cum urmează: Controale Orare, Startul şi Sosirea din Sectoarele Selective, Controale de Trecere şi Controale de Direcţie (numai pentru Baja) vor fi semnalate cu ajutorul unor panouri standardizate astfel:

21.1 Începerea zonei de control este marcată cu un panou de avertizare pe fond galben. La o distanţă de aproximativ de 100 m, amplasarea postului de control e marcată de un panou pe fond roşu. Terminarea zonei de control, la aproximativ 100 m, este marcată cu un panou pe fond bej cu 3 bare negre, transversale. Panourile vor fi puse întotdeauna pe partea de circulaţie a ţării pe teritoriul căreia se desfăşoară competiţia. Lăţimea maximă a zonei nu va depăşi 15 m. Este obligatorie delimitarea intrării şi ieşirii din zonă cu panouri duble oficiale.

21.2 Este strict interzisă pătrunderea sau ieşirea într-o zonă de control, dintr-o altă direcţie decât cea prevăzută în caietul itinerar al Raliului şi de a pătrunde din nou într-o zonă de control, odată ce carnetul de bord a fost deja pontat la acest control. În acest caz:

 • prima infracţiune: 10 min. de penalizare;
 • prima repetare a infractiunii: 1 oră de penalizare;
 • a doua repetare a infractiunii: excludere din concurs sau penalizare forfetară, dacă ea este prevăzută.

21.3 Pentru raliurile tot-teren, ora oficială este ora GPS, cea definită în Regulamentul Particular al concursului.  Pentru Baja, Regulamentul particular poate propune alte dispoziții. Ora ideală de pontaj rămâne în responsabilitatea echipajelor, care pot consulta ceasul oficial amplasat pe masa de control.

21.4 Posturile de control vor începe să funcţioneze cu 1 oră înainte de ora ideală de trecere a primului echipaj. Dacă Directorul de Concurs nu decide altfel, vor înceta să funcţioneze la 1 oră după ora ideală a ultimului concurent la care se adaugă intervalul de excludere din concurs sau, în cazul în care, Regulamentul Particular prevede aplicarea unei penalizări forfetare. Controalele orare (start şi sosire Sectoare Selective) vor înceta să opereze la 1 oră calculată ţinând cont de timpul sau timpii maxim acordaţi la controlul precedent pentru ultimul concurent clasat.

21.5 Echipajele sunt obligate, sub incidenţa unei penalizări ce poate merge până la excluderea din concurs, să urmeze instrucţiunile şefului postului de control, care obligatoriu trebuie asistat de un controlor (toate cazurile vor fi examinate de Colegiul Comisarilor Sportivi pe baza unui raport scris al şefului de post).

22. CONTROALE ORARE

22.1 La Controalele Orare, oficialii din post vor indica pe carnetul de bord ora de prezentare care corespunde momentului exact în care unul dintre membrii echipajului prezintă carnetul de bord oficialului. Pontarea carnetului de bord nu se va face decât dacă atât membrii echipajului cât şi vehiculul lor, se găsesc în imediata apropiere a mesei de control.

22.2 Procedura de pontaj începe în momentul în care automobilul trece de panoul de intrare în zona de Control Orar.

22.3 Între panoul de intrare în zona şi postul de control se interzice echipajului să se oprească sau să adopte o aliură anormal de lentă de deplasare. Echipajul nu poate rămâne în zona de control decât pe durata timpului necesar îndeplinirii formalităților de pontaj și verificării tehnice.

22.4 Un echipaj care trebuie să treacă la un control orar la 18 h 58 min va fi considerat în timp dacă pontajul va fi făcut între 18 h 58 min 00 sec şi 18 h 58 min 59 sec.

22.5 Echipajul nu primeşte nici o penalizare pentru avans dacă vehiculul intră în zona de control pe durata minutului care precede minutul ideal de pontaj. Ex. 18h 57 min.01 sec.

22.6 Pentru sectoarele de legătură, ora ideală de pontaj se obține adăugând timpul de parcurgare alocat sectorului la ora de start în acest sector. Aceşti timpi sunt exprimaţi în ore şi minute şi sunt întotdeauna indicaţi de la 00.01 la 24.00.

22.7 Pentru Sectoarele de Legătură, echipajul nu primeşte nici o penalizare pentru întârziere dacă ora de prezentare a carnetului de bord corespunde derulării minutului ideal de pontaj.

22.8 La CO de sosire din sectoarele de legătură, controlorul va înscrie în carnetul de bord pe deoparte ora de pontaj a echipajului și pe de altă parte ora de start teoretică în sectorul selectiv. Trebuie respectat un ecart de 5 minute între cele două, pentru a permite echipajului să se pregătească de start.

 1. După pontajul la CO, echipajul se deplasează imediat la startul Sectorului selectiv. Controlorul înscrie timpul efectiv de start iar apoi va da startul.
 2. În cazul unui incident, va exista o diferență între cele două ore de pontaj notate, ora de start în sectorul selectiv modificându-se, dacă comisarul sportiv nu decide altfel.

22.9 La un CO, orice diferenţă între ora reală şi ora ideală de pontaj va fi penalizată cu 1 minut pentru fiecare minut sau fracţiune de minut de întârziere şi 2 minute pentru fiecare minut sau fracţiune de minut avans.

22.10 Pentru Sectoarele Selective, timpii de sosire vor fi înscrişi cu precizie de secundă, exceptând Super Speciala unde se vor înscrie cu precizie de 1/10 de secundă pentru departajarea în caz de egalitate. O dată clasamentul stabilit şi având determinate poziţiile de start a primului Sector Selectiv, zecimile de secundă vor fi suprimate, rotunjind timpul la secundele inferioare.

22.11 La Controalele Orare de la sfârşitul Etapelor precum și la Parcul închis de la terminarea competiției, echipajele sunt autorizate să ponteze în avans fără a primi penalizări.

22.12 Orice greşeală a unui echipaj vis-a-vis de regulile de pontaj definite mai sus (şi mai ales faptul că a pătruns în zona de control cu mai mult de 1 minut avans faţă de ora efectivă de pontaj), va face obiectul unui raport scris al şefului postului de control, raport care va fi remis Directorului de concurs.

22.13 

a) Atunci când un Control Orar este urmat de startul într-un Sector Selectiv, cele două posturi pot fi cuprinse într-o singură zonă de control, ale căror panouri vor fi dispuse după cum urmează:

a1) – panou galben cu ceas (început de zonă);

a2) – după aprox. 100 m panou roşu cu ceas (post de Control orar);

a3) – la o distanţă de 50 – 200 m ,panou roşu cu fanion (start în SS );

a4) – la 100 m mai departe, panou final bej cu trei bare negre transversale.

b) Dacă startul într-un Sector Selectiv coincide cu începutul unei Etape, ora de start în Sectorul Selectiv este identică cu aceea a Etapei.

c) La sosirea dintr-un Sector Selectiv, punctul de Stop este același cu postul de Control Orar.

23. CONTROALE DE TRECERE

23.1 Pentru a verifica dacă echipajele respectă traseul din Caietul Itinerar, Controale de Trecere Marcate vor fi obligatoriu menţionate şi numerotate în Caietul Itinerar. Zona de control va fi definită cu panouri de semnalizare astfel:

 1. începutul zonei prin panou galben cu “ştampilă”
 2. postul de control CT la aproximativ 100 m, cu panou roşu cu “ştampilă”
 3. terminare de zonă la 100 m mai departe, prin panou bej cu trei bare negre transversale

Amplasamentul acestor Controale de Trecere trebuie sa fie vizibile si sa fie semnalate echipajelor prin drapele şi, pe cât posibil, pentru a putea fi localizat în teren plat. Este recomandat de a delimita intrarea şi ieşirea din zonă cu panouri oficiale pe ambele părţi ale drumului.

Ora de trecere a concurenţilor, măsurată la nivel de secundă, va fi notată pe o foaie de pontaj de către responsabilul postului.

23.2 Ora de închidere a CT-urilor

Ora de închidere a postului de CT va fi stabilită ţinând cont de:

 • distanţa parcursă după start în acel Sector
 • de media orară a Sectorului respectiv (Selectiv sau Orar) impusă prin timpul maxim autorizat
 • ora ideală a ultimului concurent, majorată cu 60 de minute

23.3 Penalizari ratare CT

Regulamentul Particular sau planul orar/itinerar distribui la verificările administrative va indica scara penalităţilor pentru fiecare CT nerespectat, acestea putând merge până la excluderea din concurs. Penalizarea minimă pentru ratare de CT este de 1 oră.

24. SECTOARE SELECTIVE

24.1 Pe parcursul Sectoarelor selective, toți membrii echipajului trebuie să poarte centurile de siguranţă, casca de protecție și, omologate FIA, combinezoane, mănuși (opțional pentru copiloți), o cagulă, sub sancţiunea excluderii din concurs.

Ratarea a 50% din nr. De CT de pe o proba se penalizează cu 10 ore (forfetare).

24.2 Este interzis echipajelor de a circula în sens invers parcursului Sectorului Selectiv, sub rezerva unei penalităţi care poate duce până la excluderea din concurs.

24.3 La startul în Sectorul Selectiv, când vehiculul cu echipajul la bord a oprit în fața postului de control de start, oficialul din post va înscrie în carnetul de bord al echipajului ora reală de start a vehiculului (ora şi minutul), iar apoi va anunţa: 30 sec., 15 sec., 10 sec. iar ultimele 5 secunde una câte una. După trecerea ultimelor 5 secunde, va da semnalul de START, care poate fi urmat imediat de demarajul vehiculului. O staţionare mai indelungata de 20 secunde pe linia de start, după semnalul de start, va fi penalizată cu 2 minute. În cazul în care concurentul nu poate părăsi zona de control prin mijloace proprii, vor fi aplicate penalizările corespunzatoare.

24.4 Startul în Sectorul Selectiv la ora indicată în carnetul de bord nu poate fi întârziat de către oficial, decât în cazuri de forţă majoră.

24.5 La un start greşit, efectuat înainte ca oficialul să fi dat semnalul, penalizarea va fi de minimum 1 minut sau un timp mărit decis de Comisarii Sportivi pe baza raportului controlorului din post. Aceasta penalizare nu exclude sancțiunile mai grave care pot fi aplicate de Comisarii Sportivi, în special în caz de recidivă.

24.6 Sosirea din Sectoarele Selective va fi lansată, panourile fiind dispuse astfel:

 1. Panou galben cu fanion şah (începutul zonei)
 2. După aproximatix 100 m panou roşu cu fanion şah (sosire lansată)
 3. La o distanta de 150 – 300 m, 2 panouri roşii (ceas şi STOP)
 4. După 100 m panoul final bej cu 3 bare transversale

Oprirea între panoul galben de avertizare şi panoul STOP este interzisă. Se penalizează cu minim 30 minute până la excluderea din concurs.

Cronometrajul se va face pe linia de SOSIRE, cu cronometre cu imprimantă, dublate de cronometre manuale.

La o distanţă de 100-300 m după SOSIRE, echipajul trebuie să se oprească la postul CO semnalizat prin panoul ceas roşu şi panoul roşu STOP. Oficialul din post va înscrie în carnetul de bord ora de sosire (ora, min., sec.), care va fi şi ora şi minutul de plecare în Sectorul de Legătură următor (ora, min.). În cazul sosirii mai multor concurenţi în acelaşi minut, şeful de post va reeşalona startul acestor concurenţi la un interval minim din 30 în 30 de secunde, în ordinea sosirii acestora. Dacă un concurent nu poate pleca prin mijloace proprii, trebuie aplicate penalizarile de la Art. 14.3. Dacă nu s-a oprit la STOP pentru a se înscrie timpul, penalizarea aplicată este de 1 oră.

24.7 Pe parcursul unui sector selectiv, dacă regulamentul particular nu prevede dispoziții contrare, orice asistenţă tehnică este interzisă, cu excepția celei prin mijloacele proprii sau ale unui alt echipaj aflat în competiție, cu piese proprii sau transportate de alt echipaj în concurs. Zonele de asistență aprobată pot fi prevăzute în Regulamentul Particular de către organizator.

24.8 Intervalele de start pentru Sectoarele Selective vor respecta aceleaşi dispoziţii ca și cele prevăzute pentru startul în etape, cu excepţia penalizărilor rutiere.

24.9 Echipajele care refuză startul într-un Sector Selectiv la ora, minutul și poziția alocată, vor fi penalizate cu 15 minute şi vor rămâne la dispoziţia şefului de post, care le va indica o nouă oră de start.

25. REGRUPARE

25.1 Regrupările servesc la reducerea intervalelor, mai mult sau mai puţin importante, care s-au creat între echipaje datorită echipajelor întârziate. Se aplică regimul de Parc închis.

25.2 La sosirea în regrupare, echipajele vor preda carnetul de bord oficialilor și vor primi instrucțiuni privind timpul de plecare. Autovehiculul de concurs va fi introdus imediat în Parcul Închis. Ordinea de plecare va fi cea de sosire în CO de regrupare.

25.3 La propunerea Directorului de concurs, din motive de securitate, Comisarii Sportivi pot să decidă oprirea unei Etape înainte de termen. În această situaţie, va fi instalat un Control orar care va reprezenta CO de sfârşit Etapa (la fel pentru Sectoarele Selective, unde Controlul Orar va fi identic cu postul STOP), iar timpul realizat va servi la stabilirea clasamentului etapei în cauză. La decizia Directorului de concurs, aceasta Etapă poate sau nu să fie continuată, să fie neutralizată, parcursă în convoi, să fie în regim de parc închis sau nu.

25.4 Neutralizarea este o regrupare pe traseu, datorată unor situații neprevăzute, dictată de conducerea concursului. Timpul de neutralizare poate diferi de le concurent la concurent. Pe toată perioada neutralizării, se aplica regimul de parc închis.

26. SEMNALIZĂRILE CONTROALELOR – conform FIA

27. PARC ÎNCHIS

27.1 Se aplică următoarele reguli:
Orice reparaţie sau alimentare, în Parcul Închis de start al competiției pentru etapa Rally Raid şi în Parcurile Închise de start în Etapa pentru BAJA, este interzisă.

Vehiculele sunt în Parc Închis de la intrarea lor într-un parc de start, de regrupare sau de terminare a Etapei, până la plecarea din acestea.

Vehiculele sunt în Parc Închis de la intrarea lor într-o zona de control. De la punctul de STOP pana la zona de iesire, în cazul în care vehiculul nu poate pleca, el poate fi numai impins sau tractat afară din zonă, cu ajutor exterior, fără a fi penalizat, sub supravegherea șefului de post.

Vehiculele sunt în Parc Închis la sosirea lor în ultima etapă (pana la expirarea perioadei de depunere a
reclamaţiilor).

27.2 Exceptând cazul CO-ului de legătura sosire-bivuac, toate infracțiunile la regulile de Parc închis trebuie sancționate cu penalizări începand de la 10 ore când echipajul face reparații cu mijloace proprii și excludere când folosește asistență.

27.3 Înaintea ieşirii din toate parcurile sau la startul unei Etape, dacă comisarii tehnici ai competiţiei constată că un vehicul este într-o stare incompatibilă cu o utilizare normală, ei trebuie să informeze imediat Directorului de concurs, care va putea cere remedierea defecţiunilor.

În acest caz, minutele utilizate efectuării remedierilor vor fi considerate ca tot atâtea minute de întârziere înregistrate pe un Sector de Legătură. Pentru a nu permite echipajului să incerce recuperarea întarzierii datorate remedierilor, acesta va primi o nouă oră de start. Orice întârziere mai mare de 30 minute duce la excluderea din concurs.

27.4 Imediat după parcarea vehiculului în Parcul Închis, (exceptând regruparea) echipajele trebuie să părăsească imediat Parcul Închis, fiindu-le interzisă revenirea.

27.5 Excepţie de la regimul de Parc Închis, dar numai sub responsabilitatea unui oficial, este permis unui echipaj în Parcul Închis de start, de regrupare sau de sfârşit de Etapă:

 • să schimbe, cu mijloace aflate la bord, unul sau două roti desumflate sau deteriorate
 • să schimbe parbrizul cu ajutor din exterior, cu aprobarea Directorului de concurs

Aceste intervenţii vor trebui să fie în totalitate terminate înaintea orei de start. În caz contrar, depăşirea timpului va antrena o penalizare de 1 minut pentru fiecare minut de întârziere.

27.6 Pentru a scoate vehiculul dintr-un Parc Închis de start, de regrupare sau de sfârşit de Etapă, echipajul este autorizat să intre în parc cu 10 minute înainte de ora sa de start.

24.7 În interiorul Parcului Închis, punerea în funcţiune a motorului poate fi efectuată cu ajutorul unei baterii exterioare, care va fi adusă şi scoasă din Parc în prezenţa unui oficial al Concursului. Această baterie nu poate în nici un caz să fie îmbarcată în vehicul (exceptând bena T4) .

28. VERIFICARI ADMINISTRATIVE ŞI TEHNICE

28.1 Toate echipajele participante la un Concurs trebuie să se prezinte cu vehiculul lor la Verificările
administrative şi/sau tehnice prevăzute, conform programului Concursului. Penalizări financiare pentru întârzierea la Verificările tehnice preliminare, faţă de programul stabilit de Organizator, pot fi aplicate de către Comisarii Sportivi.

Startul va fi refuzat tuturor echipajelor care se prezintă la Verificările administrative şi/sau tehnice peste limita prevăzută de Regulamentul Particular al Concursului, în afara cazurilor de forţă majoră aprobate de Colegiul Comisarilor Sportivi.

28.2 La Verificările administrative se controlează următoarele documente menţionate în Regulamentul Particular al Concursului:

 • Licenţele de concurent/pilot
 • Permisele de conducere
 • (talonul de înmatriculare)
 • Asigurare, ITP
 • Paşaportul tehnic ASN
 • Viza medicală, dacă cea de la începutul anului la obținerea licenței a expirat (valabila 6 luni)

28.3 Numai concurenții validați la Verificările administrative se vor prezenta cu vehiculele lor, având montate plăcile de raliu şi panourile cu numărul de concurs, la Verificarea tehnică, care se face într-un interval prevazut în RP.

După Verificările tehnice şi în cazul în care un vehicul nu este conform reglementărilor tehnice şi/sau de securitate, Comisarii Sportivi vor putea acorda o amânare pentru punerea în conformitate a acelui vehicul.

28.4 Pe parcursul Concursului pot fi făcute verificări suplimentare, atât asupra echipajului cât şi asupra vehiculului.

În orice moment al Concursului, concurentul este responsabil de conformitatea tehnică a vehiculului său. Prezentarea vehiculului la verificarea tehnică, se consideră ca o declaraţie de conformitate.

28.5 O verificare completă şi amănunţită, comportând demontarea vehiculelor clasate pe primele locuri ale clasamentului general şi ale fiecărei grupe şi categorie dar şi oricărui alt vehicul, va fi la discreţia decizională absolută a Comisarilor Sportivi luată din oficiu, în urma unei contestații sau la propunerea Directorului de Concurs.

29. RECLAMAŢII – APELURI

29.1 Toate reclamaţiile trebuiesc făcute în acord cu reglementările Codului Sportiv Internațional. Acestea trebuiesc făcute în scris și remise Directorului de Concurs, însoţite de taxa de reclamaţie care nu se va restitui dacă contestaţia nu este justificată. Taxa este în valoare de 100 eur.

29.2 Dacă reclamaţia necesită demontarea şi remontarea diferitelor părţi ale unui vehicul, reclamantul va trebui să depună o garanţie 1000 eur.

29.3 Dacă contestaţia nu este justificată, reclamantul pierde taxa, garanția depusă, iar dacă aceasta nu acoperă toate cheltuielile (transport, lucrări) va suporta și diferența până la valoarea acestora. Dacă cheltuielile sunt mai mici, diferența se returnează.

29.4 Dacă reclamația este fondată, concurentul găsit vinovat va suporta toate cheltuielile legate de contestație și verificări, și va achita taxa de 100 de eur.

29.5 Concurenţii pot face apel la deciziile pronunţate, în conformitate cu stipulările Cap. XIII al Codului Sportiv Internaţional. Taxele de apel naţional trebuie să fie menţionate în Regulamentul Particular al Concursului.

30. CLASAMENTE

Cronometrajul este plasat sub responsabilitatea Directorului de Concurs.

30.1 Penalizările trebuie exprimate în ore, minute şi secunde.

Clasamentul final va fi stabilit prin adunarea timpilor realizaţi în Sectoarele Selective şi a penalizărilor (dobândite în Sectoarele de Legătură şi alte penalizări exprimate în timpi). Cel care va obţine cel mai mic total va fi declarat câştigător al clasamentului general, fiind urmat de ceilalţi în ordinea crescătoare a timpilor. Clasamentele pentru grupe şi ale celorlalte categorii vor fi stabilite în acelaşi mod.

30.2 În caz de egalitate într-un Concurs, exceptând Baja, va fi proclamat câştigător cel care a realizat cel mai bun timp pe ultimul Sector Selectiv. Dacă acest criteriu nu este suficient pentru departajare, vor fi luaţi în considerare timpii din Sectoarele Selective precedente etc.

30.3 Clasamentele oficiale parţiale ale etapelor vor fi afişate conform prevederilor Regulamentului Particular al Concursului.

30.4 Clasamentele provizorii oficiale vor deveni definitive numai după îndeplinirea condiţiilor Articolului 174 d al Codului Sportiv Internaţional.

Clasamentele oficiale ale competitiei vor fi afişate pe tabloul oficial de afişaj, cel târziu la 3 ore după sosirea primului vehicul în parcul închis.

31. PENALIZĂRI

Penalizările prevăzute în Regulamentul Particular, incluzând şi penalizările forfetare (variabile) vor face obiectul unui tabel complementar identic cu cel al prezentului Regulament.

Penalizări care nu sunt incluse în acest tabel, vor fi trecute într-un raport întocmit de Directorul de concurs şi supuse deciziei Colegiului Comisarilor Sportivi. Penalizările respective se aplică clasamentelor pe Etapă și clasamentului general al competiției.

Penalizarile sportive se aplică timpilor realizati pe Sectoare selective (vezi Art. 12.4 d) iar celelalte penalizări se aplică clasamentului general.

Toate penalizările trebuie contabilizate, aplicate și afișate în aceași zi.

CAPITOLUL II. CAMPIONATUL NAŢIONAL DE RALLY RAID

1. GENERALITĂŢI

1.1 FRAS organizează Campionatul Naţional de RALLY RAID care este proprietatea lui şi cuprinde 2 clasamente: pentru piloţi, pentru echipe. Campionatul este constituit din concursuri de Rally Raid înscrise în calendarul Campionatului. Toate părţile angajate (FRAS, Organizatori şi concurenţi) se obligă să aplice şi să respecte regulile de desfăşurare ale Campionatului.

Pentru echipe acest lucru cade în sarcina concurentului care înscrie vehiculele (Echipa).

1.2 Campionatul va fi organizat conform dispoziţiilor Codului Sportiv Internaţional şi a anexelor sale sau a completărilor, a Prescripţiilor Generale aplicate Campionatului Naţional de RALLY RAID, a prezentului Regulament Sportiv şi a Regulamentului Tehnic aplicat vehiculelor admise, de asemenea conform Regulamentului Particular al competitiei în cauză.

1.3 Vehiculele acceptate în Campionatul National de Raliuri Tot-Teren:

 • Corespund reglementarilor tehnice și de securitate corespunzătoare grupei din care fac parte
 • Corespund reglementărilor privind circulația pe drumurile publice
 • Posedă Pașaport Tehnic eliberat de Autoritatea Sportivă Națională care trebuie prezentat obligatoriu la verificarea tehnică și administrativă (pentru echipajele care puncteaza în CNRR)
 • Numărul de roți de rezervă minim este de 2

1.4 Regulamentul particular al fiecarei etape trebuie făcut public cu minimum 30 de zile la etapele naționale și minimum 45 de zile la etapele cu participare internațională.

1.5 Obligațiile organizatorului
Organizatorul trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în Caietul de Sarcini al Organizatorului furnizat de FRAS, printre altele, să asigure următoarele:

 • Start festiv al competiției în zona publică circulată
 • Portal de Start-Sosire
 • Secretariat și sală de briefing având condiții optime
 • Panou conferință de presă și premiere
 • Conferință de presă înainte și după competiție
 • Media acreditată și reprezentant Media

1.6 Caietul itinerar trebuie să cuprindă și:

 • Toate datele de contact necesare în cazuri de urgență
 • Proceduri în caz accident, obligatorii pentru concurenți

1.7 Zonele pentru spectatori trebuie delimitate și marcate prin panouri

1.8 Pe drumurile de acces pe sectoarele selective se recomandă montarea de panouri de avertizare „Atenție – competiție auto” sau benzi cu aceasta inscripție.

1.9 Colegiul Comisarilor Sportivi

Colegiul Comisarilor Sportivi al unei Competitii de Rally Raid (Comisarii Sportivi) este compus din trei membri. Preşedintele colegiului Comisarilor Sportivi va fi desemnat de FRAS.

1.10 Briefing

Prezența echipajului la briefing este obligatorie. Caietele itinerar se înmânează numai pe bază de semnătură.

2 .CNRR PENTRU PILOŢI- COECHIPIERI(Echipaje), ECHIPE

2.1 Competiţii contând pentru Campionat:

Campionatul Naţional de Rally Raid este constituit din maxim 5 etape pentru piloţi, coechipieri, echipe.

2.2 Clasamente
2.2.1 La fiecare Concurs se vor stabili următoarele clasamente:

 • pentru piloţi şi copiloţi (T1 , T2, TH)
 • pentru piloţi pentru vehicule cu 2 roţi motoare/buggy
 • pentru echipe (T1 T2, TH). Echipa este formată din 2 – 5 echipaje.

2.2.2 La fiecare Concurs, un număr de puncte este atribuit Echipelor în funcţie de locurile obţinute în clasamentul general şi în clasamentul pe Grupe de componenți echipei.

Pentru aceeaşi Echipă, numai cel mai bune două locuri în clasamentul general sau în Grupă sunt luate în considerare pentru stabilirea totalului de puncte pentru fiecare Concurs.

2.2.3 Pentru stabilirea clasamentului de final de Campionat se vor lua în calcul toate etapele, dacă numărul de etape este mai mic sau egal cu 3 (trei), respectiv toate etapele mai puţin una, la alegere după regula N-1, dacă numărul de etape este mai mare de 4. Câştigător este echipajul care a obţinut cel mai mare număr de puncte.

2.2.6 La fiecare Etapă se va face cel puţin premierea pentru primii trei clasaţi în clasamentul general, grupe și clase.

2.2.7 Coeficienții de dificultate al concursurilor se stabilesc astfel:

Coef.1 – lungimea minimă a SS de 300-350 (+ 10%, adică o cursă cu suma sectoarelor selective 385 km are coeficient 1)

Coef.2– lungimea SS 350-600

Coef.3-lungimea SS 600-900

Coef.4-lungimea SS 900-1200

Coef.5-lungimea SS >1500

Pentru depășiri ale lungimii maxime de SS prevăzute, mai mici de 5 %, concursul nu va trece la coeficientul următor (ex. un concurs cu suma lungimilor SS de 359 km, rămâne clasificat ca fiind de coeficient 1).

Pentru competiții tip Baja și orice alte competitii de Rally Raid în cadrul cărora există sectoare selective mai mari de 400 km, coeficientul se corectează în plus cu 50%.

Coeficientul poate fi corectat după Raportul Observatorului FRAS.

Coeficientul poate fi CORECTAT dupa Raportul Observatorului FRAS, ținând cont și de propunerea Comisarilor Sportivi, în funcție de complexitatea, dificultatea dar și de lungimea traseului parcurs în mod real (probe anulate) de catre Comisia de RR.

2.3 Baremul de puncte pentru echipaje

2.3.1 Clasament general minim 5 echipaje la start.

 1. 10 puncte
 2. 8 puncte
 3. 6 puncte
 4. 5 puncte
 5. 4 puncte
 6. 3 puncte
 7. 2 puncte
 8. 1 punct

2.3.2 Clasament pe grupe (T1,T2,TH) minim 3 echipaje la start

 1. 5 puncte
 2. 3 puncte
 3. 1 punct

2.4 Baremul de puncte pentru Echipe minim 3 echipe la start

2.4.1 Clasament 10 puncte

 1. 10 puncte
 2. 8 puncte
 3. 6 puncte

3. TROFEUL 2 ROŢI MOTOARE / buggy minim 3 echipaje la start

3.1

Pentru fiecare Concurs, va fi extras din clasamentul general un clasament separat pentru piloţii acestei categorii cu următorul barem:

 1. 10 puncte
 2. 8 puncte
 3. 6 puncte
 4. 5 puncte
 5. 4 puncte
 6. 3 puncte
 7. 2 puncte
 8. 1 punct

Neconstituirea grupelor duce la atribuirea a 50% din puncte.

CAPITOLUL III. CAMPIONATUL NAȚIONAL DE RALLY RAID ATORI PROMO RALLY RAID

1. Generalitati

Campionatul va fi organizat conform dispoziţiilor Codului Sportiv Internaţional şi a anexelor sale sau a completărilor, a Prescripţiilor Generale aplicate Campionatul Naţional de Raly Raid, a prezentului Regulament Sportiv şi a Regulamentului Particular al cursei în cauză.

2. Particularități

Etapele se organizeaza în aceași dată și locație cu etapele CNRR

Durata este cea a concursului.

Numărul minim de vehicule la start este de 3 (trei).

Toate vehiculele se trec în aceași clasa competițională.

Taxe – conform normelor financiare FRAS

Taxa înscriere competiție max ½ din taxa de participare a avansaților.

3. Condiții impuse concurenților

 • Permis de conducere cu vechime de minim 1 an
 • Licență de pilot eliberată pe anul în curs sau pe eveniment. Condițiile de licențiere cuprind asigurarea în caz de accident, viza medicală și testul de cunoaștere a regulamentelor
 • Declarația de concurent.
 • Pe durata competiției, pe sectoarele selective sunt obligatorii casca, centura de siguranță și echipamentul agreat de Comisia tehnică.

La fiecare etapă, se desemnează de către organizator un consultant în regulamentul de desfășurare, cadru și particular, pentru cei ce intenționează să se înscrie la clasa Promo.

Înscrierea unui echipaj la clasa Promo se validează și în baza unui chestionar de autoevaluare de minim 5 întrebări din regulamentele, în baza cărora se desfășoară etapa respectivă.

Echipajul va face dovada de proprietate a automobilului cu care se înscrie, în caz că este închiriat, va face dovada acestui fapt.

4.Vehicule admise, condiții de securitate:

Vehicule 4×4, 4×2 cu caroserie închisă, fără prelată

Corespund reglementărilor privind circulația pe drumurile publice.

2 roti de rezervă ancorate corespunzator cu chingă

2 stingătoare mari ancorate corespunzător (2kg/P2)

Sufa de tractare 4 m

Obligatoriu mijloace de comunicare (GSM)

casca de protecție tip moto sau auto (nu se admit improvizații)

centura de siguranță original al mașinii sau de curse min. 4 puncte

trusa sanitară, triunghi reflectorizant

Alte dotări opționale – lanternă, rezervă de apă, busola, pătura, folie de cort

5.1 Clasamentul de final de an se compune din echipajele ce au participat la un numar de n-2 etape.

5.2 Coeficient de dificultate 1 valabil la toate cursele

 1. 10 puncte
 2. 8 puncte
 3. 6 puncte
 4. 5 punct
 5. 4 puncte
 6. 3 puncte
 7. 2 puncte
 8. 1 punct

În caz de constituire incompletă a clasei Promo (minim 5 echipaje înscrise), se va acorda jumatate din punctaj.