Regulament 2017

 

PRESCRIPŢII GENERALE APLICABILE CONCURSURILOR DIN CADRUL

CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE RALLY RAID 2017

Prezentele Prescripţii Generale stabilesc cadrul regulamentar aplicabil organizării concursurilor din cadrul Campionatului Naţional de Rally Raid.
Toate incălcările acestui regulament, vor fi semnalate Comisarilor Sportivi care pot aplica sancţiuni din cele prevăzute de Codul Sportiv Internaţional.

Capitolul I. DEFINIŢII – CARACTERISTICILE CONCURSURILOR

RALLY RAID
Un Rally Raid este o întrecere sportiva in teren variat care pune in valoare rezistenta si capacitatea de orientare a sportivilor si, de asemenea, fiabilitatea materialului de concurs.
Terenul uzual este format din trasee naturale, de obicei nemodificate de organizator, după cum urmează:
– trasee montane , zone stâncoase
– trasee in teren nisipos,
– traversari de rauri, prin apa sau prin albia secata sau zone cu noroi
– drumuri publice deschise circulatiei rutiere, drumuri modernizate sau nemodernizate
– zone cu vegetație naturala, arbuști , iarbă mare , pădure
– trasee asfaltate, betonate, drumuri agricole, trasee off road
– teren modificat ca urmare a fenomenelor meteo (ploaie, zăpadă, noroi).
Este o întrecere sportivă a cărei itinerar acoperă teritoriul uneia sau a mai multor ţări.
Distanta totala a sectoarelor selective este de minim 300 km.
1.2. Traseul este divizat în Etape (zile) conţinând una sau mai multe probe speciale cu timpi cronometrati, fiind legate între ele prin Probe de Legătură cu timpi impusi.

Dupa studierea dosarului competiţiei şi a Regulamentului particular al concursului, FRAS si FRM poate acorda Permis de Organizare (vezi caietul de sarcini al Organizatorului)…

2. TERMINOLOGIE
2.1. Aditiv:
Buletin oficial care face parte integranta din Regulamentul particular si este destinat a-l modifica, preciza sau a-l completa.
2.2. Bivuac:
Zona situata între controlul orar de sosire din etapa şi controlul orar de plecare in etapa urmatoare, în care toţi concurenţii se regrupează, spaţiu care este localizat în caietul itinerar. In bivuac asistenţa tehnica este liberă între concurenţii, la care se adauga asistenţă autorizată în Regulamentul particular.
Zona de bivuac este delimitată printr-un cerc fictiv , în interiorul căruia va fi instalată structura organizatorului de control a concursului şi unde vor fi instalate obligatoriu:
un panou de afişaj oficial
Controalele orare de sosire din etapa şi de start al etapei următoare pot fi combinate

2.3. Briefing
Briefing-urile trebuie conduse de Directorul de concurs sau de delegatul organizatorului .
Prezenta la briefing a sportivilor este obligatorie.Absenta acestora nu va implica organizatorul sub nici un fel in cazul unor evenimente in care sunt implicati sportivii in cauza.
Organizatorul are obligatia de a organiza Briefingul la ora si locul exacte anuntate prin Regulamentul Particular.
Informaţiile legate de securitate şi de parcurs (modificări ale Caietului itinerar) pentru ziua urmatoare, datate si semnate de Directorul de concurs, trebuie afişate pe panoul de afişaj oficial, sub responsabilitatea sa. Acestea raman pe panou pana dupa terminarea etapei urmatoare…
2.4. Carnet de bord
Document destinat inscrieri în ordine cronologică a vizelor diferitelor controale prevăzute pe traseu.
2.5. Concurent
Entitate fizică sau juridică utilizata pentru persoana fizica sau morala care a inscris autovehiculul.

2.6. Echipajul
Prin echipaj se intelege ansamblul compus din primul pilot si copilot (copiloti). Este compus din maximum 2 persoane sau 3 persoane la clasa camioane care trebuie să fie titulari ai unei licenţe de pilot pe anul în curs, valabila pentru concursul respectiv.
2.7. Durata unui concurs
Orice concurs începe cu verificările administrative şi/sau tehnice (cuprinzând daca este cazul si verificarea pieselor vehiculului) şi se termină cu expirarea unuia din următoarele puncte:
perioadei de reclamaţii sau de apel sau sfârşitul oricarei audiţii de catre Comisarii Sportivi ;
sfârşitul verificărilor administrative / tehnice de după concurs în conformitate cu Codul Sportiv Internaţional;
sfârşitul decernării premiilor.
2.8. Etapa
Fiecare zi a unui concurs, separata de urmatoarea de o pauza de cel puţin 8 ore.
2.9. CT (Control de Trecere)
Este un punct obligatoriu de pe traseu prin care echipajul trebuie sa treaca, cu sau fara oprire pentru viza pe carnetul de bord.
2.10. DZ
Debutul zonei de control a vitezei, materializata in masura posibilitatilor, de un reper precis.
2.11. FZ
Finalul zonei de control a vitezei,
2.12. Note informative
Informaţii comunicate de către organizator şi/sau conducerea cursei, concurenţilor, care după lecturare vor semna de luare la cunoştinţă. Aceste note trebuie puse la dispozitia concurentilor cat mai curand posibil.
2.13. Pasaport tehnic FRAS
Document necesar echipajelor care puncteaza in campionatul national de Rally Raid.
Document eliberat de Federatie şi autentificat de delegatul tehnic sau de comisarul tehnic responsabil din concursul respectiv, care identifică automobilul prezentat.
Acest document trebuie prezentat la orice solicitare a comisarilor tehnici.
2.14. Penalizare forfetara
Penalitate creată pentru a înlocui o sancţiune legata de programului (timpilor) de concurs, ce ar duce la scoaterea din concurs sau excludere .
Aceasta permite concurenţilor penalizaţi continuarea raliului în condiţii de competiţie normală dar sever penalizaţi.
Penalizarea forfetară se exprimă în timp si se adaugă penalizărilor acumulate deja de concurenţi, prevăzute în regulamentul particular.
Penalizarea forfetară este stabilită de către organizator şi poate avea o valoare diferită pentru fiecare proba speciala, puncte de control , calculată în funcţie de profilul şi dificultatea fiecăreia dintre ele.
Pentru ca o proba speciala sa poata fi forfetata, concurentul trebuie sa ia startul pe proba speciala.

Timpul total atribuit concurentului afectat de aceasta penalizare, se va calcula adunand timpul maxim autorizat al probei speciale neefectuate cu valoarea penalizarii forfetare a probelor si penalizarea punctelor de control lipsa.

Pentru o etapa cu o singura proba speciala, nu se admit forfetari (exceptand superspeciala).
Pentru o etapa cu mai multe probe speciale, se admite o singura forfetare.
Ultima proba speciala din concurs nu se forfeteaza.
2.15. Super Speciala
Organizarea unei Super Speciale (SS1) este facultativa.
Se va organiza numai o Super Speciala, care va determina ordinea de start pentru etapa urmatoare. Se va derula sub forma unuei probe speciale, cu o lungime recomandata cuprinsă între 2 km şi 20 km.
Regulamentul particular al concursului va preciza dacă este autorizată o recunoaştere a Super Specialei si sub ce forma.
Aceasta va conta pentru clasamentul concursului, aplicandu-se eventualele penalităţi . Aceste penalităţi vor fi contabilizate în clasamentul general al Etapei si aplicate in aceasi zi.
Participarea la Super Speciala este obligatorie pentru toti concurentii.
2.16. Regrupare
Oprire prevăzută de organizator pentru a permite, pe de o parte revenirea la orarul teoretic şi pe de altă parte, de a regrupa echipajele rămase în concurs. Timpul de oprire poate să difere la echipaje. Este precedata si terminata de Control Orar.
Noul start se va da în funcţie ordinea de sosire a concurenţilor în Controlul orar de intrare în regrupare. Ecartul la start, pentru primii 10 echipaje sosite va fi de 2 minute.
Regruparea se desfasoara in regim de parc inchis.
2.17. Comisia Nationala de Rally Raid din cadrul FRAS reglementeaza , coordoneaza si aproba desfasurarea competitiilor si campionatelor de Rally Raid.
Comisia supravegheaza buna desfasurare a competitiilor si are dreptul sa se autosesizeze cu privire la fapte si evenimente petrecute in timpul unei curse, care contravin regulamentelor sportive, si sa notifice Comisia de Competitii FRAS in vederea omologarii sau nu a rezultatelor.
2.18. Caietul itinerar / road book
Fiecare concurent va primi un Caiet Itinerar, standard FIA, de format A5, conţinând, pe pagină maxim 5 rubrici orizontale de kilometri, desene şi informaţii, continand note caracteristice şi/sau hărţi care indica itinerarul şi/sau coordonatele de trecere GPS obigatorii, care trebuie urmate sub rezerva unei penalităţi putând merge până la scoaterea din concurs.
2.19. Proba (sector) de legatura
Tronson din traseu, cu timp impus, cuprins între două controale orare succesive.
Organizatorul poate prevedea in Regulamentul Particular pe anumite zone o anumita viteza maxima de deplasare, chiar daca este mai mica decat limita legala in acea zona.
Depasirea vitezei maxime prevazute, verificata cu aparatura GPS, atrage dupa sine urmatoarele penalitati, in functie de lungimea sectorului pe care s-a dispus restrictie de viteza, in functie de viteza maxima atinsa (varful maxim), astfel:
vmax 20<vmax40 km/ora excludere din concurs, fara drept de a parcurge traseul in cadrul etapei, in afara concursului.
Kilometrul, in acest caz nu poate fi divizat .
2.20. Proba Speciala
Probă de viteză cu timpi cronometrati. Starturile Probelor Speciale sunt fie precedate, fie împreună cu un Control orar şi urmate de un Control orar după Sosire.
Organizatorul poate prevedea in Regulamentul Particular pe anumite zone o anumita viteza maxima de deplasare.
Depasirea vitezei maxime prevazute, verificata cu aparatura GPS, atrage dupa sine urmatoarele penalitati, in functie de lungimea sectorului pe care s-a dispus restrictie de viteza, in functie de viteza maxima atinsa (varful maxim), astfel:
vmax 20<vmax40 km/ora excludere din concurs, fara drept de a parcurge traseul in cadrul etapei, in afara concursului.
Kilometrul, in acest caz nu poate fi divizat.
2.21. Team Manager
Persoana autorizata in scris pentru a reprezenta o echipa inscrisa intr-un concurs, detinatoare a unei licenţe de concurent eliberată pe numele sau sau al echipei.
2.22. Timp impus
Fiecare proba de legătură se va parcurge într-un timp impus pe care îl vor respecta toţi concurenţii.
Orice abatere de la acest timp impus, antrenează o penalizare în minute pe sectorul de legătură.
2.23. Timp estimat
Timp estimat de organizator pentru parcurgerea unui Sector selectiv.
2.24. Timp maxim
Timp superior timpului impus acordat fiecărei Probe de Legătură şi timp estimat acordat fiecărei Probe Speciale care în caz de depăşire, fără nici o toleranţă, antrenează aplicarea unei penalităţi putănd merge de la penalitatea forfetară sau pâna la excluderea din concurs-abandon. În acel moment postul de control este considerat « închis » pentru concurentul respectiv.
Daca 50% dintre concurenti nu sosesc in timpul maxim autorizat, intr-o Proba Speciala sau de Legatura, timpul maxim poate fi modificat de catre directorul de concurs, in urma deciziei comisarilor sportivi, pentru situatii justificate , care tin de siguranta concurentilor, sau de schimbarea conditiilor de concurs.
2.25. Penalizari sportive
O penalizare sportiva implica o penalizare impusa de :
– Exces de viteza, CT, ratat, conduita antisportiva sau alte infractiuni comise pe Proba Speciala.

3. REGLEMENTĂRI
3.1. Un concurs se dispută în conformitate cu:
Prezentele Prescriptii generale;
Caietul de Sarcini al Organizatorului pentru aceste competitii;
Regulamentul Particular al concursului.
3.2. Toate reclamaţiile asupra aplicării sau toate cazurile neprevăzute vor fi judecate de Colegiul Comisarilor Sportivi, comisia de disciplina, comisia de competii, comisia de apel.
3.3.Modificările şi dispoziţiile suplimentare la regulamentul particlar vor fi anunţate prin aditive datate, numerotate şi semnate. Aceste aditive fac parte integrantă din regulamentul particular şi vor fi afişate pe panoul oficial de afişaj al concursului. Ele vor fi comunicate, sub semnătură, în timp util, echipajelor.

4. REGULAMENTUL PARTICULAR
4.1. Conditii de publicare.
Regulamentul Particular trebuie publicat cu minimum 30 zile inainte de startul competitiei, tipărit în format A4 si trebuie să fie obligatoriu conform cu toate stipulările impuse de:
Prezentele Prescriptii;
Daca este aplicabil, cu Regulamentul Specific al Concursului in cauza;
Toate celelalte regulamente sau interpretări publicate prin Buletinele Oficiale ale FRAS .
4.2. Modificări ale Regulamentului Particular – Aditive
4.2.1.Toate modificările sau dispoziţiile suplimentare vor fi anunţate prin Aditive datate, numerotate si semnate de:
– de organizator, pana la data verficarilor administrative si vizate de FRAS.
– de comisarii sportivi pe durata competitiei.
Acestea fac parte integranta din regulamentul particular.
4.2.2. Aceste Aditive vor fi afişate la Secretariat, PC-ul concursului şi pe panourie de afişaj oficiale. Se vor comunica direct sportivilor care vor semna de luare la cunoştinţă si trebuie aduse la cunostinta cat mai curand posibil.
4.2.3. Aceste Aditive vor fi scrise pe hârtie de culoare galbenă. Numerotarea paginilor trebuie să apară (ex: 2/4, etc.)
4.3. Aplicarea şi interpretarea regulamentului
4.3.1. Directorul de concurs trebuie să informeze Comisarii Sportivi de toate incidentele importante survenite la aplicarea Prescripţiilor,sau a Regulamentului Particular al Concursului.
4.3.2. Toate reclamaţiile făcute de un concurent, vor fi transmise de către Responsabilul Relaţiile cu Concurenţii Comisarilor Sportivi pentru deliberare şi luarea unei decizii, cf. Regulamentului particular, Reg. Cadru, si tuturor celorlalte regulamente FRAS (disciplina, etc..).
4.3.3. De asemenea, toate cazurile care nu sunt prevăzute în regulament vor fi studiate de Comisarii Sportivi, singurii abilitaţi în luarea unei decizii.
4.3.4. Pentru toate competitiiile din CNRR, limba oficiala trebuie sa fie romana.

5. CALIFICAREA UNUI CONCURS ÎN C.N.R.R. SAU ÎNTR–O CUPĂ SUB EGIDA FRAS
Pentru ca un concurs să poată conta in CNRR, clubul organizator / membrii clubului trebuie sa aiba experienta si istoric sub egida unei federatii de profil, pentru Rally Raid.
Comisia de Rally Raid va analiza fiecare solicitare in parte, si va decide in consecinta.
Daca un organizator inscrie o competitie in calendarul competitional si fara o justificare temeinica concursul respectiv nu are loc, organizatorului i se ridica dreptul de a organiza concursuri care sa conteze in Campionat in anul urmator.Poate organiza Cupa. Acest raport cu privire la motivele care au condus la acest fapt, se va prezenta Comisiei in termen max. 30 zile dupa data la care a fost programata cursa. Comisia va analiza aceste documente si va decide daca aceasta cursa mai poate fi inclusa in calendarul pe anul viitor.
5.1. Numarul minim de concurenti acceptati la startul competitiei este fixat la 10.

6.VEHICULE ADMISE
Categorii, Grupe si Clasa
Competiţiile sunt deschise vehiculelor cu o greutate autorizata mai mică sau egală cu 3500 kg pentru grupele T1, T2, vehicule două roţi motoare , vehicule ,,Side by side” (UTV) si TH , şi mai mare de 3500 kg pentru grupa T4, înscrise în circulaţie cu certificat de înmatriculare. Aceste vehicule trebuie să corespundă normelor de securitate impuse de Convenţia Internaţională asupra circulaţiei rutiere, precum normelor de securitate impuse de reglementările F.I.A. şi al Regulamentului Tehnic 3/2017.

Vehiculele sunt repartizate in urmatoarele categorii:
Categoria Vehicule tot-teren
Definitie :
VEHICULE DE TEREN (simbol G/VIN, conform RNTR 2)
Vehiculele din categoria N1, (avand o masa maxima ce nu depaseste 2 tone), precum si vehiculele din categoria M1, (avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone), sunt considerate vehicule de teren daca (Prin masa maxima se intelege masa maxima tehnic admisibila.):

– au cel putin o axa fata si cel putin o axa spate, concepute pentru a fi motoare simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplata,
-au cel putin un dispozitiv de blocare a diferentialului sau un mecanism care asigura un efect similar si daca pot urca o rampa de 30%, calculata numai pentru vehiculul separat.

Competiţiile sunt deschise urmatoarelor categorii de vehicole:
-categoria auto : -de teren 4×4 (T1, T2, TH )
-camioane (T4)
-UTV (side by side)
-bugghy (4×2)
Vehiculele au o greutate totală maximă mai mică sau egală cu 3500 kg pentru grupele T1, T2 , TH , UTV si bugghy, şi mai mare de 3500 kg pentru grupa T4, sunt înscrise în circulaţie cu certificat de înmatriculare.
Aceste vehicule trebuie să corespundă normelor de securitate impuse de Convenţia Internaţională asupra circulaţiei rutiere, precum si normelor de securitate impuse de reglementările F.I.A. şi/ sau prezentul Regulament.
Vehiculele sunt repartizate in grupe după cum urmează:
-Grupa T1: Vehicule tot-teren modificate, cf. Reg. FIA, cu omologare FIA valabila
-Grupa T2: Vehicule tot-teren de serie cf.Reg.FIA, cu omologare FIA valabila
-GrupaTH: Vehicule neomologate sau cu omologarea FIA expirata care corespund prescriptiilor tehnice si de securitate.
-Categoria două roţi motoare: Organizatorii trebuie să prevadă o categorie de autovehicule cu două roţi motoare / buggy la grupa T1 (daca are omologare FIA valabila), sau TH (daca nu are omologare sau omologarea este expirata)
Fiecare din aceste grupe (T1, T2, TH) se subdiviseaza in clase dupa cum urmeaza :
Grupa, Clasa Vehicul
T1.1 4×4 Benzina
T1.2 4×4 Diesel
T1.3 4×2 Benzina
T1.4 4×2 Diesel
T2.1 Benzina
T2.2 Diesel
TH.1 Benzina
TH.2 Diesel
TH.3 4X2 Benzina
TH.4 4X2 Diesel
T4.1 T4 cu o cilindree nominala de 10 000 cm3
T4.2 T4 cu o cilindree nominala de peste 10 000 cm3
Clasele de cilindree
Fiecare grupa T1, T2, TH, se subdivizeaza in clase de cilindree :

Benzina 2500
Diesel 3000

Grupa UTV se subdivizeaza in clase de cilindree:

< 800 cmc > 800 cmc

Grupa T4 se subdivizeaza in clase de cilindree dupa cum urmeaza.
-Clasa 1- cilindree nominala mai mare sau egala cu 10 000 cmc
-Clasa 2- cilindree nominala mai mica de 10 000 cmc.

6.2. Clasa se constituie daca la start sunt minim 3 vehicule. In caz contrar, se comaseaza la o clasa superioara.

7. ECHIPAJE
7.1. Este admis echipajul înscris deun concurent titular al unei licenţe naţionale de concurent valabil pentru anul în curs.
7.2. Pe durata unei etape, transportarea pe cale terestra sau aeriana a anuia dintre membrii echipajului de catre organizator, duce la excluderea din concurs a echipajului respectiv.
7.3. Echipajul va trebui să se regăsească la bordul vehiculului, complet pe toată durata competiţiei, mai puţin în cazurile prevăzute în Regulamentul Particular. Absenţa unui membru al echipajului sau admiterea unei terţe persoane la bord (exceptând transportul unui rănit), duce la excluderea din concurs.

8. OFICIALI
Lista nominală cu oficialii trebuie prezentată FRAS cu minimum 30 zile a concursului şi aceasta trebuie să conţină:
– 1 Colegiu al Comisarilor Sportivi din 3 membrii (cu Secretariatul lor propriu la concursurile internaţionale)
– 1 Observator FRAS
– 1 Director de Concurs
– 1 Secretar
– 1 Responsabil de Securitate si traseu
– 1 Medic Şef
– 1 Responsabil cu echipajele
– 1 Comisar tehnic
– 1 Şef de post şi 1 controlor pentru fiecare Post de control prevăzut pe Etapă ( pentru o Etapă : CO de Start în Etapă, CO care precede Startul într-o Proba Speciala, Startul în Proba Speciala, Controalele de Trecere, Sosirea din Proba Speciala, CO / Stop, CO / Sosire din Etapă).

8.1. Comisarii Sportivi.
Comisarii Sportivi ai unui Concurs vor fi întotdeauna în număr de 3.
Trebuie să fie o comunicare permanentă şi adecvată între Comisarii Sportivi şi Directorul de Concurs în aşa fel încât toate deciziile să se ia fără întârziere.
Observatorul.
8.2.1. Pentru toate Concursurile contând pentru CNRR sau cele candidate, FRAS va desemna un Observator.
8.2.2. Nici un Observator FRAS nu va putea să fie în acelaşi timp şi Comisar Sportiv al Concursului.
Delegat tehnic.
Pentru toate Concursurile contând pentru CNRR sau cele candidate, Comisia de Rally Raid va desemna un Delegat tehnic
Însărcinaţii cu relaţiile cu echipajele.
Cei desemnaţi pentru a ţine legătura cu echipajele trebuie să fie uşor recunoscuţi de toţi cei interesaţi printr-un marcaj distinctiv. Ei trebuie să fie prezenţi la:
Verificările administrative şi tehnice;
La startul şi sosirea din etape;
Misiunea acestora constă din:
a informa echipajele şi de a deţine în permanenţă un rol de consilier;
a răspunde precis tuturor întrebărilor puse;
a da toate informaţiile sau toate detaliile suplimentare regulamentului şi derulării rally raid;
a evita transmiterea către Colegiul Comisarilor Sportivi a diverselor probleme şi cereri ce si-ar putea găsi rezolvarea în urma unor explicaţii precise, cu condiţia să nu fie vorba despre o reclamaţie (ex: furnizarea de precizări asupra timpilor contestaţi).

9.ÎNSCRIERI
9.1. Toate persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să se adreseze secretariatului Raliului printr-o cerere de înscriere însoţită de taxa sau avans de înscriere,cu un numar de zile inainte de data Startului, stabilit prin Regulamentul particular. Aceasta cerere va conţine, minimum, următoarele date:
numele, prenumele, naţionalitatea, adresa, numărul de licenţă pilot, nr. permisului de conducere pentru fiecare membru al echipajului
caracteristicile autovehiculului
contact, adresa, nr.telefon, serie act identitate
9.2.Prin semnarea cererii de inscriere, echipajul declara ca se supune neconditionat testelor de doping, consum de alcool sau droguri.
9.3. Schimbarea unui membru al echipajului va putea fi făcută până în momentul prezentării la verificările administrative.
9.4. Până la începerea verificărilor administrative concurentul poate înlocui fără restricţii vehiculul, cu un altul.
9.5. Lista preliminara a incrisilor trebuie trimisa ASN cu minimum 7 zile inainte de verificarile administrative.
9.6. Dacă un automobil nu corespunde aşa cum este prezentat la verificările tehnice grupei la care a fost înscris, acesta, la propunerea comisarilor tehnici poate fi mutat intr-o altă grupă sau exclus de către Colegiul Comisarilor Sportivi.
9.7. Cererea de înscriere nu va fi acceptată decât dacă a fi însoţită de taxa de înscriere, taxă care va fi majorată cu 100 % pentru concurenţii care nu acceptă publicitatea organizatorilor.
9.8. Taxa de înscriere va fi rambursată în întregime în următoarele condiţii:
-candidaţilor a căror înscriere a fost refuzată;
-în cazul în care concursul nu s-a ţinut.
9.9. Taxa de inscriere se returneaza, minus o retinere variabila in functie de anumite cheltuieli deja realizate (cazare, reclame, echipamente, etc..), acelor concurenti care nu s-au putut prezenta pana la terminarea verficarilor administrative din motive de forta majora, sub rezerva anuntari organizatorului printr-o cale oficiala (scrisoare recomandata, E-mail).
Rambursarea va avea loc in termen de max. 1 luna de la terminarea competitiei. Daca organizatorul nu ramburseaza taxa de inscriere in termenul prevazut, acestuia i se ridica dreptul de a mai organiza competitii sportive automobilistice.
Cererea de înscriere va fi trimisă organizatorului concursului impreuna cu un avans, cf. Regulamentului particular.
Se permite inscrierea si la verificarile administrative dar taxa de inscriere se va majora cu pana la 100 % concurentilor care nu s-au inscris in termen. Sumele si procentele exacte fiind prevazute in Regulamentul particular.
Cererea de inscriere incompleta sau continand date false, precum si cea care nu este insotita de avansul stabilit de organizator din taxa de inscriere, este considerata nula.
9.10. Când în derularea unui raliu este prevăzut un transfer (aerian, maritim, feroviar etc.), acesta face parte integrantă din raliu şi trebuie introdus în suma totală a taxei de înscriere.
9.11. Refuzarea inscrierii trebuie sa fie in conformitate cu CSI si Regulamentele FRAS.

10. IDENTIFICARE

10.1. Organizatorul va furniza fiecărui echipaj un ansamblu de placi de identificare cuprinzand: 2 plăci de raliu (‘’ camila’’ de raliu) şi 3 panouri cu numarul de concurs.

10.2. Pe toată durata concursului, plăcile si panourile trebuie aplicate conform prescriptiilor (imagine anexata) . Aceste plăci si panouri nu trebuie sa acopere, chiar şi parţial numerele de înmatriculare ale vehiculului.
10.3. Panourile cu numerele de concurs vor fi lipite obligatoriu pe toată durata raliului, pe cele două parţi laterale şi respectiv pe pavilion, cu posibilitatea de a putea fi citit din spate.
Panourile cu numarul de concurs, latime 50 cm x inaltime 47 cm, trebuie lipite pe partile laterale stanga si dreapta ale autovehiculului, pe zona situata intre pasajele de roata, cu conditia sa fie vizibile in totalitate din lateral, de asemenea si pe pavilionul autovehiculului. Acestea cuprind numarul de concurs, denumirea competitiei si eventual numele unui partener principal al organizatorului. Sub aceste panouri, un spatiu in lungime de 50 cm si inaltime de 5 cm va fi lasat liber (vezi imagine anexata).
10.4. Placile de raliu , destinate pentru fata si spatele autovehiculului : o placa cuprinsa intr-un dreptunghi de 43×21.5 cm din care 9×43 cm rezervat publicitatii obligatorii a organizatorului. Aceasta contine numarul de concurs in cifre de 4 cm inaltime si 1 cm latime precum denumirea competitiei. Placile de raliu trebuie pozitionate vizibil (vezi imagine).
Exceptand sigla producatorului, placa trebuie sa fie prima incriptie vizibila din fata sub linia farurilor.
10.5. In orice moment, absenta sau pozitia incorecta a unei placi de raliu sau a unui panou, poate duce la o penalizare de pana la 20% din taxa de participare.
10.6. Numele echipajului, grupa sangvina precum şi drapelul lor naţional, trebuie să fie inscripţionate pe aripile faţă ale autovehiculului sau portierele faţă ale vehiculului. Scrisul va avea o înălţime cuprinsă între 30 şi 50 mm . fara aceasta inscriptionare, echipajul nu va fi primit in concurs.
Fiecare membru al echipajului va purta obligatoriu, pe toată perioada competiţiei, un semn distinctiv (de exemplu: ecuson, brăţară, insignă etc.)eliberat de către organizator. Numărul apelului de urgenţă şi numele persoanei trebuie să fie înscrise pe acesta.

11. PUBLICITATE
11.1. Concurentilor le este permisa afisarea libera a publicitatii pe autovehiculul propriu, cu conditia:
– sunt autorizate de legislatia tarii traversate
– nu contravin bunelor moravuri si obiceiuri
– nu sunt amplasate in spatiile rezervate si definite mai jos pentru placile de raliu, panouri numere de concurs si benzi parbriz
– nu impiedica vizibilitatea echipajului prin geamuri
11.2. Amplasamentele rezervate organizatorilor pentru publicitate colectiva obligatorie sunt :
a) Panourile cu numere de concurs unde publicitatea organizatorului trebuie amplasata pe o banda de 14 x 50 cm, eventual divizata deasupra si/sau sub numar.
b) Un set de placi de raliu (camila de concurs) la care 9 x 43 cm sunt rezervati publicitatii organizatorului.
c) Panourile cu numerele de concurs trebuie sa fie conforme cu urmatoarele :

11.3. Publicitatea facultativa a organizatorului (obligatorie pentru concurenti) va apare pe doua panouri late de 50 cm si inalte de 47 cm care nu pot fi subdivizate, fixate pe partile laterale stanga si dreapta ale autovehiculului, in zona situata intre pasajele rotilor cu conditia vizibilitatii totale din lateral.
11.4. Pentru concurentii care nu accepta publicitatea facultativa a organizatorului, taxa de inscriere se majoreaza cu 60%.
11.5. Echipajul trebuie sa se asigure de buna fixare a publicitatii pe durata rally raid-ului. Daca publicitatea facultativa este absenta sau fixata necorespunzator, se aplica o penalizare care poate ajunge pana la 10% din taxa de inscriere.
11.6. Daca organizatorului doreste sa impuna un anumit tip de publicitate, trebuie sa specifice in Regulamentul Particular tipul acesteia sau cel tarziu cu o luna inainte de verificarile administrative printr-un Aditiv vizat de FRAS.
11.7. O publicitate facultativa raportata la un producator de anvelope, combustibili sau lubrifianti poate fi obiectul unei majorari cu 60% a taxei de inscriere pentru concurentul care o refuza.

12. ORDINEA DE START
Primii 3 clasati in Superspeciala aleg pozitia pe lista de start a primei etape.
12.1.Startul la proba Superspeciala (prolog) se da in functie de clasamentul la zi al campionatului, sau al campionatului anului precedent.
12.2.Startul în prima Etapă după Super Specială, pe Proba Speciala urmatoare, se va face în ordinea clasamentului Super Specialei (tinand cont de alegerea primilor 3 clasati la superspeciala). Penalităţile date la Super Specială şi la eventualele legături se contabilizează în clasamentul general.
12.3.Pentru plecarea în Etapa a doua si in fiecare etapă succesivă, startul se va da în ordinea ultimului clasament ale etapei precedente, la interval de cate 2 minute pentru primele 10 echipaje(clasamentul zilei anterioare).Pentru urmatoarele echipaje, startul se poate da la 1 min.
In caz de egalitate, prioritate va avea echipajul cu timpul cel mai bun din primul Proba Speciala.
In cazul a doua sau mai multe Probe Speciale succesive, startul in Proba Speciala urmatoare trebuie sa se bazeze pe timpul de terminare al Probei Speciale anterioare, la care se adauga timpul impus Probei de legatura urmatoare, daca aceasta exista, plus cele 5 minute regulamentare.
Directorul de concurs care redactează ordinea de start, trebuie să ţină cont de eventualele penalităţi sportive si infractiuni din timpul ultimei Probe Speciale (CT lipsa, depasire viteza, comportament nesportiv) şi care se adaugă la timpul Probei Speciale în cauză. Această procedură este aplicabilă cu condiţia ca penalităţile să fie marcate în carnetul de bord al concurentului şi/sau constatate prin alte mijloace de conducerea concursului.
Penalizarile atribuite pe sectoarele de legatura trebuie adaugate in clasamentul general al etapei respective.
12.4. Fiecare întârziere de prezentare la startul unei Etape este penalizată cu 1 minut pentru 1 minut întârziere. La o întârziere de peste 30 de minute, startul este refuzat şi echipajul este exclus imediat din concurs.
În cazul pontajului în avans efectuat de un echipaj la Controlul Orar care precede startul într-o Proba Speciala, nici o modificare a ordinei de start prevăzute nu este autorizată în funcţie de maşina prezentată, ora de start este în toate cazurile cea ideala de pontaj la CO+ 5’, la fel şi la oricare Proba Speciala a zilei. Penalizarea va fi tot de 1 min.pentru 1 minut avans.
Exemplu:
Ora de pontaj ideala la CO: 10h 00; ora reală de pontaj în avans 9h 54; ora teoretică de start 9h 59, ora reală autorizată de start = 10h 05, corespunzând orei ideale de pontaj + 5’.
Şeful de post responsabil cu startul trebuie să respecte această regulă şi să intocmească un raport către Directorul de Concurs. Toate infracţiunile legate de această regulă pot atrage o sancţiune din partea Comisarilor Sportivi, putând ajunge până la excluderea din concurs a echipajului vinovat.
12.5. Exceptând cazurile prevăzute de Regulamentul particular al concursului, primul camion va lua startul după ultimul autoturism. Perioada minimă între ultimul autoturism şi primul camion este lăsată la discreţia Directorului de Concurs.

13. CAIET ITINERAR ŞI NAVIGAŢIE
13.1. Traseu – Generalitati
Traseul oficial al unui concurs este descris în Caietul Itinerar (road book) înmânat concurenţilor şi validat de maşina de deschidere.
Traseul complet trebuie verificat de masina de deschidere .
Echipajul de recunoaştere/ deschidere al organizatorului va verifica dacă parcursul este accesibil tuturor autovehiculelor (autoturisme şi camioane)
Echipajul de recunoaştere va fi compus din persoane cu o experienţă semnificativă în trasee de rally raid, sub responsabilitatea unui Director de concurs , cu asistenta celui care a conceput traseul oficial .
Masina de deschidere trebuie să fie echipata astfel incat sa poata parcurge traseul cu usurinta.
Echipa masinii de deschidere trebuie sa verifice caietul itinerar si sa comunice orice corectare sau modificare Directorului de concurs.
Modificările date de această echipă, de asemenea desenele, trebuie să fie comunicate concurenţilor.
Directorul de Concurs va fi responsabil de afişarea acestor modificări pe panoul de afişaj oficial şi de transmiterea lor în întregime concurenţilor aflaţi în concurs. Este recomandata marirea acestui document la format A3, pentru lecturarea mai uşoară pe panoul de afişaj oficial.
Toate comunicaţiile între această echipă şi orice alta persoana sunt strict interzise, exceptând între Delegatul tehnic ASN şi Directorul de concurs.
Doar traseul prevazut in road book, urmand toate reperele, indicatiile si ideogramele este deschis si validat de masina de deschidere.
Este recomandat ca organizatorul sa prevada cat mai multe CT (ascunse sau marcate)….
Traseul trebuie sa ramana secret pana la inmanarea caietului itinerar echipajelor.
Toate formele de recunoastere sau deschidere a traseului de catre concurenti sunt interzise.
Nerespectarea paragrafului anterior va duce la penalizari care pot merge de la refuzul startului sau excludere, pana la sanctiuni impuse de FRAS.
Organizatorul competitiei trebuie sa garanteze tuturor concurentilor inscrisi si celor care doresc sa se inscrie ca nici o informatie privitoare la traseu nu a fost si nu va fi divulgata pana la terminarea competitiei, cu exceptia comunicatelor date tuturor concurentilor. Nerespectarea acestor garantii duce la sanctiuni din partea FRAS.
13.2. Caietul itinerar / road book
Toate echipajele vor primi câte un Caiet itinerar (road book) , tiparit pe un format A5, cu maxim 5 rubrici orizontale pe pagina, care contine informatii despre organizator, concurs si traseu.
La inceputul road bookului, este recomandat sa se tipareasca cel putin un extras cu prevederi importante ale Regulamentului particular.
La sfarsitul Road bookului se va tipari o agenda cu semnificatia semnelor conventionale si abrevierilor folosite.
Pe ultimele doua coperti, se vor tipari crucea rosie pe fundal alb,pentru a putea fi folosite de echipaj la anuntarea celorlalti concurenti despre aparitia unor urgente medicale (accident) si *OK*.
Caietul Itinerar trebuie înmânat concurenţilor la briefingul ce precede etapa respectiva.
Ele vor ramane proprietatea concurentilor pe perioada concursului,acestea se vor returna,daca acest lucru este mentionat in Regulamentul Particular al concursului. Pentru caietul itinerar va semna un membru al echipajului.
Modificările de traseu transmise de masina de deschidere trebuie distribuite concurenţilor si afisate în momentul distribuirii Caietului Itinerar.
Toate partile traseului trebuie verificate pe durata recunoasterilor de traseu efectuate de organizator.

.

14. CIRCULATIA – VITEZA
14.1. Este interzis, sub pedeapsa excluderii blocarea intentionata a trecerii autovehiculelor.
14.2. Purtarea echipamentului de securitate (casca, centuri) este obligatorie pe toata durata competitie, pe sectoarele selective sub pedeapsa excluderii imediate din concurs.
14.3. Traversarea zonelor de control a vitezei
In zonele definite ca « zone de control a vitezei » , pe sectoare selective sau de legatura, in functie de etapa si caracteristicile zonei , organizatorul poate impune atat o viteza medie cat si o viteza maxima de deplasare…(cf. Regulament Cadru art.2.20, art.2.21 )
Viteza concurentilor va fi strict monitorizata cu sistemul GPS in timp real.
Zonele de control a vitezei vor fi indicate in caietul itinerar cu initialele DZ (intrarea in zona) si FZ (terminarea zonei).
Prezenta sau absenta panourilor indicatoare de limita de viteza nu poate face obiectul unei reclamatii. Depasirile sunt autorizate, cu conditia ca viteza maxima autorizata in acea zona sa nu fie depasita.
14.4. Pentru abateri de la regulament cu privire la depasirea vitezei, se pot da sanctiuni care pot merge pana la excluderea din concurs.

15. CODUL DE CONDUITA
15.1. Asistenta in caz de accident
Trebuie sa ne amintim ca etica cere ca un echipaj care vede producerea unui accident sau efectele producerii unui accident trebuie sa opreasca pentru a asigura asistenta pana la sosirea echipei de interventie.
Deci, trebuie sa stim ca cel mai important lucru este sa scurtam timpii de interventie.
Un echipaj care este martor la un accident care pune in pericol fizic alti concurenti, trebuie sa :
– opreasca
– apese butonul « sistemului de urmarire, localizare si comunicare cu concurentii » baliza GPS
-acorda prim ajutor
– telefoneze conducerii cursei si sa raporteze situatia
– astepte sosirea echipei de salvare si a altor concurenti
– sa comunice plecarea lor in locatie
In cazul in care concurentul intalneste un accident cu un vehicol care nu face parte in concurs, este obligat deasemenea sa opreasca si sa acorde primul ajutor, sa anunte organizatorul, care va lua in continuare toate masurile care se impun.
Timpul de oprire dintre cele doua alerte se scade din timpul efectuat pe sectorul selectiv, numai pentru primul echipaj sosit la locul accidentului, la cererea concurentului, la sosirea din etapa.
15.2. Influentarea concurentilor de orice natura, pentru a boicota o cursa, etapa, pentru a bloca un traseu, pentru a neutraliza un anumit numar de concurenti, proteste nejustificate, se considera abateri disciplinare si se penalizeaza de catre organizator, la decizia Comisarilor sportivi, cu 10, 20, 30 minute penalizare, pana la excluderea din concurs.

16.ASISTENŢA TEHNICĂ ŞI ALIMENTĂRILE
16.1.Rally Raid
Exceptând Probele Speciale, pe toată durata concursului, asistenta este permisa numai in locurile aprobate de Organizator.
Alimentarea este autorizata la benzinariile locale sau in zonele de alimentare prevazute…
In cazul asistentei pe un sector de legatura, zona autorizata trebuie definita clar, atat in teren prin panouri de zona de asistenta cat si in caietele itinerar de competitie si asistenta, astfel ca toti participantii sa fie informati.
Cel putin un arbitru trebuie sa fie prezent pentru a monitoriza conformitatea actiunilor intreprinse.
Orice asistenta aeriana de orice maniera este interzisa pe toata durata unei etape, sub pedeapsa excluderi imediate, la decizia comisarilor sportivi.
Zonele de asistenta trebuie sa figureze in Regulamentul Particular, indicand exact toate distantele maxime in km intre diferitele zone de asistenta pentru concurenti si pentru vehiculele de asistenta.
Zone de asistenta nu pot fi amplasate pe probele Speciale .
Asistenta este autorizata pe traseul unei Probe Speciale prin unul sau mai multe vehicule din categoria celor de asistenta NUMAI dupa inchiderea Sectorului selectiv respectiv. Metodele de interventie trebuie indicate in regulamentul particular, vehiculele de asistenta putand circula numai in sensul de concurs.
Un autovehicul trebuie sa se deplaseze prin mijloace proprii, cu motorul pornit.
Daca vehiculul nu se poate deplasa, este permisa tractarea si/sau impingerea acestuia de concurentii aflati in competitie.

In zonele de control, aceste actiuni sunt supuse urmatoarelor penalizari :
a) Zona de start in etapa si/sau zona de start in sector selectiv : start refuzat
b) Zona de Control Trecere : 5 minute
c) Zona de Control Orar : 15 minute in Rally Raid si 30 minute in Raliuri maraton
d) In zonele de control, infractiunea odata constatata, vehiculul poate fi indepartat din zona utilizand ajutor exterior.

16.2. Carburant / zone de alimentare
Pentru vehiculele cu motoare pe benzina, utilizarea carburantului de aviatie (AVGAS) este autorizata in competitii.
Regulamentul particular trebuie sa specifice autorizarea acestei utilizari.
Orice alimentare in afara zonei special desemnate de organizator pe Proba Speciala este interzisa.
Orice actiune, in zona de alimentare, care nu este direct implicata in alimentarea vehiculului este interzisa.
In zona de alimentare se aplica o limitare de viteza de 5 km/h.
Pe toată durata alimentării, motorul trebuie oprit. În timpul alimentării, se recomandă ca echipajul să se afle în afara vehiculului. În cazul în care acesta rămâne la bordul vehiculului, centurile de siguranţă trebuiesc deblocate.
Organizatorul trebuie sa amplaseze o unitate de stingere a incendiilor utilizand echipament adecvat gradului de risc legat de combustibil si numarul de concurenti. Vor fi utilizate un numar de minim 4 stingatoare de minim 6 kg. ( P6, P9 ). Personalul trebuie sa fie echipat, pregatit pentru interventie pe durata derularii acestor operatii.
Nu se lucreaza cu foc deschis, nu se fumeaza…
În caz de defecţiune, vehiculul respectiv poate fi impins în afara zonei de alimentare fără a primi penalizări. După ieşirea din zona de alimentare, poate fi utilizată imediat o baterie auxiliară pentru pornirea motorului.
Nerespectarea procedurii de alimentare duce la excluderea din concurs.
Alimentarea autovehicolelor se face in regim de neutralizare, exceptand concursurile tip Baja, unde organizatorul poate prevedea in Regulamentul Particular ca alimentarea concurentilor sa se faca in alt regim.

17. ASIGURĂRI
17.1. Taxa de inscriere cuprinde prima de asigurare care garanteaza răspunderea civilă a concurenţilor faţă de terţe persoane.
Acoperirea si limitele sale trebuie trecute in Regulamentul particular, impreuna cu numele, adresa si detaliile de contact ale companiei de asigurari.
17.2. Asigurarea intră în vigoare odată începerea Verificărilor Administrative şi tehnice ale concursului, pierzandu-si valabilitatea cu expirarea uneia dintre următoarele perioade :
– Perioada de contestaţii sau apel, sau încheierea audiţiilor
– Terminarea Verificărilor administrative şi tehnice de după concurs
– In momentul abandonului sau al excluderii din concurs
– Terminarea festivitatilor de premiere.

18.CARNETUL DE BORD
18.1. La startul unui raliu, echipajele vor primi un carnet de bord pe care vor figura timpii impuşi şi timpii maxim autorizaţi pentru parcurgerea fiecărei Probe de Legatura si probe Speciale. Acest carnet de bord va fi depus la Controlul orar de la sosirea din fiecare Etapă şi va putea fi înlocuit printr-un nou carnet de bord la startul Etapei următoare. Echipajul este singurul răspunzător pentru carnetul său de bord si corectitudinea datelor.
18.2. Orice rectificare sau modificare făcută pe carnetul de bord care nu a avut aprobarea scrisă a unui oficial, duce la penalizare cu excluderea din concurs.
18.3. Prezentarea carnetului de bord la controale diferite cat şi exactitatea notărilor sunt sub întreaga responsabilitate a echipajului. Doar oficialii sunt autorizaţi să înscrie ora pe carnetul de bord, manual sau prin intermediul unui aparat de imprimare.
18.4. Absenţa unei vize sau neanmânarea carnetului de bord la un punct oarecare de control va conduce la o penalizare care va merge până la excluderea din concurs.
18.5.Pierderea carnetului de bord duce la o penalizare de 5 minute.

19. ZONE DE CONTROL
Toate controalele, după cum urmează: Controale Orare, Startul şi Sosirea din proba Speciala, Controale de Trecere şi Controale de Direcţie (numai pentru Baja) vor fi semnalate cu ajutorul unor panouri standardizate astfel :
19.1. Începerea zonei de control este marcată cu un panou de avertizare pe fond galben. La o distanţă de aproximativ de 100 m, amplasarea postului de control e marcată de un panou pe fond roşu. Terminarea zonei de control, la aproximativ 100 m, este marcată cu un panou pe fond bej cu 3 bare negre, transversale. Panourile vor fi puse întotdeauna pe partea de circulaţie a ţării pe teritoriul căreia se desfăşoară competiţia. Lăţimea maximă a zonei nu va depăşi 15 m. Este obligatorie delimitarea intrării şi ieşirii din zonă cu panouri duble oficiale.
19.2. Este strict interzisă pătrunderea sau ieşirea într-o zonă de control, dintr-o altă direcţie decât cea prevăzută în caietul itinerar al Raliului şi de a pătrunde din nou într-o zonă de control, odată ce carnetul de bord a fost deja pontat la acest control. În acest caz :
– prima infracţiune : 10 min. de penalizare;
– prima repetare a infractiunii: 1 oră de penalizare;
– a doua repetare a infractiunii: excludere din concurs sau penalizare forfetară, dacă ea este prevăzută.
19.3. Pentru raliurile tot-teren, ora oficială este ora GPS, cea definita în Regulamentul Particular al concursului. Ora ideală de pontaj rămâne în responsabilitatea echipajelor, care pot consulta ceasul oficial amplasat pe masa de control.
19.4. Posturile de control vor începe să funcţioneze cu 1 oră înainte de ora ideală de trecere a primului echipaj. Dacă Directorul de Concurs nu decide altfel, vor înceta să funcţioneze la 30 min după ora ideală a ultimului concurent la care se adaugă intervalul de excludere din concurs sau, în cazul în care, Regulamentul Particular prevede aplicarea unei penalizări forfetare. Controalele orare (start şi sosire Probe Speciale) vor înceta să opereze la 30*calculată ţinând cont de timpul sau timpii maxim acordaţi la controlul precedent pentru ultimul concurent clasat.
19.5. Echipajele sunt obligate, sub incidenţa unei penalizări ce poate merge până la excluderea din concurs, să urmeze instrucţiunile şefului postului de control, care obligatoriu trebuie asistat de un controlor (toate cazurile vor fi examinate de Colegiul Comisarilor Sportivi pe baza unui raport scris al şefului de post).

20. CONTROALE ORARE
20.1. La Controalele Orare, oficialii din post vor indica pe carnetul de bord ora de prezentare care corespunde momentului exact în care unul dintre membrii echipajului prezintă carnetul de bord oficialului. Pontarea carnetului de bord nu se va face decât dacă atat membrii echipajului cât şi vehiculul lor, se găsesc în imediata apropiere a mesei de control.
20.2. Procedura de pontaj începe în momentul în care automobilul trece de panoul de intrare în zona de Control Orar.
20.3. Între panoul de intrare în zona şi postul de control se interzice echipajului să se oprească sau să adopte o aliură anormal de lentă de deplasare. Echipajul nu poate ramane in zona de control decat pe durata timpului necesar indeplinirii formalitatilor de pontaj si verificarii tehnice.
20.4. Un echipaj care trebuie să treacă la un control orar la 18 h 58 min va fi considerat în timp dacă pontajul va fi făcut între 18 h 58 min 00 sec şi 18 h 58 min 59 sec.
20.5. Echipajul nu primeşte nici o penalizare pentru avans dacă vehiculul intra în zona de control pe durata minutului care precede minutul ideal de pontaj. Ex. 18h 57 min.01 sec.
20.6. Pentru probele de legatura, ora ideală de pontaj se obtine adaugand timpul de parcurgere alocat sectorului la ora de start în acest sector. Aceşti timpi sunt exprimaţi în ore şi minute şi sunt întotdeauna indicaţi de la 00.01 la 24.00.
20.7. Pentru Probele de Legatură, echipajul nu primeşte nici o penalizare pentru întârziere dacă ora de prezentare a carnetului de bord corespunde derulării minutului ideal de pontaj.
20.8. La CO de sosire din Probele de legatura, controlorul va inscrie in carnetul de bord pe deoparte ora de pontaj a echipajului si pe de alta parte ora de start teoretica in sectorul selectiv. Trebuie respectat un ecart de 5 minute intre cele doua, pentru a permite echipajului sa se pregateasca de start.
a) Dupa pontajul la CO, echipajul se deplaseaza imediat la startul Probei Speciale. Controlorul inscrie timpul efectiv de start iar apoi va da startul.
b) In cazul unui incident, va exista o diferenta intre cele doua ore de pontaj notate, ora de start in proba Speciala modificandu-se, daca comisarul sportiv nu decide altfel.
20.9.a) La un CO, orice diferenţă între ora reală şi ora ideală de pontaj va fi penalizată cu 1 minut pentru fiecare minut sau fracţiune de minut de întârziere şi avans.
20.10. Pentru Probele Speciale, timpii de sosire vor fi înscrişi cu precizie de secundă, exceptând Super Speciala unde se vor înscrie cu precizie de 1/10 de secundă pentru departajarea în caz de egalitate. O dată clasamentul stabilit şi având determinate poziţiile de start a primei Probe Speciale, zecimile de secundă vor fi suprimate, rotunjind timpul la secundele inferioare.
20.11. La Controalele Orare de la sfârşitul Etapelor precum si la Parcul inchis de la terminarea competitiei, echipajele sunt autorizate să ponteze în avans fără a primi penalizări.
20.12. Orice greşeală a unui echipaj vis-a-vis de regulile de pontaj definite mai sus (şi mai ales faptul ca a pătruns în zona de control cu mai mult de 1 minut avans faţă de ora efectivă de pontaj), va face obiectul unui raport scris al şefului postului de control, raport care va fi remis Directorului de concurs.
20.13.
a)Atunci când un Control Orar este urmat de startul într-o Proba Speciala, cele două posturi pot fi cuprinse într-o singură zonă de control, ale căror panouri vor fi dispuse după cum urmează:
a1) – panou galben cu ceas (început de zonă);
a2) – după aprox. 100 m panou roşu cu ceas (post de Control orar);
a3) – la o distanţă de 50 – 200 m ,panou roşu cu fanion (start în SS );
a4) – la 100 m mai departe, panou final bej cu trei bare negre transversale.
b)La sosirea dintr-o Proba Speciala, punctul de Stop este acelasi cu postul de Control Orar.

21. CONTROALE DE TRECERE
21.1. Pentru a verifica dacă echipajele respectă traseul din Caietul Itinerar, Controale de Trecere Marcate vor fi obligatoriu menţionate şi numerotate în Caietul Itinerar. Zona de control va fi definita cu panouri de semnalizare astfel :
a) – începutul zonei prin panou galben cu “ştampilă”
b)- postul de control CT la aproximativ 100 m, cu panou roşu cu “ştampilă”
c) – terminare de zonă la 100 m mai departe, prin panou bej cu trei bare negre transversale
Amplasamentul acestor Controale de Trecere trebuie sa fie vizibile si sa fie semnalate echipajelor prin drapele şi, pe cât posibil, pentru a putea fi localizat in teren plat. Este recomandat de a delimita intrarea şi ieşirea din zonă cu panouri oficiale pe ambele părţi ale drumului.
Ora de trecere a concurenţilor, măsurată la nivel de secundă, va fi notată pe o foaie de pontaj de către responsabilul postului.
21.2. Ora de închidere a CT-urilor
Ora de închidere a postului de CT va fi stabilită ţinând cont de :
– distanţa parcursă după start în acel Sector
– de media orară a Sectorului respectiv (Selectiv sau Orar) impusa prin timpul maxim autorizat
– ora ideală a ultimului concurent, majorată cu 30 de minute

21.3. Penalizari ratare CT
Regulamentul Particular sau planul orar/itinerar distribuit la verificarile administrative va indica scara penalităţilor pentru fiecare CT nerespectat, acestea putând merge până la excluderea din concurs. Penalizarea minima pentru ratare de CT este de 1 ora.

Daca un concurent trece prin CT,dupa inchiderea acestuia,fapt dovedit de aparatura GPS(respectarea traseului din RB) acesta nu va fi penalizat pentru CT ratat.

22. Probe Speciale
22.1. Pe parcursul Probelor Speciale, toti membrii echipajului trebuie sa poarte centurile de siguranţă, casca de protectie si combinezoane, o cagula, sub rezerva excluderii din concurs.
22.2. Este interzis echipajelor de a circula în sens invers parcursului Probelor Speciale, sub rezerva unei penalităţi care poate duce până la excluderea din concurs.
22.3. La startul in Proba Speciala, cand vehiculul cu echipajul la bord a oprit in fata postului de control de start, oficialul din post va înscrie în carnetul de bord al echipajului ora reală de start a vehiculului (ora şi minutul), iar apoi va anunţa: 30 sec., 15 sec., 10 sec. iar ultimele 5 secunde una câte una. După trecerea ultimelor 5 secunde, va da semnalul de START, care poate fi urmat imediat de demarajul vehiculului. O staţionare mai indelungata de 20 secunde pe linia de start, după semnalul se start, va fi penalizată cu 2 minute. În cazul în care concurentul nu poate părăsi zona de control prin mijloace proprii, vor fi aplicate penalizările corespunzatoare.
22.4. Startul in Proba Speciala la ora indicată în carnetul de bord nu poate fi întârziat de către oficial, decât în cazuri de forţă majoră.
22.5. La un start greşit, efectuat înainte ca oficialul să fi dat semnalul, penalizarea va fi de minimum 1 minut sau un timp marit decis de Comisarii Sportivi pe baza raportului controlorului din post. Aceasta penalizare nu exclude sanctiunile mai grave care pot fi aplicate de Comisarii Sportivi, in special in caz de recidiva.
22.6. Sosirea din Proba Speciala va fi lansată, panourile fiind dispuse astfel :
a. Panou galben cu fanion şah (începutul zonei)
b. După aproximatix 100 m panou roşu cu fanion şah (sosire lansată)
c. La o distanta de 150 – 300 m, 2 panouri roşii (ceas şi STOP)
d. Dupa 100 m panoul final bej cu 3 bare transversale
Oprirea între panoul galben de avertizare şi panoul STOP este interzisă. Se penalizeaza cu minim 30 minute pana la excluderea din concurs.
Cronometrajul se va face pe linia de SOSIRE.
La o distanţă de 100- 300 m după SOSIRE, echipajul trebuie să se oprească la postul CO semnalizat prin panoul ceas roşu şi panoul roşu STOP. Oficialul din post va înscrie în carnetul de bord ora de sosire (ora, min., sec.), care va fi şi ora şi minutul de plecare în Sectorul de Legătură urmator (ora, min.). În cazul sosirii mai multor concurenţi în acelaşi minut, şeful de post va reeşalona startul acestor concurenţi la un interval minim din 30 în 30 de secunde, în ordinea sosirii acestora. Dacă un concurent nu poate pleca prin mijloace proprii, trebuie aplicate penalizarile de la Art. 14.3. Daca nu s-a oprit la STOP pentru a se inscrie timpul, penalizarea aplicata este de 1 ora.
22.7. Pe parcursul unei Probe Speciale, daca regulamentul particular nu prevede dispozitii contrare, orice asistenţa tehnica este interzisa, cu exceptia celei prin mijloacele proprii sau ale unui alt echipaj aflat in competitie, cu piese proprii sau transportate de alt echipaj in concurs. Zone de asistenta aprobata pot fi prevăzute în Regulamentul Particular de catre organizator.
22.8. Echipajele care refuză startul într-o Proba Speciala la ora, minutul si pozitia alocata, vor fi penalizate cu 15 minute şi vor rămâne la dispoziţia şefului de post, care le va indica o nouă oră de start.

23. REGRUPARE
23.1. Regrupările servesc la reducerea intervalelor, mai mult sau mai puţin importante, care s-au creat între echipaje datorită echipajelor întârziate. Se aplica regimul de Parc inchis.
23.2. La sosirea în regrupare, echipajele vor preda carnetul de bord oficialilor si vor primi instructiuni privind timpul de plecare. Autovehiculul de concurs va fi introdus imediat în Parcul Închis. Ordinea de plecare va fi cea de sosire in CO de regrupare.
23.3. La propunerea Directorului de concurs, din motive de securitate, Comisarii Sportivi pot să decidă oprirea unei Etape înainte de termen. În această situaţie, va fi instalat un Control orar care va reprezenta CO de sfârşit Etapa (la fel pentru Probele Speciale, unde Controlul Orar va fi identic cu postul STOP), iar timpul realizat va servi la stabilirea clasamentului etapei in cauza. La decizia Directorului de concurs, aceasta Etapă poate sau nu să fie continuata, să fie neutralizată, parcursă în convoi, sa fie în regim de parc închis sau nu.
23.4. Neutralizarea este o regrupare pe traseu, datorata unor situatii neprevazute, dictata de conducerea concursului. Pe toata perioada neutralizarii, se aplica regimul de parc inchis.

24.SEMNALIZĂRILE CONTROALELOR – conform FIA

25.PARC ÎNCHIS
25.1. Se aplica urmatoarele reguli:
Orice reparaţie sau alimentare, în Parcul Închis de start al competitiei pentru etapa Rally Raid şi în Parcurile Închise de start în Etapa pentru BAJA, este interzisa.
Vehiculele sunt în Parc Închis de la intrarea lor într-un parc de start, de regrupare sau de terminare a Etapei, până la plecarea din acestea.
Vehiculele sunt în Parc Închis de la intrarea lor într-o zona de control. De la punctul de STOP pana la zona de iesire, in cazul in care vehiculul nu poate pleca, el poate fi numai impins sau tractat afara din zona, cu ajutor exterior, fara a fi penalizat, sub supravegherea sefului de post.
Vehiculele sunt în Parc Închis la sosirea lor in ultima etapa (pana la expirarea perioadei de depunere a reclamaţiilor).
25.2. Înaintea ieşirii din toate parcurile sau la startul unei Etape, dacă comisarii tehnici ai competiţiei constată că un vehicul este într-o stare incompatibilă cu o utilizare normală, ei trebuie să informeze imediat Directorului de concurs, care va putea cere remedierea defecţiunilor.
În acest caz, minutele utilizate efectuării remedierilor vor fi considerate ca tot atâtea minute de întârziere înregistrate pe un Sector de Legătură. Pentru a nu permite echipajului sa incerce recuperarea întarzierii datorate remedierilor, acesta va primi o nouă oră de start. Orice intarziere mai mare de 30 minute duce la excluderea din concurs.
25.3. Imediat după parcarea vehiculului în Parcul Închis,echipajele trebuie să părăsească imediat (3 min.) Parcul Închis, fiindu-le interzisă revenirea.
25.4. Excepţie de la regimul de Parc Închis, dar numai sub responsabilitatea unui oficial, este permis unui echipaj în Parcul Închis de start, de regrupare sau de sfârşit de Etapă :
– să schimbe, cu mijloace aflate la bord, una sau două roti desumflate sau deteriorate.
– să schimbe parbrizul cu ajutor din exterior, cu aprobarea Directorului de concurs.
Aceste intervenţii vor trebui să fie în totalitate terminate înaintea orei de start. În caz contrar, depăşirea timpului va antrena o penalizare de 1 minut pentru fiecare minut de întârziere .
25.5. Pentru a scoate vehiculul dintr-un Parc Închis de start, de regrupare sau de sfârşit de Etapă, echipajul este autorizat să intre în parc cu 10 minute înainte de ora sa de start.
25.6. În interiorul Parcului Închis, punerea în funcţiune a motorului poate fi efectuată cu ajutorul unei baterii exterioare, care va fi adusa şi scoasa din Parc în prezenţa unui oficial al Concursului. Această baterie nu poate în nici un caz să fie îmbarcată în vehicul (exceptând bena T4) .

26.VERIFICARI ADMINISTRATIVE ŞI TEHNICE
26.1.– Toate echipajele participante la un Concurs trebuie să se prezinte cu vehiculul lor la Verificările administrative şi/sau tehnice prevăzute, conform programului Concursului. Penalizări financiare pentru întârzierea la Verificările tehnice preliminare, faţă de programul stabilit de Organizator, pot fi aplicate de către Comisarii Sportivi.
Startul va fi refuzat tuturor echipajelor care se prezintă la Verificările administrative şi/sau tehnice peste limita prevăzută de Regulamentul Particular al Concursului, în afara cazurilor de forţă majoră aprobate de Colegiul Comisarilor Sportivi.
26.2. La Verificările administrative se controlează următoarele documente menţionate în Regulamentul Particular al Concursului:
– Licenţele de concurent/pilot
– Permisele de conducere
– Talonul de înmatriculare
– Asigurare, ITP,
– Paşaportul tehnic FRAS ,pentru masinile inmatriculate in Ro.
– Viza medicala, daca cea de la inceputul anului la obtinerea licentei a expirat (valabila 6 luni)
26.3. Numai concurentii validati la Verificările administrative se vor prezenta cu vehiculele lor, având montate plăcile de raliu şi panourile cu numărul de concurs, la Verificarea tehnică, care se face intr-un interval prevazut in RP,
La Verificările tehnice daca un vehicul nu este conform reglementărilor tehnice şi/sau de securitate, Comisarii Tehnici vor putea acorda o amânare pentru punerea în conformitate a acelui vehicul pana la ora aferenta intrarii la VT a ultimului concurent.
26.4. Pe parcursul Concursului pot fi făcute verificări suplimentare, atât asupra echipajului cât şi asupra vehiculului.
În orice moment al Concursului, concurentul este responsabil de conformitatea tehnică a vehiculului său. Prezentarea vehiculului la verificarea tehnică, se consideră ca o declaraţie de conformitate.
26.5. O verificare completă şi amănunţită, comportând demontarea vehiculelor clasate pe primele locuri ale clasamentului general şi ale fiecărei grupe şi categorie dar şi oricărui alt vehicul, va fi la discreţia decizională absolută a Comisarilor Sportivi luată din oficiu, în urma unei contestatii sau la propunerea Directorului de Concurs.

27 RECLAMAŢII – APELURI
27.1. Toate reclamaţiile trebuiesc facute in acord cu reglementarile Codului Sportiv International. Acestea trebuiesc făcute în scris si remise Directorului de Concurs, însoţite de taxa de reclamaţie care nu se va restitui dacă contestaţia nu este justificată. Taxa este in valoare de 100 eur.
27.2. Dacă reclamaţia necesită demontarea şi remontarea diferitelor părţi ale unui vehicul, reclamantul va trebui să depună o garanţie 1000 eur.
27.3. Dacă contestaţia nu este justificată, reclamantul pierde taxa, garantia depusa, iar daca aceasta nu acopera toate cheltuielile (transport, lucrari) va suporta si diferenta pana la valoarea acestora. Daca cheltuielile sunt mai mici, diferenta se returneaza.
27.4. Daca reclamatia este fondata, concurentul gasit vinovat va suporta toate cheltuielile legate de contestatie si verificari, si va achita taxa de 100 de eur.
27.5. Concurenţii pot face apel la deciziile pronunţate, în conformitate cu stipulările Codului Sportiv Internaţional. Taxele de apel naţionale trebuie să fie menţionate în Regulamentul Particular al Concursului.

28 CLASAMENTE
Cronometrajul este plasat sub responsabilitatea Directorului de Concurs.
28.1. Penalizările trebuie exprimate în ore, minute şi secunde.
Clasamentul final va fi stabilit prin adunarea timpilor realizaţi în Probele Speciale şi a penalizărilor dobândite în Probele de Legătură şi alte penalizări exprimate în timpi.
Cel care va obţine cel mai mic total va fi declarat câştigător al clasamentului general, fiind urmat de ceilalţi în ordinea crescătoare a timpilor.
Clasamentele pentru grupe şi ale celorlalte categorii vor fi stabilite în acelaşi mod .
28.2. În caz de egalitate într-un Concurs, exceptând Baja, va fi proclamat câştigător cel care a realizat cel mai bun timp pe ultima Proba Speciala. Dacă acest criteriu nu este suficient pentru departajare, vor fi luaţi în considerare timpii din Probele Speciale precedente, etc.
28.3. Clasamentele oficiale parţiale ale etapelor vor fi afişate conform prevederilor Regulamentului Particular al Concursului.
Clasamentele oficiale ale competitiei vor fi afişate pe tabloul oficial de afişaj, cel târziu la 3 ore după sosirea primului vehicul in parcul inchis.

29.PENALIZARI
Penalizările prevăzute în Regulamentul Particular, incluzând şi penalizările forfetare (variabile) vor face obiectul unui tabel complementar identic cu cel al prezentului Regulament.
Penalizări care nu sunt incluse in acest tabel, vor fi trecute intr-un raport întocmit de Directorul de concurs şi supuse deciziei Colegiului Comisarilor Sportivi.
Penalizarile respective se aplica clasamentelor pe Etapa si clasamentului general al competitiei.
Penalizarile sportive se aplica timpilor realizati pe Probele de legatura (vezi Art. 12.4 d) iar celelalte penalizari se aplica clasamentului general.
Toate penalizarile trebuie contabilizate, aplicate si afisate in aceasi zi.

CAPITOLUL II.

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE RALLY RAID

1. GENERALITĂŢI
FRAS organizează Campionatul Naţional de RALLY RAID este proprietatea lui şi cuprinde 2 clasamente: pentru piloţi/copiloti,echipe. Campionatul este constituit din concursuri de Rally Raid inscrise in calendarul Campionatului.
Toate părţile angajate (FRAS, Organizatori şi concurenţi) se obligă sa aplice şi sa respecte regulile de desfăşurare ale Campionatul.
Pentru echipe acest lucru cade în sarcina concurentului care înscrie vehiculele (Echipa).
1.1 . Campionatul va fi organizat conform dispoziţiilor Codului Sportiv Internaţional şi a anexelor sale sau a completărilor, a Prescripţiilor Generale aplicate Campionatul Naţional de Tot Teren , a prezentului Regulament Sportiv şi a Regulamentului Tehnic aplicat vehiculelor admise, de asemenea conform Regulamentului Particular al competitiei în cauză.
1.2 . Vehicule acceptate in Campionatul National de Rally Raid :
• Corespund reglementarilor tehnice si de securitate corespunzatoare grupei din care fac parte
• Corespund reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice
• Poseda Pasaport Tehnic eliberat de FRAS sau alta Federatie de profil.
care trebuie prezentat obligatoriu la verificarea tehnica si administrativa (pentru echipajele care puncteaza in CNRR)
• Numarul de roti de rezerva minim este de 2
1.3 . Regulamentul particular al fiecarei etape trebuie facut public cu minimum 30 de zile la etapele nationale.. Obligatiile organizatorului
Organizatorul trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute in Caietul de Sarcini al Organizatorului furnizat de FRAS, printre altele, sa asigure urmatoarele :
• Start festiv al competitie in zona publică circulată
• Portal de Start-Sosire
• Secretariat si sala de briefing avand conditii optime
• Panou conferinta de presa si premiere
• Conferinta de presa cel putin inainte de competitie si daca e posibil si oportun, dupa competitie
• Media acreditata si reprezentant Media
1.4 . Caietul itinerar trebuie sa cuprinda si:
• Toate datele de contact necesare in cazuri de urgenta
• Proceduri in caz accident, obligatorii pentru concurenti
1.5 .Zonele pentru spectatori trebuie delimitate si marcate prin panouri
1.6 .Pe drumurile de acces pe sectoarele selective se recomanda montarea de panouri de avertizare « Atentie – competitie auto » sau benzi cu aceasta inscriptie.
1.7 . Colegiul Comisarilor Sportivi
Colegiul Comisarilor Sportivi al unei Competitii de Rally Raid (Comisarii Sportivi) este compus din trei membri. Preşedintele colegiului Comisarilor Sportivi va fi desemnat de FRAS.
1.8 . Briefing
Prezenta echipajului la briefing este obligatorie. Caietele itinerar se inmaneaza numai pe baza de semnatura.

2 CNRTT PENTRU PILOŢI- COPILOTI (Echipaje), ECHIPE .
2.1 . Competiţii contând pentru Campionat:
Campionatul Naţional de Rally Raid este constituit din maxim 5 etape pentru piloţi, coechipieri, echipe.
2.2 . Clasamente
2.2.1 La fiecare Concurs se vor stabili urmatoarele clasamente:
– pentru piloţi şi copiloţi (T1 , T2, TH)
– pentru piloţi si copiloti pentru vehicule cu 2 roţi motoare / buggy
– pentru echipe (T1 T2, TH). Echipa poate fi formata din mai multe echipaje, dar la calculul clasamentului se iau in considerare rezultatele a trei echipaje din fiecare echipa.
2.2.2 La fiecare Concurs, un număr de puncte este atribuit Echipelor în funcţie de locurile obţinute în clasamentul general şi în clasamentul pe Grupe de componenti echipei.
Pentru aceeaşi Echipă, numai cel mai bune două locuri în clasamentul general sau în Grupă sunt luate în considerare pentru stabilirea totalului de puncte pentru fiecare Concurs.
2.2.3 Clasamentul de final de an se compune din echipajele ce au participat la un numar de cel putin jumatate + 1 etape. Pentru stabilirea clasamentului de final de Campionat se vor lua în calcul toate etapele. .Câştigător este echipajul care a obţinut cel mai mare număr de puncte .

2.2.4  La fiecare Etapă se va face cel puţin premierea pentru primii trei clasaţi în clasamentul general, grupe si clase.
2.2.5  Coeficienții de dificultate al etapelor se stabilesc astfel :
Coef.1– lungimea PS de 300 -500 km
Coef.2– lungimea PS 500-800 km
Coef.3- lungimea PS>800 km
Coeficientul poate fi CORECTAT dupa Raportul Observatorului FRAS, tinand cont si de propunerea Comisarilor Sportivi, in functie de complexitatea, dificultatea si dar de lungimea traseului parcurs in mod real (probe anulate) de catre Comisia de RR .

2.3 . Baremul de puncte pentru echipaje
2.3.1 Clasament general minim 5 echipaje la start,fara Categoria PROMO
1. 10 puncte
2. 8 puncte
3. 6 puncte
4. 5 puncte
5. 4 puncte
6. 3 puncte
7. 2 puncte
8. 1 punct
2.3.2 Clasament pe grupe (T1,T2,TH) minim 3 echipaje la start

1. 5 puncte
2. 3 puncte
3. 1punct

2.4 . Baremul de puncte pentru Echipe minim 3 echipe la start
2.4.1 Clasament
1. 10 puncte
2. 8 puncte
3. 6 puncte

3. TROFEUL 2 ROŢI MOTOARE / buggy (UTV) minim 3 echipaje la start
3.1.
Pentru fiecare Concurs, va fi extras din clasamentul general un clasament separat pentru piloţii acestei categorii cu următorul barem:
1.  10 puncte
2.  8 puncte
3.  6 puncte
4.  5 puncte
5.  4 puncte
6.  3 puncte
7.  2 puncte
8.  1 punct

Neconstituirea grupelor duce la atribuirea a 50% din puncte.

CAPITOLUL III.

CAMPIONATUL NATIONAL DE RALLY RAID -PROMO

1. Generalitati
Campionatul va fi organizat conform dispoziţiilor Codului Sportiv Internaţional şi a anexelor sale sau a completărilor, a Prescripţiilor Generale aplicate Campionatul Naţional de Rally Raid si a prezentului Regulament Sportiv şi a Regulamentului Particular al cursei în cauză.
2. Particularitati
Etapele se organizeaza in aceeasi data si locatie cu etapele CNRTT
Durata este cea a concursului.
Numarul minim de vehicule la start este de 3 (trei).
Toate vehiculele se trec in aceeasi clasa competitionala.
3.Conditii impuse concurentilor
-permis de conducere cu vechime de minim 1 an
-declaratia de concurent.
-pe durata competitiei, pe Probele speciale sunt obligatorii casca, centura de siguranta si echipamentul agreat de Comisia tehnica.
La fiecare etapa , se desemneaza de catre organizator un consultant in Regulament de desfasurare, cadru si particular, pentru cei care intentioneaza sa se inscrie la clasa Promo.
Echipajul va face dovada de proprietate a automobilului cu care se inscrie, in caz ca este inchiriat, va face dovada acestui fapt.

4.Vehicule admise, conditii de securitate:
Vehicule de teren 4×4,4×2 cu caroserie inchisa, fara prelata, fara trapa
Corespund reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice.
2 roti de rezerva ancorate corespunzator cu chinga
2 stingatoare mari ancorate corespunzator (2kg/P2)
Sufa de tractare 4 m
Obligatoriu mijloce de comunicare (GSM).
Centura de siguranta originală a masinii sau de curse min. 4 puncte
Trusa sanitara, triunghi reflectorizant
Alte dotari optionale: lanterna , rezerva de apa, busola, patura , folie de cort.

5. Traseu
5.1. Raliul este de regularitate, cu viteza medie impusa. Orice abatere de la timpul ideal se penalizeaza cu 1 sec./ 1 sec.
De principiu, Promo Raliul este un raliu de navigatie, in care componenta principala este orientarea, si gasirea traseului.
Pe sectoarele de legatura se respecta strict normele rutiere in vigoare. Organizatorul poate prevedea si pe anumite tronsoane ale sectoarelor de legatura viteza maxima admisa, chiar daca aceasta este mai mica decat viteza legala pe acel sector. Viteza maxima admisa nu va putea fi mai mare decat viteza legala.
Organizatorul poate prevedea si pe proba speciala, cel putin pe anumite tronsoane, o viteza maxima admisa.
Orice depasire a vitezei maxime impuse pe Proba Speciala sau de legatura se penalizeaza astfel :
-fiecare depasire cu mai putin de 10km/h, pe o distanta mai mare de 1 km se penalizeaza cu 15 minute.
-fiecare depasire cu 10-20 km/h , pe o distanta mai mare de 1 km se penalizeaza cu 30 min.
-orice depasire a vitezei maxime admise cu mai mult de 20 km/ora se penalizeaza cu excludere din concurs in primul CT.
Pentru depasiri ale vitezei repetate, chiar si pe sectoare mai mici de 1 km, comisarii sportivi pot decide sanctiuni.
5.2. Traseul se va parcurge in timp impus sau viteza medie impusa ( va fi specificat in reg. particular al cursei )
5.3. Traseul poate fi partial sau total al cursei resective.
5.4. Concurentii primesc la start un Road Book, cf. prezentului regulament, in care sunt trecute detaliat toate informatiile necesare strabaterii acestuia in conditii de siguranta.

5.5. O proba speciala de indemanare, ar putea fi organizata pentru a face departajarea concurentilor care au acelasi timp.

6. Clasamente
6.1. La fiecare concurs se vor stabili urmatoarele clasamente:
– Pentru piloti/copiloti
– pentru echipe (echipa este formată din minim 3 echipaje), cu conditia ca la startul etapei sa fie minim 6 echipaje- eventual clasament monomarca.
6.2. Clasament general
Clasamentul de final de an se compune din echipajele care au participat la un număr de cel puțin jumătate + 1 etape conform ART.2,pct.2.23.  Coeficient de dificultate 1 valabil la toate cursele.
Punctaj:
1.  10 puncte;
2.  8 puncte;
3.  6 puncte;
4.  5 puncte;
5.  4 puncte;
6.  3 puncte;
7.  2 puncte;
8. 1 punct .
 

În caz de constituire incompletă a clasei Promo (minim 5 echipaje inscrise) , se va acorda jumătate din punctaj.