REGULAMENTUL CADRU AL CAMPIONATULUI NATIONAL DE RALLY RAID 2023

CAP.1 CONDITII GENERALE

1.1 APLICARE
1.2 INTERPRETARE
1.3 CARACTERISTICILE COMPETITIILOR DE RALLY RAID DIN CNRR
1.4 COMPETITII – ETAPE DE CAMPIONAT/CUPE
1.4.1 Competitii contand ca ETAPA in CNRR
1.4.2 Cupe / competitii cu permis restrictionat
1.5 CAIETUL DE SARCINI AL ORGANIZATORULUI

CAP.2 DEFINITII SI DESCRIERI

2.1 ABREVIERI-DENUMIRI
2.2 EVENIMENT DE RALLY RAID
2.3. ETAPA
2.4 BULETIN (ADITIV)
2.5 BRIEFING
2.6 ROAD BOOK /TRASEU
2.7 CARNET DE BORD
2.8 COMUNICAT
2.9 ECHIPAJ
2.10 TEAM MANAGER
2.11 ECHIPAJUL (MASINA) DE DESCHIDERE
2.12 BIVUAC
2.13 PARC DE SERVICE
2.14 PARCUL INCHIS
2.15 REGRUPARE
2.16 NEUTRALIZARE
2.17 SECTOR SELECTIV
2.18 SUPERSPECIALA
2.19 SECTOR DE LEGATURA
2.20 COMBUSTIBIL SI REALIMENTARE
2.21 PENALIZARI SPORTIVE
2.22 PENALIZARE FORFETARA
2.23 TIMP IMPUS
2.24 TIMP ESTIMAT
2.25 TIMP MAXIMAL
2.26 ORA OFICIALA A RALIULUI
2.27 PROLOGUL SI STARTUL IN COMPETITIE
2.28 STARTUL FESTIV
2.29 STARTUL
2.30 AJUTOR INTERZIS

CAP.3 OFICIALI SI DELEGATI

3.1 COLEGIUL COMISARILOR SPORTIVI
3.2 OBSERVATOR FRAS
3.3 RESPONSABIL CU ECHIPAJELE
3.4 INSTRUCTIUNILE OFICIALILOR SI ARBITRILOR

CAP.4 VEHICULE ELIGIBILE

4.1 VEHICULE ACCEPTATE
4.2 PASAPORT TEHNIC
4.3 CATEGORII / GRUPE / CLASE
4.3.1 Profi
4.3.2 Rally Raid 2
4.3.3 Promo
4.4. VITEZA MAXIMA DE GRUPA

CAP.5 IDENTIFICAREA AUTOVEHICULELORSI PUBLICITATEA5.1 SPECIFICATII GENERALE

5.2 PANOURI DE IDENTIFICARE DE PORTIERA SI PLAFON-numere de concurs5.3 PANOURILE DIN FATA SI SPATELE VEHICULULUI-camile de concurs
5.4 INCALCAREA REGULAMENTULUI DE IDENTIFICARE
5.5 PUBLICITATEA FACULTATIVA A ORGANIZATORULUI
5.6 IDENTIFICARE PILOT SI COPILOT
5.7 ATRIBUIREA NUMERELOR DE CONCURS

CAP.6 SISTEME ELECTRONICE ACCEPTATE LABORD

6.1 ECHIPAMENTE DE MASURARE A DISTANTEI, VITEZEI SI DIRECTIEI DEDEPLASARE

6.2 CAMERA DE BORD
6.3 CAMERA DE BORD DE SUPRAVEGHERE
6.4 SISTEMUL DE SIGURANTA SI MONITORIZARE GPS

CAP.7 INSCRIEREA IN COMPETITIE

7.1 MODIFICARI ALE INSCRIERII
7.2 AUTORIZARE ASN / LICENTA
7.3 SCHIMBAREA CONCURENTULUI SI / SAU ECHIPAJULUI
7.4 VALIDAREA INSCRIERII – TAXA DE INSCRIERE
7.5 INVALIDAREA INSCRIERII
7.6 RAMBURSAREA TAXEI DE INSCRIERE
7.7 ASIGURAREA

CAP.8 VERIFICARI TEHNICE SI ADMINISTRATIVE

8.1 VERIFICARI ADMINISTRATIVE

8.2 DOCUMENTE NECESARE
8.3 VERIFICARI TEHNICE

CAP.9 ZONE DE CONTROL

9.1 GENERALITATI
9.2 ZONA CONTROL DE TRECERE CT
9.3 ZONA CONTROL ORAR CO
9.4 ZONE CU LIMITARE DE VITEZA CV
9.5 ZONE MEDIA
9.6 ZONA DE VERIFICARE TEHNICA
9.7 SEMNALIZAREA ZONELOR
9.8 OPRIREA IN ZONELE DE CONTROL
9.9 DISPONIBILITATEA SI INCHIDEREA ZONELOR DE CONTROL

9.10 DIRECTIA DE INTRARE IN ZONE

CAP.10 REZULTATE, CLASAMENTE

10.1 REZULTATE SI CLASAMENTE LA FINALUL COMPETITIEI

10.1.1 Generalitati
10.1.2 Clasamente
10.1.3 Atribuirea punctelor reduse
10.1.4 Acoperire echitabila si impartiala
10.1.5 Contestatii si apeluri
10.1.6 Festivitatea de premiere si acordarea premiilor

10.2 REZULTATE SI CLASAMENTE LA FINALUL ANULUI COMPETITIONAL

10.2.1 Generalitati
10.2.2 Clasamente finale in cadrul CNRR-categorii/grupe /clase, echipe

10.3 CATEGORIILE RALLY RAID 2 SI PROMO

10.3.1 Particularitati
10.3.2.Conditii impuse concurentilor

CAP.11 SIGURANTA

11.1 SIGURANTA CONCURENTILOR
11.2 SIGURANTA SPECTATORILOR

CAP.12 CODUL DE CONDUITA

anexe

 

CAP.1 CONDIȚII GENERALE

Scopul prezentului regulament sportiv este de a stabili cadrul regulamentar aplicabil pentruorganizareașidesfășurarea tuturor competițiilor de Rally Raid sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv (FRAS). Toate evenimentele organizate și desfășurate sub egida Federației Romane de AutomobilismSportiv(FRAS)sunt guvernate de următoarele regulamente: -Codul Sportiv Internațional FIA și anexele sale
-Regulamentul cadru al Campionatului National de Rally Raid
-Regulamentul tehnic al Campionatului National de Rally Raid
-Regulamentul Particular al competiției -Regulamentul disciplinar FRAS
-Regulamentul de organizare și Funcționare a Corpului national de Arbitri -Regulamentul de organizare si functionare al CoNRR

1.1 APLICARE

Sportivii, tehnicienii, oficialii, precum si alte persoane implicate in orice fel in organizarea si desfasurarea Campionatului Naţional de Rally Raid, sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile acestui regulament si a anexelor sale in forma aprobata de FRAS. Pe parcursul anului competitional 2023, CoNRR NU poate face modifiari prezentului Regulament.
In situatii exceptionale, in urma unor evenimente sau in urma aparitiei unor norme internationale care tin de siguranta si securitatea participantilor la competitii, prezentul regulament poate fi completat cu noi prevederi,cu avizul Comisiei de Regulamente, Comisiei de securitate, si cu aprobarea Consiliului Federal FRAS.Orice încălcare a acestor reglementări va fi raportată comisarilor sportivi, care pot impuneopenalizareînconformitate cu prezentul Regulament Cadru. Orice situație care nu este prevăzuta în acest regulament va fi studiata de către comisarii sportivi, care au puterea de a lua decizie în acest sens conform Codului Sportiv International. Acest regulament intră în vigoare după data la care este aprobat în Adunarea Generala FRAS

1.2 INTERPRETARE

Toate reclamaţiile asupra aplicării prezentului regulament sau toate cazurile neprevăzutevor fi judecate,inordine succesiva, cf. Statutul FRAS, de catre Colegiul Comisarilor Sportivi, dupa caz ComisiadeDisciplinasi/sau Comisia de Competitii, Comisia de Apel.

1.3 CARACTERISTICILE COMPETIȚIILOR DE RALLY RAID din CNRR

O competitie de Rally Raid este o întrecere sportiva in teren variat care pune in valoare rezistenta si capacitatea de orientare a sportivilor si, de asemenea, fiabilitatea materialului de concurs. Terenul uzual este format din trasee naturale, de obicei nemodificate de organizator, dupăcumurmează:- trasee montane , zone stâncoase
– trasee in teren nisipos, – traversari de rauri, prin apa sau prin albia secata sau zone cu noroi – drumuri publice deschise circulatiei rutiere, drumuri modernizate sau nemodernizate- zone cu vegetație naturala, arbuști , iarbă mare , pădure
– trasee asfaltate, betonate, drumuri agricole, trasee off road
– teren modificat ca urmare a fenomenelor meteo (ploaie, zăpadă, noroi). Traseul este divizat în Etape (zile) conţinând unul sau mai multe Sectoare Selective cutimpi cronometrati,fiind legate între ele prin Sectoare de Legătură ce vor fi si ele parcurse intr-un timp impus. Configuratia Sectoarelor selective trebuie sa permita tuturor echipajelor aflate in concursparcurgereatraseului pe timp de zi.

Nu se permite startul intr-un sector selectiv pe timp de noapte.

1.4 COMPETITII / ETAPE DE CAMPIONAT / CUPE

În funcție de tipul de organizare competițiile de Rally Raid pot fi:

1.4.1 Competitii contând ca ETAPA în CNRR:

FRAS , oprin cluburile organizatoare afiliate, organizează Campionatul Naţional de RALLY RAID CNRR este proprietatea lui şi cuprinde clasamente pentru piloţi/copiloti, echipe. Campionatul este constituit din concursuri de Rally Raid (denumite generic ”etape de campionat”) inscrise in calendarul CNRR. Distanta totala a sectoarelor selective (asa cum vor fi definite la cap. 2.17) pentru o etapa de campionat va fi cuprinsa intre 250-350 km. O etapa de campionat se va desfasura pe durata a max. 2 zile, la sfarsit de saptamana, dupa urmatorul program:

-ziua 1: inscrieri, verificari administrative si tehnice, eventual o proba speciala (Prolog)
-ziua 2: cursa, verificari finale, anuntarea rezultatelor, festivitatea de premiere.

Intre doua zile de concurs este necesar un timp de minim 8 ore pentru odihna concurenților.
Intre Etapele de Campionat National se stabileste un interval de minim 21 de zile calendaristice.

Calificarea unui concurs in C.N.R.R. sub egida FRAS

Pentru ca un concurs să poată conta in CNRR, clubul organizator/membrii clubului trebuie sa aiba experienta si istoric sub egida FRAS, pentru Rally Raid, si sa fi organizat in anul anterior minim o cupa de rally raid, si sa obtina cel mei bun punctaj cf. Raportului Observatorului FRAS raportat la punctajele celorlalte competitii cu Permis restrictionat (CUPE).

Daca un organizator inscrie o competitie in calendarul competitional si fara o justificare temeinica concursul respectiv nu are loc, organizatorului i se ridica dreptul de a organiza concursuri care sa conteze in Campionat in anul urmator. Acesta are dreptul de a organiza Cupa. Un organizator poate anula desfășurarea unei competiții propuse din categoria etapelor fără a pierde dreptul de organizare pentru anul următor daca se încadreaza în următoarele situații:

-În cazul decretării stării de urgenta pentru perioada în care se desfășoară competiția.

-Nu poate desfășura competiția deoarece nu exista nici un concurent înscris cu condiția să anunțe decizia de anulare cu cel puțin 10 de zile înainte de data de start a competiției. Numarul minim de concurenti acceptati la startul competitiei pentru a fi considerata ”Etapadecampionat”este fixat la 10, concurenti categoria Profi (auto+SSV), exceptand categoria RR2 si Promo, indiferent daca puncteaza in CNRR sau nu.

La sfarsitul anului competitional, Comisia Nationala va decide, pe baza punctajelor din timpul anului,stabilitein baza rezultatelor cuprinse in rapoartele observatorilor, daca unui organizator cu rezultateslabei seridicasau nu dreptul de a mai organiza in anul viitor. Locul acestuia (daca este cazul) va fi ocupat de un alt club care a organizat in anul precedent cupa, iar rezultatele sale au indeplinit baremul necesar calificarii ca si etapa de campionat cf.celor de mai sus. Fiecare organizator eligibil conform prezentului regulament precum si a Caietului de sarcini al organizatorului va avea dreptul de a organiza anual o singură competiție ce contează ca și etapă si un număr nelimitat de competiții restricționate.

Coeficientul cursei /etapei

Coeficientul este valoarea cu care se înmulțesc punctele câștigate în cadrul unei etape. Coeficientul se stabilește în funcție de complexitatea și lungimea cumulativa a competiției. Toate etapele de campionat din anul 2023 au coeficient 1.

1.4.2 Cupe / competitii cu Permis de organizare restrictionat

Competituiile restrictionate (Cupe), care se desfasoara pe deplina raspundere a organizatorului, vorrespectacu strictete prevederile prezentului regulament cu privire la siguranta si securitate. 1.5 CAIETUL DE SARCINI AL ORGANIZATORULUI DE EVENIMENTE DE RALLYRAIDEste documentul care prezinta cerințele care trebuise îndeplinite de către organizatori pentruaorganizacompetiții de Rally Raid in cadrul FRAS. Acest caiet de sarcini este parte integranta a prezentului regulament.

1.5 CAIETUL DE SARCINI AL ORGANIZATORULUI DE EVENIMENTE DE RALLYRAID

Este documentul care prezinta cerințele care trebuise îndeplinite de către organizatori pentruaorganizacompetiții de Rally Raid in cadrul FRAS. Acest caiet de sarcini este parte integranta a prezentului regulament.Obligatiile generale ale organizatorului
Organizatorul trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute in Caietul de Sarcini al Organizatoruluisi,printre altele, sa asigure urmatoarele : -sa intocmesca toate documentele necesare obtinerii permisului de organizare, sa obtina toate avizele si acordurile, asigurarile, in vederea unei bune desfasurari a cursei. -sa intocmeasca Regulamentul Particular al cursei care trebuie facut public cu minimum 30 de zile la etapele nationale. -Start festiv al competitie in zona publică circulată
-Portal de Start-Sosire
-Secretariat si sala de briefing avand conditii optime
-Panou conferinta de presa si premiere
-Conferinta de presa cel putin inainte de competitie si daca e posibil si oportun, dupa competitie-Media acreditata si reprezentant Media

CAP.2 DEFINITII SI DESCRIERI

2.1 ABREVIERI – DENUMIRI

ASN – Autoritatea Sportiva Naționala – Federația Romana de AutomobilismSportiv
FIA -Orice mențiune a FIA se referă la Federația de Automobilism International
FRAS -Orice mențiune FRAS se refera la Federația Romana de AutomobilismSportiv
CNRR -Orice mențiune CNRR se refera la Campionatul National de Rally Raid
CoNRR -Orice mențiune CoNRR se refera la Comisia Națională de Rally Raid, carereglementeaza,coordoneaza si aproba desfasurarea competitiilor si Campionatului de Rally Raid. Comisia supravegheaza buna desfasurare a competitiilor si are dreptul sa se autosesizeze cu privire la fapte si evenimente petrecute in timpul unei curse, care contravin regulamentelor sportive, si sa notifice Comisia de Competitii FRAS in vederea omologarii sau nu a rezultatelor, sau dupa caz, Comisia de Disciplina FRAS.

2.2 EVENIMENT RALLY RAID

Un eveniment Rally raid este un eveniment sportiv, etapa in CNRR sau Cupa (eveniment sportivcuPermisdeOrganizare restrictionat). Evenimentul Rally Raid începe o data cu deschiderea secretariatului si inceperea controalelor administrative.Evenimentul se încheie la finalul festivității de premiere.

2.3 ETAPA

Fiecare zi a unui concurs, separata de următoarea de o pauza de cel puțin 8 ore.

2.4 BULETIN (ADITIV)

Un document oficial scris destinat să modifice, clarifice sau să completeze Regulamentul ParticularalEvenimentului.

2.5 BRIEFING

O întâlnire în care Organizatorul furnizează informații suplimentare echipajelor participantelacompetiție.Briefing-urile trebuie conduse de Directorul de concurs sau de delegatul organizatorului . Prezenta la briefing a cel putin unui membru al fiecarui echipaj este obligatorie. Absenta acestora nu va implica organizatorul sub nici un fel in cazul unor evenimente in care sunt implicati sportivii incauza. Organizatorul are obligatia de a organiza Briefingul la ora si locul exacte anuntate prin Regulamentul Particular.
Informaţiile legate de securitate şi de parcurs (modificări ale Caietului itinerar) pentru ziua urmatoare, datate si semnate de Directorul de concurs, trebuie afişate pe panoul de afişaj oficial, sub responsabilitatea sa. Acestea raman pe panou pana dupa terminarea etapei urmatoare. Aceste informari pot fi facute si on-line, folosind mijloacele de comunicare electronice, dar organizatorul trebuie sa ia toate masurile pentru a se asigura ca toti concurentii au fost instiintati de aceasta metoda de comunicare.

Neprezentarea, intarzierea, disturbarea, consumul de alcool (care este strict interzis in incaperea si pe perioada briefingului) si orice atitudine nesportiva manifestata de catre unul sau mai multi concurenti se considera abateri disciplinare si se penalizeaza (cf. anexa 1-Penalizari), putand merge pana la descalificarea concurentului/echipei si/sau suspendarea briefingului.

2.6 ROAD BOOK / TRASEU

Fiecare concurent va primi cu o seara inainte de fiecare etapa, la Briefing un Caiet Itinerar, conținândpepagină rubrici orizontale cu informații despre distante în kilometri, desene, note caracteristice care indica itinerarul și/sau direcțiile de deplasare, ce trebuie urmate sub rezerva unei penalități putând merge până la excluderea din concurs. Traseul oficial al unui concurs este descris în Caietul Itinerar (Road Book) înmânat concurenților.

Traseul oficial al unui concurs este descris în Caietul Itinerar (Road Book) înmânat concurenților.

Acest traseu complet trebuie validat/verificat cu max 48 de ore înainte primei zile de concurs de către un echipaj auto/ssv sau motociclist/quad cu o experiență semnificativă în realizarea sau verificarea traseelor de Rally Raid stabilit de către Organizator sub directa responsabilitate a directorului de concurs și cu asistenta celui care a conceput traseul oficial.

Aceasta validare/verificare este separata și independentă de mașina de deschidere. 

Modificările rezultate în urma acestei validări/verificări trebuie distribuite concurenților și afișate pe panoul de afișaj oficial concomitent sau înaintea distribuirii Caietului Itinerar, la Briefing, aceasta fiind responsabilitatea directorului de concurs.

Aceste informari pot fi facute si on line, folosind mijloacele de comunicare electronice, dar organizatorul trebuie sa ia toate masurile pentru a se asigura ca toti concurentii au fost instiintati de aceasta metoda de comunicare.

Echipajul de verificare/validare verifică dacă parcursul competiției este accesibil tuturor autovehiculelor acceptate conform regulamentului cadru și particular al competiției, precum și corectitudinea informațiilor prezente în Caietul Itinerar (Road Book).

Orice comunicare intre echipa de verificare/validare și orice alta persoana exceptând Directorul de Concurs și Directorul de Securitate este strict interzisa.

Traseul trebuie să rămână secret pana la startul competiției. Toate formele de recunoaștere sau deschidere  a traseului pana  la  startul  în  competiție  de către  concurenți sunt  interzise. Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea din competiție.

Organizatorul competitiei trebuie sa garanteze tuturor concurentilor inscrisi ca nici o informatie privitoare la traseu nu a fost si nu va fi divulgata pana la terminarea competitiei, cu exceptia comunicatelor date tuturor concurentilor.

Nerespectarea acestor garantii duce la sanctionarea organizatorului prin interzicerea dreptului de a mai organiza competitii pentru o perioada de 3 ani.

La sfârșitul Road Book -ului se va tipări o agenda cu semnificația semnelor convenționale și abrevierilor folosite (cf. Prescripții Generale FIA -vezi anexa ).

Pe ultima coperta se vor tipări pe fundal alb, (SOS cu roșu și OK cu verde) pentru a putea fi folosite de echipaj la anunțarea celorlalți concurenți despre apariția unor urgente medicale (accident) sau de alta natura (OK).

Road bookul trebuie sa cuprinda deasemenea toate datele de contact necesare în cazuri de urgenta.

2.7 CARNET DE BORD

Document destinat înscrierii în ordine cronologică a vizelor diferitelor controale prevăzute pe traseu. 

La startul fiecarei etape concurenții vor primi un carnet de bord pe care vor figura timpii impuși și timpii maximi autorizați pentru parcurgerea fiecărui Sector de Legătura sau Sector Selectiv.

Carnetul de bord va fi depus la sosirea din fiecare etapa la CO de intrare in bivuac.

Carnetul de bord va fi inlocuit printr-un nou carnet la startul Etapei urmatoare.

Concurenții sunt responsabili pentru prezentarea acestuia pentru a fi completat la punctele de control orar sau de trecere (daca este prevazut CT cu viza). 

Caietul de bord poate fi completat doar de către oficialii cursei exceptând secțiunea din acesta marcata cu denumirea „Pentru a fi utilizata de către competitor”. Orice rectificare sau modificare făcută pe carnetul de bord ce nu a avut aprobarea scrisă a unui oficial, duce la penalizare cu excluderea din concurs.

Pierderea sau distrugerea carnetului de bord este penalizata cu +20 min.

Orice diferență de timp cronometrat dintre carnetul de bord și fisele de arbitraj vor face subiectul unei investigații realizate de către directorul cursei.

Absenţa unei vize sau neprezentarea carnetului de bord la un punct oarecare de control va conduce la o penalizare care poate merge până la excluderea din concurs.

2.8 COMUNICAT

Document oficial scris cu caracter informativ care pot fi emise fie de către directorul cursei sau comisarii sportivi.

2.9 ECHIPAJ

Un echipaj este format din maxim două persoane pentru grupele TH auto, TH ssv, ( pilot, copilot) iar pentru grupa T5 din minim două și cel mult patru persoane. 

Membrii echipajelor trebuie să fie titulari ai unei licenţe de pilot, respectiv copilot, pe anul în curs, valabila pentru concursul respectiv.  

Echipajul va trebui să se regăsească la bordul vehiculului, complet, pe toată durata competiţiei (pe durata parcurgerii sectoarelor selective si de legatura).

Absenţa unui membru al echipajului sau admiterea unei terţe persoane la bord (exceptând transportul unui rănit), duce la excluderea din concurs.

2.10 TEAM MANAGER 

Persoana autorizata in scris pentru a reprezenta o echipa inscrisa intr-un concurs, detinatoare a unei licenţe de concurent eliberată pe numele sau sau al echipei.

2.11 ECHIPAJUL ( MASINA ) DE DESCHIDERE

Echipajul (mașina) de deschidere este vehiculul care parcurge itinerariul competiției înainte de desfășurarea acesteia pentru a se asigura ca acesta poate fi parcurs și ca Road Book-ul este corect.   

2.12  BIVUAC 

Zona situata între controlul orar de sosire din etapa și controlul orar de plecare în etapa următoare în care toți concurenții se regrupează, spațiu care este localizat în caietul itinerar.

In bivuac asistenţa tehnica este liberă între concurenţii, la care se adauga asistenţă autorizată în Regulamentul Particular.

Organizatorul poate restrictiona accesul si numarul de persoane care au permisiunea de a intra, stationa sau desfasura activitati in bivuac, explicitand aceasta in buletine informative prealabile sau prin Regulamentul Particular.

Accesul in bivuac este permis doar persoanelor anuntate prin fisa de inscriere pentru cursa respectiva de catre echipaj .

Controalele orare de sosire din etapa in Bivuac  şi de start al etapei următoare pot fi combinate.

2.13 PARC DE SERVICE

Zona dedicata realizării operațiunile de service și reparații al vehiculelor de raliu. Spațiu este identificabil și delimitat de semnalistica specifica în teren precum și precum și în roadbook. 

Începând cu primul control orar, service-ul unui vehicul care participa la  o competiție poate să se desfășoare în zonele dedicate precum parcul de service, bivuac sau pe secțiunile de drum unde nu este interzis acest lucru.

Organizatorul poate prevede, in regulamentul particular, amplasarea unor puncte de service indepartat, dar numai in zonele de neutralizare arbitrate cu conditia delimitarii fizice clare si a respectarii normelor PSI si a celor de mediu.

Aceste puncte de service vor fi identificate și în roadbook.

Parcurile de service sunt indicate în itinerariul evenimentului având o zona de un control orar la intrare și ieșire.

Amplasarea zonelor de service precum și distantele intre aceste zone trebuie detaliata în Regulamentul Particular sau Ghidul de Raliu atât pentru concurenți cat și pentru echipele de service.

Sub vehiculul de competiție pe toata perioada operațiunilor de service și pe toata perioada parcului închis este necesara amplasarea unei prelate cu un 1 m mai lunga și mai lată decât dimensiunea vehiculului de raliu. Nerespectarea acestei prevederi se penalizează cu 10 minute și obligația de remedia acesta problemă.

În interiorul parcului de service împingerea sau tractarea vehiculului de raliu este permisă pentru sportivi deținători al acestuia, oficiali sau echipa de asistenta a vehiculului.

2.14  PARCUL INCHIS

Parcul închis este o zona clar delimitata în care orice operațiune de reglare, reparatie sau verificare a vehiculului nu este permisa , sub rezerva unei penalitati care poate merge pana la excluderea echipajului.

Vehiculele sunt în Parc Închis de la intrarea lor într-un parc de start, de regrupare sau de terminare a Etapei, până la plecarea din acestea.

Zonele de Control Orar sunt considerate  zone de parc Inchis.

Zona de  la punctul de STOP pana la zona de iesire este considerata zona de parc inchis.

In cazul in care vehiculul nu poate pleca dintr-o zona de parc inchis, el poate fi numai impins sau tractat afara din zona, cu ajutor exterior,  fara a fi penalizat, sub supravegherea sefului de post.

Vehiculele sunt în Parc Închis la sosirea lor in  ultima etapa pana la expirarea perioadei de depunere a reclamaţiilor.

Inaintea ieşirii din toate parcurile sau la startul unei Etape, dacă comisarii tehnici ai competiţiei constată că un vehicul este într-o stare incompatibilă cu o utilizare normală, ei trebuie să informeze imediat Directorului de concurs, care va putea cere remedierea defecţiunilor.

În acest caz, minutele utilizate efectuării remedierilor vor fi considerate ca tot atâtea minute de întârziere înregistrate pe un Sector de Legătură. Pentru a nu permite echipajului sa incerce recuperarea întarzierii datorate remedierilor, acesta va primi o nouă oră de start. Orice intarziere mai mare de 30 minute duce la excluderea din concurs.

Imediat după parcarea vehiculului în Parcul Închis,echipajele trebuie să părăsească imediat  (15 min.) parcul Închis, fiindu-le interzisă revenirea. Nerespectarea acestei prevederi se penalizează cu 30 de minute.

Excepţie de la regimul de Parc Închis, dar numai sub responsabilitatea unui oficial, este permis unui echipaj în Parcul Închis de start, de regrupare sau de sfârşit de Etapă :

     – să schimbe, cu mijloace aflate la bord, una sau două roti desumflate sau deteriorate.

     – să schimbe parbrizul cu ajutor din exterior, cu aprobarea Directorului de concurs.

Aceste intervenţii vor trebui să fie în totalitate terminate înaintea orei de start. În caz contrar, depăşirea timpului va antrena o penalizare similara cu depasirea timpului pe un sector de legatura. .

Pentru a scoate vehiculul dintr-un Parc Închis de start, de regrupare sau de neutralizare ,echipajul este autorizat să intre în parc cu 15 minute înainte de ora sa de start. In caz contrar, echipajul va fi penalizat cu 30 min.

În interiorul Parcului Închis, punerea în funcţiune a motorului poate fi efectuată cu ajutorul unei baterii exterioare, care va fi adusa şi scoasa din Parc în prezenţa unui oficial al Concursului. Această baterie nu poate în nici un caz să fie îmbarcată în vehicul (exceptând bena ) . 

2.15 REGRUPARE

Oprire prevăzută de organizator pentru a permite, pe de o parte revenirea la orarul teoretic şi pe de altă parte, de a regrupa echipajele rămase în concurs. Definirea lor ajuta organizatorul în a gestiona mai eficient resursele logistice și de intervenție în cadrul unei competiții.

La sosirea în zona de regrupare echipajele vor primi instrucțiuni privind ora de start în  următoarea etapa și modul de amplasare a vehiculelor în zona de regrupare. Regruparea se realizat în condiția de parc închis.

Timpul de oprire poate să difere la echipaje.

Este precedata si terminata de Control Orar.

Se aplica regimul de Parc inchis.

Noul start se va da în funcţie ordinea de sosire a concurenţilor în Controlul orar de intrare în regrupare. Ecartul la start, pentru primele 10 echipaje sosite va fi de 2 minute.

2.16 NEUTRALIZARE

O zona situata în interiorul unui sector selectiv, zona în care concurenții sosesc și pleacă separați de același interval de timp cronometrat la secunda. 

Startul în următoarea secțiune a sectorului selectiv se va realiza la timpul determinat prin adunarea timpului neutralizat la timpul de sosire a fiecărui concurent.   Timpul neutralizat este fix, identic pentru toti concurentii, si este stabilit prin Regulamentul particular.

Neutralizarea se realizeaza sub condiția de Parc Inchis (unde nu este posibila intervenția supra vehiculului alta decât curățarea geamurilor, farurilor și plăcutelor de înmatriculate sau alte mici interventii tehnice realizate exclusiv de catre concurenti).

Startul după o neutralizare va fi dat la un timp determinat prin adunarea timpului de sosire din sectorul selectiv cu timpul fix alocat neutralizării. În cazul în care un concurent întârzie să ia startul în următoarea parte a sectorului selectiv după o neutralizare se va considera ca acesta a luat startul în timpul alocat de start pentru acesta. În cazul în care aceasta întârzie cu mai mult de 30 de minute oficialul de post poate refuza startul urmând ca concurentul să primească o penalizare forfetară.

Daca concurentul nu respectă timpul de neutralizare acesta este considerat start

greșit și va fi penalizat cu dublul timpului de neutralizare. 

In bivuac, zona de regrupare, de neutralizare, parc tehnic, parc inchis, zonele de control orar etc. se va circula cu viteza foarte redusa (aprox.10 km/ora). Circulatia cu viteza mare, neadaptata la conditiile de parc, constatata si apreciata de oficialii concursului, poate duce la sanctiuni, care merg de la avertisment (prima abatere), 10 min.penalizare care se adauga penalizarilor din concurs (a doua abatere) sau chiar excludere, in cazul abaterilor repetate.      

2.17 SECTOR SELECTIV 

Sectorul selectiv este o proba de viteza cu timpi cronometrați.  Starturile Sectoarelor Selective sunt, fie precedate, fie împreună, cu un Control Orar și urmate de un Control Orar după Sosire.

Pe parcursul sectoarelor selective, toți membrii echipajului trebuie să poarte centurile de siguranță, casca de protecție și combinezoane, o cagula, sub rezerva excluderii din concurs.

Este interzis echipajelor de a circula în sens invers parcursului sectoarelor selective, sub rezerva unei penalități care poate duce până la excluderea din concurs.

Sosirea din sectorul selectiv va fi lansată, panourile fiind dispuse conform anexei 1 a prezentului Regulament.

Oprirea între panoul galben de avertizare și panoul STOP este interzisă. Orice încălcare a acestei prevederi se penalizează cu minim 30 minute pana la excluderea din concurs. Cronometrajul se va face pe linia de SOSIRE.

Zona dintre finalul lansat și linia de stop trebuie să fie o zona dreapta fără obstacole periculoase.

La o distanta de 100 – 300 m după SOSIRE echipajul trebuie să se oprească la postul CO semnalizat prin panoul ceas roșu și panoul roșu STOP. Oficialul din post va înscrie în carnetul de bord ora de sosire (ora, min., sec.), care va fi și ora și minutul de plecare în Sectorul de Legătură următor (ora, min.). În cazul sosirii mai multor concurenți în același minut, șeful de post va reeșalona startul acestor concurenți la un interval minim din 30 în 30 de secunde, în ordinea sosirii acestora.

Echipajele care refuză startul pe un sector selectiv la ora, minutul și poziția alocata, vor fi penalizate cu 15 minute și vor rămâne la dispoziția șefului de post care le va indica o nouă oră de start.

Cronometrarea pe sectoarele selective se face la secunda (hh:mm:ss).

Un echipaj ce nu oprește la punctul de stop va primi o penalizare de 10 de minute.

Daca un echipaj nu poate să părăsească zona punctului de stop acesta poate fi împins sau tractat de către oficiali sau de către alți concurenți fără a primii o penalizare.

INTRERUPEREA UNUI SECTOR SELECTIV

Când un sector selectiv este întrerupt sau oprit pentru din orice motiv, fiecărui echipaj afectat ii va fi alocat de către directorul concursului un timp de neutralizare sau finish calculat pe baza: sistemul de siguranță prin monitorizare GPS, Punctelor de control intermediare înregistrate. Cu toate acestea daca echipajul este singurul responsabil pentru întreruperea unui sector selectiv nu poate beneficia de aceasta măsura.

2.18 SUPER SPECIALA (SS) 

O super speciala este un sector selectiv în care startul este dat în același timp pentru maxim 2 concurenți, aceeași procedura de start trebuie să fie aplicata pentru toți concurenții. Este permisă decalarea startului pentru a egaliza lungimea traseului atunci când se pleacă din poziții diferite.

Includerea unei etape super speciale în cadrul unui eveniment este opționala.

Regulile de desfășurare, start, interval de start, ordine de start este la latitudinea organizatorului sau aceste infirmații trebuie precizate în regulamentul particular al competiției.

Pentru asigurarea securității probei super speciale organizatorul trebuie să asigure un sistem de atenționare pentru încetinire sau oprire cu steaguri roșii sau sisteme de iluminare. De asemenea vehiculul unui competitor ce nu poate să termine super speciala poate fi transportat la finalul probei sau într-o alta zona sigura.

2.19  SECTOR DE LEGATURA

Este un tronson din traseu, cu timp impus, care face legatura intre doua controale orare succesive.

Se desfasoara in regim de circulatie deschisa, si se respecta Codul Rutier si toate normele care vizeaza circulatia pe drumurile publice.

2.20 COMBUSTIBILUL SI REALIMENTAREA 

Realimentarea cu combustibil este permisă doar în zonele de realimentare desemnare sau la stațiile publice de alimentare cu combustibil.

Zonele de alimentare cu combustibil pot să fie situate:

-în afara parcurilor de service / bivuac

-în cadrul stațiilor publice de alimentare cu combustibil

-în cadrul sectoarelor selective și sa nu depaseasca 100 km distanța intre ele.

Aceste zone trebuie să fie indicate în Roadbook.

Regulamentul particular va prevede informații despre zona de alimentare.

Amplasarea in teren a punctului de alimentare se face, intr-o zona sigura PSI, vizibila din traseu pentru concurenti, fara a fi neaparat amplasata in track-ul competitiei.

În cazul zonelor de alimentare cu combustibil din cadrul sectoarelor selective organizatorul sau echipajul ce realizează realimentarea este responsabil pentru masurile de protecție a mediului înconjurător prin folosirea unor materiale absorbante sau impermeabile în cazul unor vărsări accidentale.

În cazul unei probleme tehnice vehiculul în cauza trebuie împins în afara zonei de alimentare cu combustibil de către concurenți sau echipa de asistenta la realimentare unde se poate încerca repornirea vehiculului .

Următoarele proceduri se vor aplica în cazul zonelor de realimentare :

-zona va fi presemnalizata cf. celor specificate mai sus la pct. ”Neutralizare”, plus indicatorul specific pentru ”zona de realimentare”.

-zona va fi dotata cu minim 4 stingatoare tip P9

-prelata de protectie sol

-În punctul de realimentare sunt permise doar acțiunile direct implicate în realimentare vehiculului de competiție.

-Nu este permisa prezenta personalului de asistenta în cadrul acestor zone de realimentare.

-Echipajul este singurul responsabil pentru efectuarea operațiunilor de realimentare. Un alt membru al echipei poate sa realizeze plata pentru combustibilul alimentat dar cu condiția sa nu se apropie de vehiculul de competiției. Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește cu excluderea din competiție.

-Utilizarea echipamentelor electrice, electronice sau radio este interzisă în zonele de alimentare cu combustibil.

-Motoarele vehiculelor de raliu trebuie sa fie oprite în momentul realizării operațiunilor de realimentare iar echipajul trebuie sa fie în afara vehiculului.

2.21 PENALIZARI SPORTIVE

O penalizare sportiva implica o penalizare impusă de:

-Exces de viteza într-o zona de control cu viteza limitata.

-Control Trecere sau Control Orar ratat.

-Punct intermediar de trecere (waitpoint) ratat

-Conduita nesportiva sau alte infracțiuni comise pe Sectorul Selectiv sau de Legătura .

Penalizările trebuie exprimate în ore, minute sau excluderea din concurs.

Clasamentul final va fi stabilit prin adunarea timpilor realizați în Probele Speciale și a penalizărilor dobândite în Probele Speciale precum și a celor de pe Probele de Legătură și a altor penalizări exprimate în timpi.

O lista ce cuprinde toate penalizările sportive este inclusă în anexa 3 a prezentului regulament.

2.22 PENALIZARE FORFETARĂ

Penalizarea exprimata în ore și minute care ii permite unui concurent să rămână în competiție chiar daca nu a reușit să termine un sector selectiv în timpul maximal.

Aceasta permite concurenţilor penalizaţi continuarea raliului în condiţii de competiţie normală dar sever penalizaţi, cu conditia sa anunte oficial conducerea cursei si sa se prezinte la controlul orar ce preceda următorul sector selectiv înainte sau cu o întârziere de maxim 30 de minute fata de startul ultimul concurent.

Timpul total atribuit concurentului afectat de aceasta penalizare, se va calcula adunand timpul maxim autorizat al Sectorului Selectiv neefectuat cu valoarea penalizarii forfetare a probei si penalizarea punctelor de control lipsa.

Penalizarea forfetară se exprimă în timp si se adaugă penalizărilor acumulate deja de concurenţi, prevăzute în regulamentul particular.

Penalizarea forfetară este stabilită de către organizator şi poate avea o valoare diferită pentru fiecare Sector Selectiv, dar nu mai putin de dublul  Timpului maxim autorizat pentru sectorul respectiv. 

Pentru a fi clasificat, un concurent nu trebuie să fi primit penalizari forfetare  mai mult de 50% din etapele unui raliu. 

Pentru o etapa cu un singur Sector Selectiv, nu se admit forfetari (exceptand superspeciala).

Pentru o etapa cu mai multe Sectoare Selective, se admite o singura forfetare.

Ultimul Sector Selectiv  din concurs nu se forfeteaza. 

2.23 TIMP IMPUS

Fiecare SECTOR DE LEGATURA se va parcurge într-un timp impus pe care îl vor respecta toţi concurenţii.

Orice abatere de la acest timp impus, antrenează o penalizare în minute pe sectorul de legătură.  

2.24 TIMP ESTIMAT

Timp estimat de organizator pentru parcurgerea unui Sector Selectiv.

2.25 TIMP MAXIMAL

Timpul  maxim  calculat  de  organizator  în  care  concurenții  trebuie  să încadreze  pentru parcurgerea unei sector de legătură sau a unui sector selectiv. In caz de depășire, fără nici o toleranță, antrenează aplicarea unei penalități care merge de la penalitatea forfetară sau până la excluderea din concurs-abandon.

Daca 50% dintre concurenți nu sosesc în timpul maxim autorizat, într-un sector selectiv sau de Legătura, timpul maxim poate fi modificat de către directorul de concurs, în urma deciziei comisarilor sportivi, pentru situații justificate, care țin de siguranța concurenților sau de schimbarea condițiilor de concurs: condiții meteorologice nefavorabile, accidente rutiere, blocarea drumurilor de acces.

Directorul de concurs poate să decidă întreruperea sectorului selectiv în mod automat pentru echipajele întârziate în momentul în care acestea nu mai au șanse matematice să se încadreze în Timpul Maxim, ei urmând a fi anunțați în următorul post de control, prin orice mijloc de comunicație la dispoziție sau de către orice oficial al concursului aflat pe traseu, și dirijați spre următorul punct de regrupare sau bivuac, după caz.

2.26 ORA OFICIALA A RALIULUI

Ora oficiala a raliului va fi anunțată în Regulamentul particular a cursei. Ora recomandata pentru toți organizatorii este ora GPS.

2.27 PROLOGUL SI STARTUL IN COMPETITIE 

Prologul este un primul sector selectiv de lungime scurta care servește la stabilirea ordinii de start pentru următorul sector selectiv.

O etapa Prolog poate fi organizata pentru promovare mass media și pentru stabilirea ordinii de start în următoarea etapa. Startul în aceasta etapa se da în funcție de clasamentul la zi al campionatului sau al campionatului anului precedent, iar pentru cei neclasați în ordinea înscrierilor.

Acesta se va desfășura pe o lungime recomandata intre 3 km și 20 km.

Regulamentul particular al etapei respective va preciza daca este autorizat sau nu recunoașterea acelui prolog.

Startul în primul sector selectiv după prolog se va face în ordinea clasamentului de la prolog (ținând cont de alegerea primilor 3 clasați care pot să-și aleagă locul

de start în primele 10 poziții).Timpii rezultați la prolog nu se cumulează cu timpii celorlalte sectoare selective.

Neprezentarea la prolog aduce o penalizare de +20 de minute.

2.28 STARTUL FESTIV

Un start poate fi organizat în scopuri de promovare mass media. Intervalul de start și ordinea de start sunt la latitudinea organizatorului. Orarul de start precum și locul trebuie menționate în regulamentul particular al competiției. Daca un echipaj nu poate participa la startul sportiv acestuia i se va permite să ia startul în competiție conform ordinii de start stabilite.

2.29 STARTUL

În cazul organizării prologului ordinea de start este stabilită în funcție de rezultatul de la Prolog. 

În lipsa organizării prologului ordinea de start este stabilita în funcție de clasamentul la zi al campionatului sau al campionatului anului precedent, iar pentru cei neclasați, ulterior, în ordinea înscrierilor. În cazuri excepționale pentru motive de siguranța directorul de concurs poate să modifice ordinea de start precum și intervalul de start doar cu acordul comisarilor sportivi.

Directorul de concurs care redactează ordinea de start in etapa, trebuie să tina cont de eventualele penalități sportive și infracțiuni din etapa precedente  (CT lipsa, depășire viteza, comportament nesportiv).

Fiecare întârziere de prezentare la startul unui sector selectiv (proba speciala) este penalizată cu 1 minut pentru fiecare minut sau fracțiune de minut întârziere. La o întârziere de peste 30 de minute, startul este refuzat și echipajul este exclus imediat din concurs.

În cazul participării la competiție a vehiculelor din grupa T5, primul camion va lua startul după ultimul autoturism.

În situația în care competiția este una Auto – Moto, primii vor lua startul motocicliștii, după regulamentele federației respective, urmați de concurenții auto, cu un ecart de minim 15 minute intre ultimul concurent moto și primul concurent auto.

Este obligatorie utilizării unui interval de start de minim 2 minute intre vehicule pentru primele 10 vehicule urmat de un interval de 1 minut pentru următoarele.

La startul în cadrul unui sector selectiv  când vehiculul cu echipajul la bord a oprit în fata postului de control de start oficialul din post va înscrie în carnetul de bord al echipajului ora reală de start a vehiculului (ora și minutul), iar apoi va anunța:

30 sec., 15 sec., 10 sec. iar ultimele 5 secunde una câte una. După trecerea ultimelor 5 secunde, va da semnalul de START, care poate fi urmat imediat de demarajul vehiculului.

Startul în sectorul selectiv la ora indicată în carnetul de bord nu poate fi întârziat de către un oficial decât în cazuri de forță majoră.

La un start greșit efectuat înainte ca oficialul să fi dat semnalul penalizarea va fi de: 1 minut la prima abatere, 3 minute a la doua abatere, 10 minute a la treia abatere. Această penalizare nu exclude sancțiunile mai grave care pot fi aplicate de Comisarii Sportivi în special în caz de recidivă.

Împiedicarea voită a startului altui concurent duce la excluderea din concurs.

În cazul a doua sau mai multe sectoare selective succesive, startul în sectorul selectiv următor trebuie sa se bazeze pe timpul de terminare al sectorului selectiv anterior, la care se adaugă timpul impus al sectorului de legătura următor.

O staționare mai îndelungata de 20 secunde la startul Sectorului de legatura după primirea carnetului de bord cu observația ca echipajul trebuie să elibereze zona de start imediat, cu demarorul, sau împingând mașina (în caz de defecțiune), pana după panoul care delimitează zona de start (care are regim de parc închis) este penalizata cu 2 minute/1minut de staționare în zona de start.

2.30 AJUTOR INTERZIS

Utilizarea sau primirea de către echipaj a oricăror produse fabricate lichide sau solide, piese de schimb, unelte sau echipamente altele decât cele transportate în vehiculul de competiție. În aceasta categorie este inclus ajutorul primit de la alte persoane aflate în apropierea vehiculului de competiție altele decât pilotul, copilotul. Face excepție cazul în care acestea sunt furnizate de către reprezentat oficial al cursei sau de către alți concurenți în aceeași competiție. 

 

CAP.3 OFICIALI ȘI DELEGAȚI 

La orice competiției ce contează ca etapa în CNNR lista oficialilor este următoarea:

Colegiul comisarilor sportivi 3 comisari

1 Observator FRAS

1 Director de concurs

1 Secretar

1 Responsabil de securitate și traseu

1 Medic Șef

1 Responsabil cu echipajele

1 Comisar tehnic 

1 Coordonator arbitrii

1 Şef de post şi 1 controlor pentru fiecare Post de control prevăzut pe Etapă (pentru o Etapă : CO de Start în Etapă, CO care precede Startul într-un Sector Selectiv, Startul în Sectorul Selectiv, Controalele de Trecere, Sosirea din Sectorul Selectiv, CO / Stop, CO / Sosire din Etapă).

Atribuțiile acestora sunt descrise în caietul de sarcini al organizatorului (CSO).

In cadrul evenimentelor organizate pe teritoriul national, Comisarii sportivi, Arbitrii, Comisarii tehnici, Directorul de concurs, trebuie sa fie persoane licentiate de CCA -FRAS.

Pe toata perioada concursului cel putin un comisar sportiv trebuie sa fie in centrul de comanda al raliului.

Directorul Sportiv și Directorul de Securitate au dreptul de a testa la alcool/drog oricare persoana participanta la competiție inclusiv pe oficiali și delegați.

3.1 COLEGIUL COMISARI SPORTIVI

Colegiul comisarilor sportivi trebuie să fie format din 3 persoane, Licentiate FRAS, in calitatea de COMISAR SPORTIV . 

Președintele colegiului Comisarilor Sportivi va fi validat și numit de către Directorul Sportiv ce se va consulta cu cei 3 comisari. În tot timpul evenimentului cel puțin un comisar sportiv trebuie să fie în apropierea centrului de comandă a raliului.

3.2 OBSERVATOR FRAS 

Pentru toate Concursurile contând pentru CNRR sau cele candidate, FRAS si/sau CoNRR va desemna un Observator. 

Nici un Observator FRAS nu va putea să fie în acelaşi timp şi Comisar Sportiv al Concursului.

3.3 RESPONSABIL CU ECHIPAJELE  

Cei desemnaţi pentru a ţine legătura cu echipajele trebuie să fie uşor recunoscuţi de toţi cei interesaţi printr-un marcaj distinctiv. Ei trebuie să fie prezenţi la:

Verificările administrative şi tehnice;

La startul şi sosirea din etape;

Misiunea acestora constă in a informa echipajele şi de a deţine în permanenţă un rol de consilier, a răspunde precis tuturor întrebărilor puse, a da toate informaţiile sau toate detaliile suplimentare regulamentului şi derulării competitiei de rally raid, a evita transmiterea către Colegiul Comisarilor Sportivi a diverselor probleme şi cereri ce si-ar putea găsi rezolvarea în urma unor explicaţii precise, cu condiţia să nu fie vorba despre o reclamaţie (ex: furnizarea de precizări asupra timpilor contestaţi).

3.4 INSTRUCTIUNILE ARBITRILOR

Echipajele sunt obligate să urmeze instrucțiunile arbitrilor prezenți în zonele de control.  Orice nerespectare a acestor instrucțiuni va fi raportata comisarilor sportivi și penalizata. Toți arbitrii din zonele de control trebuie să fie identificabili, șeful punctului de control trebuie să aibă un element de identificare distinctiv.

 

CAP 4  VEHICULE ELIGIBILE 

4.1 VEHICULE ACCEPTATE

La competițiile de Rally Raid pot să participe vehiculele cu o greutate maxima de 3500 Kg pentru grupele TH AUTO, TH SSV și mai mare de 3500 Kg pentru grupa T5** .

Vehiculele indeplinesc urmatoarele conditii:

Corespund reglementarilor tehnice și de securitate corespunzătoare grupei din care fac parte

Corespund reglementarilor privind circulația pe drumurile publice

Poseda Pașaport Tehnic eliberat de FRAS /FIA valabil (pentru echipajele care puncteaza in CNRR), sau emis de un ASN din țara in care este înmatriculata mașina, caz in care  nu puncteaza in CNRR.

Raspunderea actiunilor, a modului de utilizare,  buna funcționare și legalitate ( vis a vis de Asigurarea AUTO și Inspectia Tehnica Periodica) a propriilor vehicule pe parcursul competitiilor apartine EXCLUSIV sportivilor.

4.2 PAȘAPORT TEHNIC

Un document emis de un ASN (național sau internațional) și autentificat / validat de comisarul tehnic FRAS la primul eveniment al Campionatului National de Rally Raid (CNRR).

Document necesar echipajelor care puncteaza in Campionatul National de Rally Raid.

Document eliberat de un ASN (national sau international)  şi autentificat de delegatul tehnic sau de comisarul tehnic responsabil din concursul respectiv, care identifică automobilul prezentat.

Acest document trebuie prezentat la orice solicitare a comisarilor tehnici.

4.3 CATEGORII / GRUPE / CLASE 

Vehiculele sunt repartizate in categorii/grupe/clase dupa cum urmeaza :

4.3.1  PROFI

Categoria TH AUTO

În România sunt acceptate la start autovehicule din categoria TH AUTO, care sunt fie din grupa T1,T2 cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate, cf. Regulamentul Tehnic CNRR .

-Grupa T1/ Th1: Vehicule modificate, conform FIA Anexa J – Articolul 285 și FIA Cross Country Sporting regulation si Th1, cum este definita mai sus

                  Clasa Th1.1 – benzina

                  Clasa Th1.2 -motorina

-Grupa T2/Th2: Vehicule de serie conform FIA Anexa J – Articolul 284 și Appendix IV FIA Cross country sporting Regulation si Th2, cum este definita mai sus

                   Clasa Th2.1 -benzina

                   Clasa Th2.2 -motorina

Categoria TH SSV:

În România sunt acceptate la start autovehicule din categoria TH SSV, care sunt fie din grupa T3,T4 cu omologarea expirata sau nu au avut niciodată omologare dar corespund tuturor condițiilor de Securitate prevazute in Regulamentul Tehnic al CNRR .

-Grupa T3/Th3: Vehicule ultra ușoare modificate SSV conform FIA Anexa J – Articolul 286 si Th3, cum este definita mai sus- motoare care depasesc 1050 cm3

-Grupa T4/Th4 Vehicule ultra ușoare de serie SSV conform FIA Anexa J – Articolul 286A, si Th4, cum este definita mai sus

                 Clasa Th4.1-motoare cu turbina

                 Clasa Th4.2-motoare fara turbina

4.3.2 RR2 (Rally Raid 2 ):

Vehicule care sunt dotate cu elemente de securitate (roll cage, scaune, centuri , stingatoare) , etc ., dar care nu indeplinesc in totalitate conditiile impuse prin regulamentul tehnic vehiculelor din categoria TH auto, dar sunt suficient de dotate pentru a fi primite la start si a concura in anumite conditii si limite de viteza . 

Autovehiculele participante trebuie dotate MINIM obligatoriu cu :

-ROLLCAGE interior-arc central  situat în spatele scaunelor pilotului și copilotului si  cu prindere în minim 4 puncte de caroseria autovehiculului (2 puncte superioare (stâlpi centuri) și 2 puncte inferioare prinse cu flanșe cu 4 șuruburi (metric 10 minim) de pardoseala realizat dintr-o țeava metalica rotunda de 50 mm diametru cu o grosime de material 2 mm grosime sau 45 mm diametru cu o grosime de material 2.5 grosime având o rezistenta minima la rupere de 350N/mm2. Doua diagonale in interiorul arcului principal, in partea din spate a scaunelor. 

          -arc secundar in zona parbrizului, cu prindere identica cu cea descrisa mai sus, unit cu arcul principal cu diagonale in partea de sus.

La aceasta grupă sunt acceptate și autovehiculele de tip SSV ce au cel puțin un ROLLBAR echivalent conform descrierii de mai sus (minim diagonale la partea superioara si la arcul central).

-Centuri de curse în minim 4 puncte.

-Echipamente de protecție complete pentru pilot și copilot format din combinezon, cagula, mânuși și încălțări pentru competiții sportive.

-2 roti de rezerva ancorate și securizate în interiorul sau exteriorul autovehiculului.

-1 roata de rezerva pentru SSV

-1 stingător (2kg/P2) suplimentar fata de cel al mașinii

-Sufă de remorcare

4.3.3 TP (promo)

Vehicule de strada , fara modificari tehnice si fara pasaport FRAS , cu caroserie inchisa, fara prelata, dar care au anumite dotari de securitate, inmatriculate in circulatie si cu ITP valabil, care vor fi primite la start si vor concura in anumite conditii si limite de viteza.

Autovehiculele participante trebuie dotate obligatoriu cu :

-1 roata de rezerva ancorata corespunzător.

-1 stingător (2kg/P2) suplimentar fata de cel al mașinii

-anvelope de tip AT sau MT

-Mijloace de comunicare GSM.

-Centura de siguranța originala a mașinii sau de curse min. 3 puncte

-Trusa sanitara, triunghi reflectorizant, rezerva de apa.

-Sufă de remorcare

** participarea vehiculelor T5 este permisă doar dacă regulamentul particular al competiției precizează expres acest lucru.

Este la latitudinea organizatorului pt ce categorii/ grupe organizeaza competitia in cazul evenimentelor restrictionate si obligatoriu pentru toate grupele/clasele de automobile pentru care exista definit podium, in cazul etapelor.

Se constituie Categoria (Th auto, Th SSV, RR2, TP) , / grupa (Th1, Th2, Th3, Th4) , clasa (Th1.1, Th1.2, Th2.1, Th2.2, Th4.1, Th4.2)  daca la start sunt minim 5 vehicule din aceasta categorie/ grupa care sa ia startul,   indiferent daca puncteaza in CNRR sau nu.

4.4 VITEZA MAXIMA DE GRUPA

Pentru grupele TH SSV viteza maxima este de 125 km/h.

Pentru grupele TH AUTO viteza maxima este de 175km/h.

Pentru grupa RR2 viteza maxima este 100 km/h

Pentru grupa Promo viteza maxima este 70 km/h.

Aceste viteze maximale sunt denumite viteze maximale de grupa. Pentru depășirea vitezei maxime de grupa pe sectoarele selective  se penalizează cu 5 minute/depășire înregistrată. 

 

CAP.5 IDENTIFICAREA AUTOVEHICULELOR ȘI PUBLICITATEA 

5.1 SPECIFICAȚII GENERALE

Echipajele sunt identificate dupa un ansamblu cuprinzand: 2 plăci de raliu (‘’camila’’ de raliu) şi 3 panouri cu numarul de concurs, si panourile cu publicitate (facultativa pentru organizatori, obligatorii pentru concurenti), de forma si dimensiunile urmatoare:

5.2  PANOURILE DE IDENTIFICARE DE PORTIERA SI DE PLAFON  -Numerele de concurs

Auto -Th1, Th2, Th5, RR2, Promo.

-au dimensiunea de 42×44 cm 

-pe inaltime, panoul se imparte in 3 sectoare , cu inaltime de aproximativ 14cm(banda de sus si banda de jos, rezervate organizatorului) si aproximativ 16 cm (partea centrala pe care este inserat numarul)

-Numărul va fi  de 14 cm înălțime cu o lățime de caracter de 2 cm. 

-Poziționarea acestor panouri trebuie realizata orizontal pe portierele din fata .

SSV -Th3, Th4

-au dimensiunea de 30×31 cm 

-pe inaltime, panoul se imparte in 3 sectoare , cu inaltime de aproximativ 9 cm(banda de sus si banda de jos, rezervate organizatorului) si aproximativ 13 cm (partea centrala pe care este inserat numarul)

-Numărul va fi  de 10 cm înălțime cu o lățime de caracter de 2 cm. 

-Poziționarea acestor panouri trebuie realizata orizontal pe portierele din fata .

5.3 PANOURILE DE IDENTIFICARE DIN FATA SI SPATELE VEHICULULUI -camile de concurs

Auto Th1,Th2,Th5, RR2, Promo

-Panoul de identificare din fata/ spate are  o dimensiune de 43×21 cm și trebuie poziționat în partea frontala si spate a vehiculului in cel mai vizibil loc.

-Panoul trebuie să conțină numărul de concurs de culoare neagra de 8 cm înălțime cu o lățime grafica liniei de caracter de 2 cm pe fundal alb.

SSV -Th3, Th4

-Panoul de identificare din fata are  o dimensiune de 19×18 cm și trebuie poziționat în partea frontala si spate  a vehiculului in cel mai vizibil loc. Daca vehiculul nu are parbriz o placa fixa trebuie realizata în schimb. 

-Panoul trebuie să conțină numărul de concurs de culoare neagra de 5 cm înălțime cu o lățime grafica liniei de caracter de 2 cm pe fundal alb.

 Aceste plăci si panouri  nu trebuie sa acopere, chiar şi parţial numerele de înmatriculare ale vehiculului.

 

5.4 INCALCAREA REGULAMENTULUI DE IDENTIFICARE

În orice moment al evenimentului, absenta sau poziționare incorecta a unui element de identificare obligatorie poate fi pedepsit cu o amenda echivalenta cu 10% din taxa de înscriere, iar plata amenzii nu absolva concurentul de inlaturarea problemei.

5.5 PUBLICITATEA FACULTATIVA A ORGANIZATORULUI  (obligatorie pentru concurenți)

Auto Th1,Th2,Th5, RR2, Promo

-2 panouri  42×44 cm, pe portierele din fata, langa panourile cu numere de concurs (spre spatele vehicolului).

SSV -Th3, Th4

-2 panouri  30×31 cm, pe portiere, langa panourile cu numere de concurs (spre spatele vehicolului).

 La startul competiției absenta sau poziționarea incorecta a acestor materiale poate duce la penalizare în valoare echivalenta cu 50% din taxa de înscriere.

5.6 IDENTIFICARE PILOTULUI SI COPILORTULUI

Numele membrilor echipajului, grupa sangvina precum și drapelul lor național, trebuie să fie inscripționate pe aripile fată ale autovehiculului sau portierele fată ale vehiculului. Scrisul va avea o înălțime cuprinsă între 30 și 50 mm. Fără aceasta inscripționare, echipajul nu va fi primit în concurs.

Fiecare membru al echipajului va purta obligatoriu, pe toată perioada competiției, un semn distinctiv (de exemplu: ecuson, brățară, insignă etc.) eliberat de către organizator. Numărul apelului de urgenta și numele persoanei trebuie să fie înscrise pe acesta.

5.7 ATRIBUIREA NUMERELOR DE CONCURS

Numerele de concurs sunt atribuite concurenților care participa în Campionatul National de Rally Raid, cf. Hotărârii CF al FRAS de către CoNRR, în urma solicitărilor cluburilor afiliate pentru concurenții participanți în acest campionat.

Prioritate la stabilirea numerelor o au concurenții clasați în primele 3 locuri, în anul precedent. Solicitările cluburilor se vor face în termenele stabilite și comunicate de CoNRR, în limitele termenelor de licențiere, cf. Reg. de licențiere FRAS.

Numerele de concurs preferențiale vor fi comunicate cluburilor  15 zile înainte de prima competiție. Organizatorul nu poate aloca alte numere la competitia lui decat cel alocat de FRAS.

Numerele de concurs se aloca pe categorii de concurenți, astfel:

TH AUTO: de la 100 la 199

TH SSV:    de la 200 la 299

Rally 2 :     de la 300 la 399

PROMO:   de la 400 la 499

Concurenții care solicita un alt fel de număr fata de prevederile de mai sus (acesta va avea obligatoriu 3 cifre -Ex. 999) vor achita o taxa de număr preferențial, conform Normelor Financiare ale FRAS. Inscripționarea mașinii se va face și în acest caz după regulile de mai sus. 

CAP.6 SISTEME ELECTRONICE ACCEPTATE LA BORD 

6.1 ECHIPAMENTE ELECTRONICE DE MĂSURA A DISTANTEI, VITEZEI SAU DIRECȚIEI DE DEPLASARE

Dispozitivele de măsura a distantei, vitezei sau direcției de deplasare (Trip Meter) pot să fie folosite în timpul competițiilor de Rally Raid. Acestea pot să fie conectate la roata sau cardan sau pot să fie dispozitive ce realizează aceste măsurători prin GPS.

Sunt interzise echipamentele digitale de orientare ce pot afișa harți digitale sau pot ajuta in orientarea concurenților: tablete sau echipamente dedicate  de  orientare. 

Detinerea de catre concurenti de echipamente de navigatie altele decat cele acceptate sau harti / trasee digitale/scheme de orientare in timpul unei competitii duce la excluderea din concurs.

Telefoanele  mobile  sunt acceptate la bordul vehiculelor de concurs cu condiția de a fi oprite  și depozitate în rucsacul sportivului sau intr-un loc de depozitare.

Excepție de la această regulă o fac echipajele de la grupa TP promo  care pot să folosească telefonul mobil doar ca și dispozitiv de măsurarea distantei, vitezei sau direcției de deplasare cu condiția ca telefonul respectiv să nu fie conectat la o rețea GSM.  Orice nerespectare a acestor prevederi duce la excluderea din competiție.

Comisarul sportiv poate efectua verificări în timpul competiției asupra vehiculului de competiție și asupra concurenților, imediat dupa sosirea de pe sectorul selectriv, in zonele de regrupare, in zonele de neutralizare..

6.2 CAMERA DE BORD A ECHIPAJULUI

Orice concurent sau echipaj poate să își instaleze în interiorul si exteriorul vehiculului de competiție camere de filmat. Comisarii sportivi pot cere în orice moment acces la filmările realizate de respectiva camera de bord doar în cazul judecării unor contestații, plângeri sau accidente.

Montarea camerelor trebuie realizata cu sisteme de prindere cu șuruburi, coliere de prindere pentru a evita desprinderea ei .

Nu sunt acceptate metode de prindere folosind lipire, banda adeziva sau dublu adeziva .

Metoda de montare/prindere trebuie să fie aprobată de către comisarul tehnic responsabil cu verificările tehnice.

6.3 CAMERA DE BORD DE SUPRAVEGHERE

Vehiculele selectate de către Conducerea sportiva a cursei Comisia Naționala de Rally raid pot fi echipate cu camera video de supraveghere a interiorului vehiculului pe timpul evenimentelor din CNRR. Este posibil ca în cazul instalării a unei astfel de camere, concurentul este obligat să furnizeze alimentarea cu curent a respectivei camere pentru a permite o funcționare continua a acesteia.

Refuzul unui concurent de accepta instalarea acestei camere va fi raportata comisarilor sportivi iar concurentul va fi descalificat și în mod automat va pierde dreptul de a lua startul în respectiva competiție.

Este interzis concurentului sau membrilor echipei acestuia să intervină asupra camerei sau să mute poziția sau orientarea acesteia. Descărcarea datelor înregistrate de pe aceasta camera poate fi făcută doar de către comisarii sportivi .

Înregistrările de la această cameră pot fi utilizate în timpul unei anchete ulterioare. Nerespectare prevederi vis a vis de camera de bord de supraveghere este penalizata cu 30 de minute.

6.4 SISTEMUL DE SIGURANTA SI MONITORIZARE GPS

Orice  vehicul  ce  participa  în  cadrul  unei  competiții  CNRR  fie  ca  este  etapa

sau eveniment restricționat/cupa trebuie să aibă instalat în interiorul cockpit-ului pe toata perioada evenimentului un sistem de siguranța prin monitorizare GPS pus la dispoziție de către organizatorul competiției și furnizat de către un furnizor de servicii GPS. 

Acest sistem poate să fie unul mobil cu baterie primit o data cu verificările administrative sau unul fix ce va fi instalat înainte de verificările tehnice sistem ce va fi conectat direct la baterie. Acest sistem va genera înregistrări ce conțin date precum: poziția geografica (longitudine și latitudine), viteza și direcția de deplasare, numărul de sateliți vizibili precum și valabilitatea punctului înregistrat o data la max 10 secunde.

Funcționalitatea permanenta a acestui dispozitiv respectiv încărcarea sistemului portabil și amplasare în interiorul vehiculul de raliu pe toata durata concursului este responsabilitatea concurentului. 

Înterventia asupra dispozitivului ce poate afecta buna funcționare a acestuia se penalizează cu 1 ora sau excluderea din competiție, exceptând situațiile când dizpozitivul prezinta defecțiuni.

În timpul verificărilor tehnice se va verifica prezenta și funcționalitatea acestui sistem.

Datele înregistrate de către sistemul de siguranța prin monitorizare GPS sunt stocate pe un server și sunt puse la dispoziția comandamentului curse în timp real. Înregistrările pot fi utilizate în timpul unei anchetei ulterioare.

După finalizarea competiției datele înregistrate devin publice și pot să fie consultate de către concurenți la o adresa pusă la dispoziția concurenților timp de 5 zile de către furnizorul de servicii.

După aceasta perioada datele sunt arhivate iar accesul la ele se va realiza prin plata unei taxe stabilite de către furnizorul de servicii.

CAP.7 ÎNSCRIEREA ÎN COMPETIȚIE 

Orice deținător de licenta FRAS valabila ce dorește participarea la o competiție trebuie să completeze cererea de înscriere (online sau offline) să achite taxa de participare și să trimită organizatorului documentele cerute înainte de data limita specificata in Reg. Particular dar minin  cu 15 zile  inainte  de competiție .

7.1 MODIFICARI ALE ÎNSCRIERII

Concurentul înscris poate să schimbe vehiculul declarat în formularul de înscriere cu un vehicul aparținând aceleași grupe pana la momentul verificărilor administrative sau să refacă formalitățile de înscriere pentru o alta grupa daca se înscriere cu un vehicul corespunzător acelei grupe.

7.2 AUTORIZARE ASN \ LICENTĂ

Concurenții ce doresc să participe la competițiile de Rally Raid organizate în România trebuie să prezinta o autorizație / permis din partea Autorității Sportive Naționale din tara din care fac parte sau licență sportivă FRAS. 

Doar concurenții ce posedă o licență sportivă FRAS valabilă pentru tot anul pot să puncteze în cadrul Campionatului National de Rally Raid.

Concurenții cu Licențe One – Event NU vor acumula puncte în nici un clasament anual, individual sau de echipe.

SCHIMBAREA CONCURENTULUI ȘI/SAU A ECHIPAJULUI

Schimbarea unui concurent sau membrilor unui echipaj poate fi făcută doar pana la data de închiderea a înscrierilor, data prevăzută în regulamentul particular al competiției.

După închiderea înscrierilor, un membru al echipajului, pilotul sau copilotul poate fi schimbat doar cu acordul comisarilor sportivi după începerea verificărilor administrative dar pana la afișarea ordinii de start.

7.3 VALIDAREA ÎNSCRIERII – TAXA DE INSCRIERE

Validarea unei înscrieri se realizează doar după ce este trimisa și dovada achitării taxei de înscriere nu mai târziu de 15 zile înainte de competiție.

Intarzierea cu pana la 5 zile presupune o majorare a taxei care va fi specificata in Regulamentul Particular. 

Cuantumul maximal al taxelor sportive de participare pentru 2023 este de  350 euro .

7.4 INVALIDAREA INSCRIERII -CORECTITUDINEA DATELOR

Cererea de inscriere continand date false este considerata nula-nevalida. In acest caz concurentului ii este refuzata inscrierea ir taxa de participare nu se returneza

7.5 RAMBURSAREA TAXEI DE INSCRIERE

Taxa de înscriere plătita în avans va fi rambursată în întregime în următoarele condiții:

-candidaților a căror înscriere a fost refuzată .

-în cazul în care concursul nu a avut loc.

 

Se restituie 50% din taxa totala de inscriere :

-concurentilor carora nu le-a fost validata inscrierea.

-concurentilor respinsi la verificarea tehnica sau care nu se prezinta la verificarile administrative sau tehnice 

-Concurentilor care platesc in avans si din motive obiective (au facut Covid ex.) nu mai vin la cursa DAR anunta in prealabil .

Rambursarea va avea loc imediat (max 3-5 zile lucratoare) după terminarea competiției. Daca organizatorul nu rambursează taxa de înscriere în termenul prevăzut, acestuia i se ridica dreptul de a mai organiza competiții de Rally Raid pentru minim 1-3 ani, in baza unei hotarari CoNRR. 

7.6 ASIGURAREA 

Taxa de înscriere cuprinde prima de asigurare care garantează răspunderea civilă a concurenților fată de terțe persoane pe sectoarele selective sau de legătură dar nu acoperă daunele produse pe drumurile publice deschise circulației. În cazul producerii un accident pe un drum public deschis circulației publice va fi folosita asigurarea de răspundere civila obligatorie(RCA).

Acoperirea și limitele asigurării trebuie trecute în Regulamentul Particular, împreuna cu numele, adresa și detaliile de contact ale companiei de asigurări.

Asigurarea intră în vigoare odată cu începerea Verificărilor Administrative și tehnice ale concursului, pierzându-și valabilitatea cu expirarea uneia dintre următoarele perioade:

-Perioada de contestații sau apel, sau încheierea audițiilor

-Terminarea Verificărilor administrative și tehnice de după concurs

-Terminarea festivităților de premiere.

-În momentul abandonului

Asigurarea acoperă doar traseul oficial a concursului indicat de către organizator prin Road Book.

În caz de accident, concurentul implicat trebuie să întocmească și să predea o declarație scrisă directorului de concurs sau responsabilului cu relațiile cu concurenții în termen de 24 de ore dar nu mai târziu de finalul competiției. În aceasta declarație trebuie să menționeze circumstanțele în care s-a produs accidentul precum și datele de contact ale martorilor.

CAP.8 VERIFICARILE ADIMISTRATIVE SI TEHNICE 

8.1 VERIFICARILE ADMINISTRATIVE

Concurenții, piloți și copiloți ce participa la o competiție trebuie să se prezinte pentru a efectua verificările administrative conform programării realizate de către organizator sau conform informațiilor specificate de acesta în regulamentul particular. Penalizările pecuniare pentru întârziere vor fi specificate în regulamentul particular.

Startul va fi refuzat tuturor echipajelor care se prezintă la verificările administrative și/sau tehnice peste limita prevăzută de Regulamentul Particular al Concursului în afara cazurilor aprobate de Colegiul Comisarilor Sportivi și Directorul de Concurs.

8.2 DOCUMENTE NECESARE

La verificările administrative se controlează existența următoarelor documente menționate și în Regulamentul Particular al Concursului:

Licențele de concurent/pilot

Permisul de conducere pentru pilot.  

Documentele de identificare: carte de identitate, pașaport pentru pilot și copilot

Autorizația ASN sau licența sportivă pentru concurenții străini

Asigurarea de răspundere civila obligatorie pentru vehicul

Actul de înmatriculare ale vehiculului

Pașaportul FRAS sau FIA

Asigurare de răspundere civilă si Inspecția tehnică a vehiculului  sunt in sarcina concurentului, si lipsa lor nu poate atrage in nici o situatie raspunderea organizatorului.

8.3 VERIFICARILE TEHNICE

Numai concurenții validați la verificările administrative se vor prezenta cu vehiculele lor, având montate plăcile de raliu și panourile cu numărul de concurs și balizele de monitorizare GPS la Verificarea tehnică.

Vehiculele pot fi prezentate la verificarea tehnică de sportivi înscriși în aceea competiție sau de către un reprezentant al echipei.

Verificarea tehnica va fi de natură generală, verificarea mărcii și modelul vehiculului, conformitatea aparentă cu grupa la în care este înscris, conformitatea elemente de siguranță, conformitatea vehiculului cu Codul Rutier, echipamentele electronice acceptate la bordul vehiculului de competiție.

La verificare tehnica trebuie prezentate toate elementele de îmbrăcăminte de siguranța.

Daca în cadrul verificările tehnice un vehicul nu este conform reglementărilor tehnice și/sau de securitate, comisarul tehnic responsabil de verificarea tehnica va putea acorda o amânare pentru punerea în conformitate a acelui vehicul pana la ora aferenta intrării la verificare tehnica a ultimului concurent sau poate fi încadrat la o grupă inferioară cu respectarea reglementărilor tehnice și de securitate pentru respectiva grupă.

 

Cap.9 ZONE DE CONTROL

9.1 Generalitati

Zona dintre primul semn galben de avertizare și semn bej final cu trei dungi transversale este considerată ca fiind zona de control și de parc închis. Toate aceste zone precum în informațiile lor suplimentare sunt specificate în Roadbook.

9.2 ZONA DE CONTROL TRECERE (CT)

Este o zona prin intermediul căreia este înregistrata trecerea prin un anumit punct prin care echipajul este obligat sa treaca cu sau fara oprire pentru viza pe carnetul de bord. Toate controalele de trecere CT vor fi semnalizate in road book.

Organizatorul trebui sa prevede pe traseu cel puțin 1 CT la fiecare 50 km de sector selectiv.

Amplasamentul Controalelor de Trecere cu oprire trebuie să fie vizibile și să fie semnalate echipajelor prin panouri.

Ora de trecere a concurenților, măsurată la nivel de secundă, va fi notată pe o foaie de pontaj de către responsabilul postului.

Ora de închidere a postului de CT va fi stabilită ținând cont de :

-distanta parcursă după start în acel Sector

-de media orară a Sectorului respectiv (Selectiv sau Orar) impusă prin timpul maximal autorizat -ora ideală a ultimului concurent care a luat startul, majorat cu 1 ora .

Penalizarea pentru un CT ratat este de 60 de minute.

9.3 ZONA DE CONTROL ORAR (CO)

Este o zona prin intermediul căreia este măsurat/cronometrat timpul de intrare/ieșire din respectiva zona, care precede startul, sosirea sau parcul inchis.

La aceste zone de control orar arbitrii trebuie să înscrie în carnetul de bord al concurentului, cu precizie de minut, timpul de prezentare al concurentului.

La Controalele Orare, oficialii din post vor indica pe carnetul de bord ora de prezentare care corespunde momentului exact în care unul dintre membrii echipajului prezintă carnetul de bord oficialului. Pontarea carnetului de bord nu se va face decât dacă atât membrii echipajului cât și vehiculul lor, se găsesc în imediata apropiere a mesei de control.

Procedura de pontaj începe în momentul în care automobilul trece de panoul de intrare în zona de Control Orar.

Un echipaj care trebuie să treacă la un control orar la 18 h 58 min va fi considerat în timp dacă pontajul va fi făcut între 18 h 58 min 00 sec și 18 h 58 min 59 sec.

Pentru probele de legătura, ora ideală de pontaj se obține adăugând timpul de parcurgere alocat sectorului la ora de start în acest sector. Acești timpi sunt exprimați în ore și minute și sunt întotdeauna indicați de la 00.01 la 24.00.

La CO de sosire din Probele de legătura, oficialul de post va înscrie în carnetul de bord pe deoparte ora de pontaj a echipajului și pe de alta parte ora de start teoretica în sectorul selectiv. Trebuie respectat un ecart de 5 minute intre cele doua, pentru a permite echipajului să se pregătească de start.

După pontajul la CO, echipajul se deplasează imediat la startul sectorului selectiv. Oficialul de post va înscrie timpul efectiv de start iar apoi va da startul.

La un CO, orice diferență între ora reală și ora ideală de pontaj va fi penalizată cu 1 minut pentru fiecare minut sau fracțiune de minut de întârziere și 2 minute pentru fiecare minut sau fracțiune de minut de avans.

Pentru sectoarele selective, timpii de sosire vor fi înscriși cu precizie de secundă, exceptând Super Speciala unde se pot vor înscrie cu precizie de 1/10 de secundă pentru departajarea în caz de egalitate. O dată clasamentul stabilit și având determinate pozițiile de start a primului sector selectiv, zecimile de secundă vor fi suprimate, rotunjind timpul la secundele inferioare.

La ultimul controlul orar al etapei (intrare in bivuac) concurenții pot să ponteze în avans fără a primi penalizări. Aceasta nu exonerează echipajul de predarea la CO a carnetului de bord.

Orice greșeală a unui echipaj vis-a-vis de regulile de pontaj definite mai sus ( și mai ales faptul ca a pătruns în zona de control cu mai mult de 1 minut avans fată de ora efectivă de pontaj), va face obiectul unui raport scris al șefului postului de control, raport care va fi remis Directorului de concurs.

Intr-o zona de control orar la startul unei etape sau startul unui sector selectiv vehiculul poate fi împins pentru a traversa zona doar de către oficiali sau de către echipaj.

9.4 ZONE DE CONTROL cu LIMITARE DE VITEZA (CV)

Este o zona stabilita de către organizator în care exista o limita maxima a vitezei de deplasare.

Organizatorul unei competiții poate să stabilească aceste  zone de limitare a vitezei pe tot itinerariul competiției atunci când sectorul selectiv trece prin zone populate, zone in care ar putea aparea pericole, zone cu praf,  sau atunci când situația locului cere o limitare a vitezei pentru a asigura siguranța concurenților, oficialilor, publicului sau celorlalți participați la trafic, coroborate cu codul rutier.

Pe probele speciale  (in zonele de  ”stop rally” ) precum si pe etapele de legatura, pe drumurile judetene, nationale, europene sau autostrazi, organiztorul nu va putea prevedea o viteza limita mai mica decat cea prevazuta in codul rutier. 

Viteza de deplasare a concurenților este determinata prin evaluarea înregistrării a datelor provenite de la  sistemul de siguranță prin monitorizare GPS, sistem ce generează o înregistrare o data la maxim 10 secunde, sistemul pus dispoziția concurenților de către organizator.

Începutul zonei de control al vitezei va fi indicat în roadbook cu simbolul „SZ” iar finalul zonei de limitare cu simbolul FZ. Pentru o zona de limitare de viteza organizatorii pot să folosească maxim doua praguri succesive de viteza.

În cazul unei accelerării / decelerarii, limita de viteză mai mare / mica  va fi pusă în aplicare de la 90 de metri înainte / dupa  punctul  intermediar de trecere unde se modifica limita de viteza conform schițelor de mai jos: 

Depășirea vitezei maxime admise în zona de limitare de viteza atrage după sine următoarele penalități: Pentru depășiri de viteza cuprinse intre:

Depășirile intre 5 și 20 km/h – 1 minut de penalizare / depășire înregistrată.

Depășirile intre 21 și 40 km/h – 2 minute de penalizare / depășire înregistrată.

Depășirile cu mai mult de 40 km/h

                          Prima înregistrare: 10 minute de penalizare

                          A doua înregistrare: 30 de minute de penalizare

                          A treia înregistrare: excludere   

9.5 ZONA MEDIA

O zona dedicata mass media stabilita în diverse locații după cum urmează:

-După zona de STOP unei sector selectiv.

-Înaintea de intrarea într-o zona de regrupare

-Înaintea de prima zona de control a timpului în bivuac sau parcul de service.

Accesul la aceasta zona media se limitează doar pentru persoanele care poseda permisul corespunzător. Organizatorii vor organiza itinerariul și planul orar pentru a permite concurenților să poată staționa minim 15 minute în zona media. Zona media trebuie sa fie identificabila în roadbook.

Zonele pentru  realizarea fotografiilor pot să fie organizate pe tot traseul competiției în baza deciziei organizatorului respectând normele de securitate pentru fotografi, concurenți și spectatori.

9.6 ZONA DE VERIFICARE TEHNICA

Zona destinata verificărilor tehnice ce se realizează asupra vehiculelor de competiție de care comisarii tehnici.

9.7 SEMNALIZAREA ZONELOR

Zonele în care se desfășoară controlul de trecere, controlul orar, Startul, Finișul, Regruparea,Neutralizarea, Verificarea tehnica și zona media trebuie să fie indicate prin elemente de semnalizare realizate și amplasate la distante conform regulamentului FIA ( Anexa 1 ). Acest zone precum și semnalistica lor trebuie să fie explicitată în legenda Roadbook-ului. Aceste semne trebuie amplasate pe ambele parți ale drumului la  distante conform anexa nr.1. Concurenții trebuie să treacă printre aceste semne.

9.8 OPRIREA IN ZONELE DE CONTROL

Timpul de oprire în orice zonă de control este limitat la timpul necesar pentru efectuarea operațiunilor de control.

9.9 DISPONIBILITATEA SI INCHIDEREA ZONELOR DE CONTROL

Zonele de control orare, media, de trecere cu oprire trebuie delimitate și semnalizate cu cel puțin 1 ora înainte de ajungerea primului concurent. Cu excepția cazului în care directorul cursei decide prelungirea lor, acestea vor înceta a mai funcționa la 1 ora după timpul maxim autorizat sau după trecerea ultimului echipaj.

9.10 DIRECTIA DE INTRARE IN ZONE

Echipajele trebuie să intre în zonele de control în ordinea corecta și în direcția de deplasare conform roadbook-ului.

Orice încălcare a acestor prevederi duce la o penalizare de: 10 minute pentru prima abatere, 30 de minute a doua abatere, penalizare forfetara a treia abatere.

 

CAP.10 REZULTATE, CLASAMENTE

10.1 STABILIREA REZULTATELOR SI CLASAMENTELOR LA FINALUL COMPETITIEI

10.1.1 Generalitati

Rezultatele  sunt  stabilite  prin  adunarea  tuturor  timpilor  secțiunilor  selective cu penalizarile  suportate pe secțiune de legătura si sectoarele selective împreună cu toate celelalte sancțiunile exprimate în timp din care se scad neutralizările acceptate.

10.1.2 Clasamente 

În timpul evenimentului se publica următoarele tipuri de clasamente / rezultate:

Clasamente intermediare: clasamentele publicate la finalul unei etape.

Clasamentul provizoriu: clasamentul publicat și semnat de către directorul de concurs la finalul evenimentului.

Clasamentul final: clasamentul final aprobat și semnat de către comisarii sportivi Clasamentele se vor realiza pentru fiecare grupa de vehicule. 

Pentru clasamentele general,  pe grupe și clase se vor acorda puncte pentru fiecare eveniment în modul următor:

 

Locul 1 25 puncte
Locul 2 18 puncte
Locul 3 15 puncte
Locul 4 12 puncte
Locul 5 10 puncte
Locul 6 8 puncte
Locul 7 6 puncte
Locul 8 4 puncte
Locul 9 2 puncte
Locul 10 1 punct

          

10.1.3 Atribuirea punctelor reduse 

În cazul în care una din etapele din campionatul național de Rally Raid nu se va putea desfășura în totalitate din cauze de forța majora, punctele pentru respectiva etapa se vor aloca în funcție de clasamentul final după cum urmează:

Toate punctele daca 75% sau mai mult din lungimea sectoarelor selective s-

a desfășurat.

Jumătate din puncte daca mai mult de 50% dar mai puțin de 75% din lungimea sectoarelor selective s-a desfășurat.

Nu vor fi alocate puncte daca mai puțin de 50% din lungimea sectoarelor selective nu s-au desfășurat.

Se vor atribui jumatate din puncte daca categoria/grupa/clasa nu se constituie.

10.1.4 Acoperire echitabila si impartiala

Organizatorul se asigura ca orice acoperire în cazul unei transmisii video sau în cazul realizării de materiale video sunt imparțiale și nu denaturează rezultatul evenimentului.

10.1.5 Contestatii si apeluri

Toate  contestațiile  și  apelurile  trebuie  depuse  în  conformitate  cu Codul  Sportiv International FIA și regulamentul disciplinar FRAS precum și Prezentul Regulament Cadru.

Taxa de contestație este în valoare de 500 RON. Aceasta taxa se achita cash către organizator. Dacă reclamația necesită demontarea și remontarea diferitelor parți ale unui vehicul, partea reclamanta va trebui să depună o garanție de 1000 euro.

Daca contestația este justificată sau parțial justificată taxa de contestație va fi returnată.

Cheltuielile suportate pentru demontarea și transportului vehiculului sunt suportate de către solicitant daca contestația este nejustificata și de către celălalt concurent daca aceasta este justificata.

Daca cel care a depus contestația nu este mulțumit de judecata aceasta el se poate adresa Comisiilor FRAS, cf. Statutului Federatiei.

10.1.6 Ceremonia de premiere si acordarea premiilor  

Acordarea  premiilor  pentru  se  va  face  pe  podium  pentru  primele  3  poziții câștigătoare ale fiecărei grupe și clase.

Concurenții care nu sunt prezenți la festivitatea de decernare a premiilor și care nu își deleagă dreptul unei alte persoane vor pierde premiile acordate fără sa piardă și poziția sau punctele câștigate conform clasamentului.

10.2 STABILIREA REZULTATELOR SI CLASAMENTELOR LA FINALUL ANULUI COMPETITIONAL

12.2.1 Generalitati 

FRAS organizează Campionatul National de RALLY RAID, acest campionat este proprietatea FRAS și cuprinde clasamente: pentru piloți/copiloți, echipe precum și pentru grupele de vehicule acceptate în acest campionat. Campionatul este constituit din concursuri de Rally Raid înscrise în calendarul Campionatului.

Cluburile trebui sa trimita propunerea de calendar competitional pana la data de 15 decembrie.

Anuntarea calendarelui provizoriu se va face de către Comisie pana la data de 31 ianuarie.

Cluburile pot anunta data competitiei si face reclamă in consecință doar dupa prezentarea calendarului.

În clasamentele generale ale Campionatului Național de Rally Raid se vor lua în calcul toti concurentii, indiferent de numarul de etape la care au participat.  

Pentru calculul clasamentelor finale, se vor avea in vedere rezultatele a N-1 etape (se va scadea rezultatul cel mai slab), unde N este numarul de etape organizate in anul competitional respectiv.

10.2.2.Clasamente finale  cadrul CNRR-categorii/grupe/clase , echipe.

La finalul unui an competițional vor fi calculate următoarele clasamente si se vor acorda urmatoarele titluri:

Categoria auto:                – Clasament general TH AUTO      -Campion National

                                         – Clasament general  TH SSV       -Campion National 

                                         – Clasament pe grupa TH1 AUTO -Castigator al grupei

                                         – Clasament pe grupa TH2 AUTO -Castigator al grupei

                                         -Clasament pe grupa TH3 SSV     -Castigator al grupei

                                         -Clasament pe grupa Th4 SSV      -Castigator al grupei

 

Categoria Rally Raid 2     -Clasament general RR2            -Castigator al Categoriei RR2

 

Categoria Promo              -Clasament general Promo         -Castigator al categoriei Promo             

10.3   CATEGORIILERally Raid 2, Promo

10.3.1 Particularitati 

Competițiile se organizează în aceeași data și locație cu competițiile din cadrul Campionatului National de Rally Raid.

Lungimea sectoarelor selective pentru grupele PROMO și Rally 2 urmează sa fie stabilite de către organizatori si trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu lungimea totala a traseului. Aceasta va tine cont de numarul de concurenti, timpul maxim estimat, planul orar, etc.

Organizatorul poate sa decidă în funcție de conformația terenului micșorarea vitezelor maxime .

10.3.2. Conditii impuse concurentilor

Pentru categoria  Rally raid 2:

Permis de conducere cu pentru pilot categoria B.

Vârsta minima a copilotului este 16 ani.

Declarație legalizata la notar din partea ambilor părinți sau tutorelui prin care aceștia își exprimă acordul cu privire la participarea în competițiile de Rally Raid pentru cei sub 18 ani.

Trebuie sa fi participat în trecut la clasa PROMO la cel puțin 3 etape sau alte 4 etape din cadrul altor competiții auto organizate sub egida FRAS.

Licența eliberata de FRAS și Asigurare.

Pe  durata  competiției,  pe  durata   sunt  obligatorii:  casca,  centura  de  siguranța și echipamentul agreat de Comisia tehnica.

 

Pentru Grupa PROMO:

Pilotul trebuie sa detina permis de conducere categoria B

Vârsta minima a copilotului este 16 ani.

Declarație legalizata la notar din partea ambilor părinți sau tutorelui prin care aceștia își exprimă acordul cu privire la participarea în competițiile de Rally Raid pentru cei sub 18 ani.

Pilotul și copilotul sa fie înscriși la un club afiliat .

Licența eliberata de FRAS și Asigurare.    

In cazul Competitiilor cu Permis restrictionat (Cupe), va fi posibila participarea la Grupa PROMO a COPILOTILOR cu varsta mai mica de 16 ani (minim 14), in conditiile obtinerii in fiecare caz in parte a aprobarii din partea CoNRR si a Comisiei de Licentiere FRAS.

Sportivi care au participat în anii precedenti la o GRUPA superioară pot sa concureze

la categoriile PROMO si RR2 dar nu se vor urca pe podium și nu vor beneficia de puncte acordate la nici o etapa din anul respectiv.

Sportivii care au fost licentiati si au participat la Categoria PROMO 2 ani (2 campionate), vor putea participa in continuare la aceasta categorie dar nu vor acumula puncte si nu vor urca pe podium, sau vor trece la o categorie superioara.

 

CAP.11 SIGURANTA 

11.1 SIGURANTA CONCURENTILOR

Ori de cate ori un vehicul este în mișcare de la startul sectorului selectiv pana la finalul acestuia echipajul trebuie să poarte căștile de protecție omologate, toate articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte cu omologare FIA valabila sau expirata așa cum au fost destinate de fi folosite de către producătorul respectivelor echipamente precum și să aibă fixate în mod corespunzător centurile de siguranță. Orice încălcare a acestor prevederi va fi va fi penalizata prin excluderea din competiție.

Echipamentul personal și al mașini trebui sa respecte preverile FIA. Începând cu 2022 se introduce și echipamentul HANS

11.2 SIGURANTA SPECTATORILOR

La prolog, super speciala sau în cazul sectoarele Selective cu public organizatorul va bara accesul pe traseu cu panglica colorata și va publica instrucțiuni privind amplasarea spectatorilor pe traseu ce trebuie să fie disponibile la fata locului și pe pagina de internet a competiției.

 

CAP.12 CODUL DE CONDUITA 

Concurenții trebuie să se comporte întotdeauna într-o manieră sportiva. Concurenții trebuie să conducă întotdeauna în direcția de desfășurare a sectorului selectiv.

Este interzis unui concurent sa blocheze direcția de deplasare a altui concurent sau a-l împiedica să depășească. Pentru orice abatere cu privire la aceasta prevedere se aplica o penalizare de 30 de minute. Pentru dovedirea încălcării acestor prevederi pot fi folosite înregistrările video realizate cu camera de bord sau camera de supraveghere coroboratecu înregistrarea sistemului de siguranța și monitorizare GPS.

Este interzisă și pedepsita cu o penalizare de 30 minute și chiar excluderea din competiție blocarea intenționata a trecerii autovehiculelor de către un vehicul din concurs sau de către vehicul de asistenta aparținând echipei care a cauzat incidentul.

Orice vehicul în parcul închis poate fi deplasat doar de către echipaj sau oficialii concursului.

Un vehicul care nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii poate fi remorcat sau împins doar de către un alt concurent aflat încă în competiție. Nerespectarea acestei reguli duce la considerarea de abandon.

Echipajul care intervine atunci cand un echipaj a suferit un incident/accident pentru eliberarea traseului si evitarea riscurilor de securitate si siguranta, va primi neutralizare pentru timpul interventiei inregistrat de baliza GPS.

Este interzisă tăierea virajelor pe culturi, livezi, terenuri private, rularea alături de drumurile de câmp pe culturile agricole, provocarea de daune acestora. Aceste fapte dovedite cu filmări, fotografii, înregistrări GPS sau declarații ale martorilor sunt pedepsite cu excluderea din concurs precum și atragerea răspunderii personale în fata organelor competente pentru pagubele produse.

Pe toata durata competiției pilotul și copilotul trebuie să  respecte  regulile  codului rutier atunci când se deplasează pe orice sector deschis circulatiei publice.

Un echipaj care este martorul unui accident sau vede efectele producerii unui accident trebuie să:

-Oprească

-Apese butonul SOS „sistemului de siguranță prin monitorizare GPS”

-Acorde primul ajutor daca este necesar

-Să anunțe conducerea cursei despre situația întâlnita

-Să aștepte sosirea echipei de intervenție sau a altor concurenți.

-Să comunice conducerii cursei plecarea lor din locație

În cazul în care concurentul întâlnește un accident în care este implicat un vehicul care nu face parte din concurs, este obligat de asemenea să oprească și să acorde primul ajutor, să anunțe organizatorul care va lua în continuare toate masurile care se impun.

Timpul de oprire dintre cele doua alerte se scade din timpul efectuat pe sectorul selectiv, numai pentru primele 3 echipaje sosite la locul accidentului la cererea acestora.

Pe parcursul oricarei competitii de Rally Raid, comisarul tehnic poate face verificari ale sportivilor in ceea ce priveste prezenta si utilizarea corecta a echipamentelor de siguranta, a prezentei echipamentelor electronice interzise la bord si control alcooltest. Verificarile se fac doar cu acceptul directorului de concurs și Directorului de Securitate în scris, și doar în afara sectoarelor selective.

Neacceptarea verificarii de catre echipaj, conduce la excluderea imediata acestuia din competitie.

ANEXA 1 – SEMNALIZAREA SI AMPLASAREA PUNCTELOR SI ZONELOR DE CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 – ROADBOOK

 

1 Numărul paginii de roadbook
2 Capul de tabel al roadbook-ului ce conține denumirea

sectorului selectiv

3 Numărul total de km de la prima poziție a roadbook-ului pana

la finalul

sectorului selectiv
4 Numărul de km pana la poziția curenta a sectorului selectiv
5 Numărul de km parțiali de la poziția anterioara pana la actuala poziție

din roadbook

6 Simbol punctului respectiv
7 Numărul poziției
8 Secțiunea reprezentării grafice cu text, direcție de deplasare și simboluri

ce descriu poziția respectivă.

9 Secțiunea descrierilor prin text și simboluri a poziției curente și

restricțiilor existente

10 Azimutul de deplasare.
11 (Opțional) poziția coordonatelor GPS daca aceste
12 Informații despre lungimea parțiala pana la prima poziție de pe

următoarea pagina.

ANEXA 3 – A REGULAMENTULUI CADRU A CAMPIONATULUI NATIONAL DE RALLY RAID 

TABEL PENALIZARI

 

nr.crt. abaterea constatata art.din reg. penalitate fixa sanctiune minima sanctiune maxima
1 abateri legate de prezenta la briefing (consum de alcool, atitudine nesportiva…) 2.5   avertisment excludere
2 recunoastere traseu 2.6  excludere    
3 rectificare in carnet de bord fara aprobare 2.7 excludere    
4 pierderea sau distrugerea carnetului de bord 2.7 20 min.    
5 absenta unei vize sau neprezentarea  CB/nedepunerea carnet de bord la sosire din etapa 2.7   60 min.(eventual +TM) excludere
6 lipsa membru echipaj sau admiterea unei terte persoane la bord 2.9     excludere
7 lipsa prelata sub masina in parc service/bivuac 2.13 10 min.    
8 start intarziat mai mult de 30 de min. 2.14   pen. Forfetara excludere
9 parasirea parcului inchis cu intarziere 2.14 30 min.    
10 interventii la masina in parc inchis 2.14     excludere
11 intrarea in parc inchis cu mai mult de 15 min. inainte de start 2.14 30 min.    
12 intarziere la start din neutralizare mai mare de 30 min. 2.15   pen. Forfetara excludere
13 viteza excesiva in bivuac, Parc Service, Parc Inchis, neutralizare, regrupare, etc… 2.16   10 min. excludere
14 lipsa echipament protectie pe SS 2.17     excludere
15 circulatia in sens invers pe SS 2.17 30 min.   excludere
16 oprirea intre panoul galben de avertizare si STOP 2.17 30 min.   excludere
17 refuzarea startului la ora si pozitia alocata 2.17 15 min.    
18 neoprirea la punctul de STOP 2.17 15 min.    
19 interventia altor persoane asupra vehiculului in zona de alimentare 2.20 excludere    
20 neprezentare la Prolog 2.27 20 min.    
21 intarziere la start SS mai mica de 30 min. 2.29 +1 min./minut sau fractiune de minut    
22 intarziere la start SS mai mare de 30 min. 2.29   pen. Forfetara excludere
23 stationare mai mare de 20 sec. la startul SS 2.29 2 mi./min.    
24 start gresit la SS 2.29 prima abatere 1 min., a doua abatere 3 min., a 3-a abatere 10 min.
25 impiedicarea startului altui concurent 2.29 excludere    
26 nerespectarea instructiunilor arbitrilor si oficialilor 3.4     excludere
27 nerespectarea vitezei maxime de grupa 4.4 5 min. / depasire inregistrata  
28 incalcarea regulamentului de identificare 5.4 10% din taxa    
29 absenta sau pozitionarea incorecta a publicitatii facultative a organizatorului 5.5     50% din taxa

 

30 identificare pilot/copilot 5.6     excludere
31 Deținerea de harți sau trasee digitale în autovehicul în timpul unei competitii 6.1 excludere    
32 Nerespectarea prevederilor cu privire la telefonul mobil acceptat in masina de competitie 6.1   +10 min. excludere
33 Refuzul de instalare cameră video în autovehicul oferit de
oficialii etapei
6.3 excludere    
34 Intervenția asupra camerei de bord instalata de oficiali 6.3 30 min.    
35 interventia asupra balizei GPS care afecteaza functionarea 06.apr   1 h excludere
36 ratare CT 9.2 60 min.    
37 intrare in avans in CO 9.3 2 min./min.    
38 intarziere in CO 9.3 1 min./1min.    
39 depasire viteza 5-20 km/h 9.4 1 min/depasire inregistrata
40 depasire viteza 20-40 km/h 9.4 2 min/depasire inregistrata
42 depasire peste 40 km/h 9.4 10 min. prima abatere, 30 min. a doua abatere, excludere a treia abatere
43 nerespectarea directiei de intrare in zone de control 9.10 10 min. prima abatere, 30 min. a doua abatere    
44 blocarea directiei de deplasare a altui concurent sau impiediarea depasirii 12 30 min.    
45 ajutor extern 12 abandon    
46 taierea culturilor, rularea pe culturi, etc. 12 excludere