REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL INDIVIDUAL DE RALIURI TOT – TEREN 2023

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL INDIVIDUAL DE RALIURI TOT – TEREN

Prezentul REGULAMENT are rolul de a stabili cadrul regulamentar aplicabil organizării concursurilor din Campionatul Național Individual de Raliuri Tot-Teren al Federației Romane de Motociclism.
Sportivii, tehnicienii, oficialii, precum și alte persoane implicate în orice fel în organizarea și desfășurarea competițiilor din cadrul C.N.I.R.T.T. sunt obligați să cunoasca și să respecte prevederile acestui regulament și a anexelor sale în forma aprobată de F.R.M.

Toate încalcările acestor reguli vor fi semnalate Juriului concursului care poate aplica sancțiuni din cele prevăzute de acest regulament, precum si de alte reglementari ale F.R.M.

1. Generalitați

1.1 RALIUL TOT-TEREN .

1.1.1 Un Raliu Tot-Teren este o întrecere sportiva în teren variat care pune în valoare rezistența și capacitatea de orientare a sportivilor precum și fiabilitatea vehiculelor de concurs.

Terenul uzual este format din trasee naturale, de obicei nemodificate de organizator, după cum urmează :

– trasee montane , zone stâncoase
– trasee în teren nisipos,
– traversări de ruri, prin apa sau prin albia secată sau zone cu noroi
– drumuri publice deschise circulației rutiere, drumuri modernizate sau nemodernizate – zone cu vegetație naturala, arbuști , iarbă mare , pădure
– trasee asfaltate, betonate, drumuri agricole, trasee off road
– teren modificat ca urmare a fenomenelor meteo (ploaie, zăpadă)

1.1.2. Durata minimă a unui Raliu Tot-Teren este de 2 zile. Pentru a ajunge la finalul fiecarei zile de concurs, un road book și o busola sunt obligatorii.
1.1.3 Traseul este divizat în zile de concurs ce pot conține unul sau mai multe Sectoare Selective cu timpi reali fiind legate între ele cu Sectoare de Legătură ce vor fi și ele parcurse într-un timp impus.

Lungimea maximă totala a Sectoarelor Selective de parcurs într-o zi de concurs este fixată la 500 km.

Configurația Sectoarelor Selective trebuie să permită tuturor sportivilor aflați în concurs parcurgerea acestora pe timp de zi. Nu se permite startul, într-un Sector Selectiv, noaptea.
1.1.4 Dupa maximum 120 km trebuie prevăzut un punct de alimentare cu combustibil pentru care se vor acorda pana la 20 de minute de neutralizare. Timpul acordat pentru realimentare trebuie să fie menționat zilnic în Regulamentul Particular (RP).
1.1.5 Organizatorul unui Raliu Tot-Teren autorizat de F.R.M.. trebuie să precizeze în regulamentul particular ca derularea concursului va fi conformă prezentului regulament.
1.1.6 Înscrierea va fi in conformitate cu art. 25 din prezentul regulament .
1.1.7 Dupa fiecare zi de concurs, un repaos de minim 6 ore este obligatoriu. Directorul de concurs poate autoriza unui sportiv startul într-o noua zi de concurs fara justificarea celor 6 ore de repaos, o singura data pe perioada de 7 zile, numai dupa avizul medicului concursului. În acest caz, concurentul va trebui să se prezinte cu 1 ora înainte de față de ora teoretică la startul zilei de concurs.
1.1.8 Ora oficiala este ora GPS pentru zona în care se desfășoara competiția, și va fi definita în Regulamentul Particular (RP) al concursului. În raliurile care cuprind sectoare selective lungi și cu riscul de avansare lenta, fiecare concurent va avea în dotare un echipament de urmărire prin satelit pe langa echipamentul de securitate obligatoriu prevăzut în RP. Dupa apusul soarelui, dacă sportivii continuă să ruleze în Sectorul Selectiv, o veghere permanenta trebuie să fie asigurată de PC-ul concursului. Ambulanțe medicale TIP B1-B2 echipate pentru transportul unui rănit, culcat, vor fi dispuse la fiecare 80 km.
1.1.9 Un Raliu Tot-Teren poate conține una sau mai multe Etape de Campionat F.R.M. .
Delimitarea acestora va fi reglementată prin Regulamentul Particular.
O Etapă de Campionat F.R.M. se poate desfășura pe parcursul mai multor zile de concurs .
O Etapă de Campionat F.R.M. conține unul sau mai multe Sectoare Selective cu timpi reali fiind legate între ele cu Sectoare de Legătură ce vor fi și ele parcurse într-un timp impus. Lungimea MINIMĂ a Sectoarelor Selective însumate pentru o Etapă de Campionat F.R.M. este fixată la 250 km.

1.1.10 Interpretarea acestui Totodata regulament cadru si a fiecarui regulament particular revine in totalitate Juriul de Concurs. Orice situatie ce nu este acoperita de prezentul regulament cadru, regulamentul particular sau nu este sufficient de clara va fi judecata de.Juriul de Concurs, Comisia de Disciplina FRM si ca ultima instanta Comisia de Apel FRM.

1.2 CAIETUL ITINERAR (road-book-ul) ȘI NAVIGAȚIA.

Pentru fiecare zi de concurs, toti concurenții vor primi un caiet itinerar (road-book) și/sau hărți care indica itinerarul și/sau punctele de trecere, ce trebuiesc urmate sub rezerva penalizărilor, putând ajunge pana la descalificare.
Dacă pista este definita, ea trebuie să fie trasată pe road-book cu o linie continuă. Dacă pista nu este definita, ea trebuie să fie trasată pe road-book cu o linie punctată.

În primul road-book va trebui să figureze lista completa a simbolurilor. Road-book-ul pentru fiecare zi de concurs va cuprinde în primele sale pagini descrierea zilei.
Directorul de concurs trebuie să fie în posesia itinerariului cuprinzand toate punctele GPS.
O echipa de deschidere va trebui să valideze parcursul oficial descris în Caietul itinerar cu maxim 10 zile înainte de cursă.

Modificările la Caietul Itinerar trebuie să fie semnate de Directorul de concurs , apoi afișate pe panoul oficial cel tarziu pana la deschiderea briefingului zilei de concurs următoare.
Aceste note,completând Caietul itinerar vor fi indicații la direcția de urmat și la eventualele pericole de pe traseu.

Trebuie tinut cont de o toleranta de o parte și de alta a pistei ideale, aceste note nu sunt destinate de a defini cu precizie fiecare viraj sau pericol.
Concurenții pot avea asupra lor un aparat de urmărire prin satelit, care va fi asigurat de către organizator, pe perioada competiției, contra unei taxe de închiriere și/sau garanții menționate in Regulamentul Particular.

2. REGLEMENTĂRI

Un Raliu Tot-Teren se dispută în conformitate cu:

• Codul Sportiv al Federației Internaționale de Motociclism (FIM)
• Codul Disciplinar și de Arbitraj
• Prezentul Regulament și a Anexelor sale aprobate de F.R.M. pentru raliuri tot-teren • Codul Medical și Antidopaj
• Regulamentul particular al Concursului.

2.1. Toate reclamațiile asupra aplicarii sau toate cazurile neprevăzute vor fi studiate de Juriul Concursului care este singurul factor de decizie.
2.2. Toate eventualele modificari sau dispoziții suplimentare vor fi anunțate prin aditive datate, numerotate și semnate de Directorul de concurs . Aceste aditive fac parte integranta din regulament și vor fi afișate pe panoul oficial de afișaj al Raliului Tot-Teren. Ele vor fi comunicate în egala masura, echipajelor, și în timp util. La briefingurile dinaintea zilei de concurs organizatorul va face un rezumat al etapei parcurse și va face o prezentare a etapei următoare. Prezenta la briefing este obligatorie, cei absenți putând fi penalizați conform precizărilor Regulamentului Particular.

2.3. Sancțiuni sau amenzi pot fi aplicate pentru orice abatere ce nu are un caracter sportiv (exemplu: întârziere de la verificări etc.).

3. OFICIALII DEȚINATORI AI UNEI LICENTE F.R.M.

Concursul este condus de oficiali deținatori ai unei licente F.R.M. sau F.I.M., valabile pentru disciplina și funcția desemnată.
Următorii oficiali trebuie să fie titulari ai unei licente de mai sus.

– Presedintele Juriului,
– Membrii Juriului,
– Directorul de concurs și adjunctul,
– Comisarii tehnici și adjuncții,
– Comisarul reponsabil cu mediul,
– Cronometrorul sef
Toti oficialii și adjuncții lor sunt subordonați directorului de concurs, exceptând Juriul

(presedintele și membrii acestuia). Oficialii sunt desemnați de Organizator sau de F.R.M..

Prezenta comisarilor tehnici și a adjuncților este obligatorie la fiecare zi de concurs și vor putea verifica din punct de vedere tehnic, conform Reglementărilor Tehnice F.R.M., toate vehiculele admise înscrise în concurs, în cadrul verificărilor tehnice anterioare startului în concurs, în timpul desfășurarii concursului și la sosirea din fiecare zi de concurs, în parcurile de service.

Drepturile financiare ale acestora (cheltuielile de transport de la domiciliu – locația concursului – retur,pe anumite porțiuni din traseu, cazarea,baremul de hrana și baremul de arbitraj) vor fi suportate de organizator.

3.1 Incompatibilitați pentru Oficiali

Un oficial nu poate fi în același timp concurent, pilot, copilot, sponsor, mecanic în cadrul unui Raliu Tot- Teren.
Persoana care a întocmit/verificat traseul, nu poate puncta în cursa respectiva.

3.2 Directorul de Concurs

Este delegat de Colegiul Central de Arbitri.
Directorul de concurs este responsabil de aplicarea regulamentului pe perioada derularii concursului care va fi sub controlul unui Juriu alcatuit în conformitate cu REGULAMENTELE FRM.
Directorul de concurs este responsabil de conducerea și de buna desfășurare a concursului. El nu poate fi membru votant în Juriu. Sarcinile sale esentiale sunt următoarele :

– să se asigure ca traseul concursului este în bune conditii, ca toti oficialii sunt prezenti și pot prelua funcțiile lor, ca serviciile de securitate, medicala și de control sunt gata de a interveni.

– să se asigure de identitatea concurenților, de numerotarea corecta a motocicletelor și ca sportivii descalificați sau refuzați nu iau startul

– în cazuri urgente de securitate sau pentru orice alte cazuri de forta majora să întarzie startul unei competiții pentru ameliorarea conditiilor de traseu, să opreasca prematur o competiție sau să anuleze o parte din traseu, ori tot concursul

– să refuze unui concurent luarea startului în ordinea stabilita, din motive de securitate
– pentru nerespectarea regulamentelor F.R.M.. El poate propune sancțiuni Juriului
– să dea dispoziții de eliberare a traseului, a sectoarelor și să atenționeze toate persoanele care refuza să se conformeze dispozițiilor oficialului din post
– să aduca la cunoștința Juriului toate deciziile luate și toate reclamațiile adresate lui
– să adune toate rapoartele cronometrorilor și ai celorlalți oficiali de executie astfel încat să posede toate elementele necesare prezentarii raportului său, Juriului și sa aprobe rezultatele provizorii ale concursului .

3.3 Comisarul Responsabil cu Mediul

Comisarul responsabil cu mediul înconjurator,nominalizat de Organizator sau de F.R.M.,este responsabil cu aspectele de mediu înconjurator .Acesta trebuie, în particular, sa :

a) se asigure de respectarea Codului FIM de mediu înconjurator

b) aiba acces la toate informațiile despre manifestare și să dea recomandari Presedintelui juriului, înainte,în timpul și dupa manifestare,cu privire la aspectele care pot avea consecinte nefaste asupra mediului înconjurator.

c) să asiste, fara drept de vot, la toate sedintele Juriului.

3.4 Alti Oficiali

Comisarii de traseu, comisarul tehnic, de parc, cronometrorii, etc. sunt numiti, dupa caz, de F.R.M., de Colegiul Central de Arbitri sau de Organizator. Numarul lor va fi stabilit de Comisia de Tot-Teren și va fi comunicat organizatorului dupa primirea dosarului cu documentele de organizare.
Toti oficialii trebuie să posede o licenta F.R.M. sau F.I.M. corespunzatoare funcției. Ca regula generala, toti oficialii, arbitrii și comisarii de traseu vor purta însemne specifice pentru a putea fi usor recunoscuti.

3.5 Juriul

Juriul este format din 3 membri dintre care unul este presedintele delegat de Colegiul Central de Arbitri. Desemnarea celorlalti membrii ai juriului cade in sarcina organizatorului.
Juriul exercita controlul suprem asupra concursului în raport cu aplicarea Codurilor FIM, Regulamentelor F.R.M. și a Regulamentului Particular.

– Juriul este singurul organ disciplinar competent în rezolvarea tuturor reclamațiilor survenite pe parcursul manifestarii

-Juriul pronunța sancțiunile potrivit dispozițiilor Codului Disciplinar și de Arbitraj.4

-Deciziile juriului sunt luate cu majoritate simpla. În caz de ex aequo, Presedintele juriului va avea decizia hotărâtoare.

-Toate deciziile Juriului necesare derularii concursului precum și rezultatele, trebuie facute publice.

3.6 Presedintele juriului.

Presedintele juriului este numit de Colegiul Central de Arbitri. El trebuie să se asigure ca deciziile juriului sunt conforme cu reglementările regulamentelor FRM, prezentul Regulament și cu Regulamentul Particular al concursului.
El convoaca o sedinta de juriu la începutul concursului, dupa aceasta sedinta juriul va aproba și controla următoarele probleme:

– eventualele modificari ale RP dupa deschiderea înscrierilor și dacă aceste modificari au fost aduse la cunoștința tuturor concurenților și participanților înscriși.

– raportul Secretarului juriului,dacă toti concurenții înscriși sunt în posesia licentelor, de asemenea arbitrii și dacă acestia au luat cunoștința de responsabilitațile ce le revin în concurs.

– raportul Directorului de concurs în ceea ce priveste deciziile luate în vederea bunei desfășurari a concursului.

– normele de securitate ale concursului.

– aprobările autoritaților locale privind derularea concursului și de acoperire din punct de vedere al asigurarii de raspundere civilă a organizatorului.

La sfârșitul fiecarei zi de concurs, Presedintele convoaca o reuniune a juriului pentru a asculta raportul Directorului de concurs, al Secretarului juriului și al oficialilor acreditați. Presedintele trebuie să semneze, cu Directorul de concurs, clasamentele oficiale ale concursului. El trebuie, de asemenea, să semneze impreuna cu Secretarul juriului toate procesele verbale ale sedintelor.

El trebuie să depună la Secretariatul executiv al F.R.M. în termen de 48 de ore de la încheierea concursului următoarele documente:

– Raportul său
– Toate detaliile ale tuturor reclamațiilor prezentate, însotite de taxele retinute. – O copie a certificatului de asigurare de raspundere civilă a organizatorului.
– Rezultatele concursului.

4. REGULAMENTUL PARTICULAR

4.1 Conditii de publicare.

4.1.1. Regulamentul Particular trebuie să fie în conformitate cu stipulările impuse de :

• Regulamentele FRM și a anexelor sale;
• Prezentul Regulament;
• Toate celelalte regulamente sau interpretari publicate prin Buletinele Oficiale ale

Organizatorului .
În Regulamentul Particular pe care organizatorul doreste să-l impună, trebuie să menționeze explicit toate dispozițiile și conditiile suplimentare, care trebuie să fie conforme textelor regulamentului. Acesta va fi însotit de detalii referitoare la lungimea zilelor de concurs , probelor speciale, plan orar etc. și transmis la F.R.M.. cu 30 de zile înainte de startul în concurs.

4.1.2. Regulamentul Particular trebuie să specifice ora afișarii rezultatelor oficiale. În cazul întârzierii afișarii rezultatelor oficiale, noua ora de afișare trebuie să fie publicată pe panoul oficial de afișaj. Data și ora primei reuniuni a Juriului trebuie în egală masura menționată.

4.2 Modificari ale Regulamentului Particular – Buletine informative.

4.2.1. Dispozițiile Regulamentului Particular nu pot fi modificate decât în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
4.2.2.Toate modificările sau dispozițiile suplimentare vor fi anunțate prin buletine informative datate și numerotate, care vor face parte integranta din Regulamentul Particular.
4.2.3. Aceste buletine oficiale vor fi afișate la Secretariat, PC-ul concursului și pe panourile de afișaj oficiale. Se vor comunica direct sportivilor care vor semna de luare la cunoștința.
4.2.4. Aceste buletine oficiale vor fi scrise pe hârtie A4 de culoare galbena. Numerotarea paginilor trebuie să apara.

4.3. Aplicarea și interpretarea regulamentului

4.3.1. Directorul de concurs trebuie să informeze juriul de toate incidentele importante survenite la aplicarea prezentelor prescriptii sau a Regulamentului Particular al Concursului.
4.3.2. Toate reclamațiile facute de un concurent,vor fi transmise juriului, de către Directorul de concurs, pentru deliberare și luarea unei decizii. Reclamația trebuie să fie însotita de chitanta care demonstreaza plata acestei taxe.
4.3.3. De asemenea toate cazurile care nu sunt prevăzute în regulament vor fi studiate de Juriu, singurii abilitați în luarea unei decizii.

5. TERMINOLOGIE

5.1. Briefing: Briefingul trebuie tinut de Directorul de concurs și Organizator sau de delegatul organizatorului , iar participarea sportivilor este obligatorie. Informațiile legate de securitate și de parcurs (modificari ale Road Book –ului) trebuie afișate pe panoul de afișaj oficial.

5.2. Zi de concurs: Fiecare parte a raliului tot-teren separat de o oprire de cel puțin 6 ore. Controalele orare sunt obligatorii între sosirea din ultimul Sector Selectiv și intrarea în bivuac, și la plecarea din bivuac pâna la startul primului Sector Selectiv din ziua următoare.

5.3. Zona de navigație :
a) Zona a carui itinerar nu poate fi definit foarte precis și care se va parcurge cu sau fara carnet itinerar (complet sau partial), cu/sau fara harta.
b) Dacă este disponibil un Caiet itinerar,punctele de trecere care sunt reperabile în mod precis vor fi indicate din punct de vedere geografic (latitudine și longitudine), sau cartografic (puncte GPS) sau reprezentative (kilometri și desene) pe caietul itinerar și/sau pe harta și menționate ca atare.

– Într-o zi de concurs, o zona de navigație va fi identificabila pe Caietul itinerar(intrarea și ieșirea )

5.4. Sector de legătură: Tronson din traseu, cu timp impus, cuprins între doua controale orare succesive. 5.5. Sector Selectiv: Proba de viteza cu timpi reali. Sectoarele Selective se pot desfășura pe un parcurs rezervat în mod special concurenților. Aceasta dispoziție trebuie să fie indicată în regulamentul particular al Raliului Tot-Teren.

Starturile Sectoarelor Selective sunt fie precedate,fie împreuna cu un Control orar și urmate de un Control orar dupa Sosire. (Raportul dintre Sectoarele de Legătură și Sectoarele Selective este de maxim 40% pentru Sectoare de Legătură, din total parcurs, cu excepția ZILELOR Maraton.)
Lungimea totala a probelor speciale la o competiție trebuie să fie minim 60% din lungimea totala a cursei. 5.6. Team manager: Reprezentant declarat și agreat de o echipa, care înscrie cel puțin doua motociclete, cu o licenta de concurent eliberată în numele acestei echipe.Acesta trebuie să informeze în scris, Organizatorul, ca are aceasta calitate.

5.7. Timpi impuși:

a) Fiecare sector de legătură se va disputa într-un timp impus pe care îl vor respecta toti concurenții.

b) Orice depașire a acestui timp impus antreneaza o penalizare în minute în sectorul de legătură. 5.8. Timpi estimați: Timp estimat de organizator pentru parcurgerea unui Sector selectiv.
5.9. Timpi maxim autorizați: Timp superior timpului impus afectat fiecarui Sector de legătură și timp maximum acordat fiecarui Sector selectiv, care, în caz de depașire, antreneaza aplicarea unei penalitați putând merge de la penalitatea forfetara, pâna la excluderea din concurs. În acel moment postul de control este considerat <ÎNCHIS> pentru concurentul respectiv.
5.10. Timpi reali: Timpi reali efectuați prin parcurgerea unui Sector selectiv.
5.11. Regrupare:

a) Oprire prevăzută de organizator pentru a permite, pe de o parte revenirea la orarul teoretic și pe de alta parte, de a regrupa echipajele ramase în concurs. Timpul de oprire poate să difere pentru sportivi.

b) Noul start se va da în funcție ordinea de sosire a concurenților în Controlul orar de intrare în regrupare. Ecartul la start, pentru primii 10 concurenți sositi va fi de 2 minute,ceilalti participanți (unul cate unul sau doi cate doi )din minut în minut sau din 30 de secunde în 30 de secunde.
5.12. Neutralizare: Timp în care echipajele sunt oprite de Directorul de concurs.
5.13. Parc închis: Zona în care nu este permisă nici o reparație sau intervenție, decât în cazurile prevăzute în mod expres în Regulamentul Particular al concursului.

a) Vehiculele sunt în regim de Parc închis de la intrarea acestora într-un parc de Start,de Regrupare sau la finalul zilei de concurs pâna la plecarea din acesta.

b) Din momentul intrarii acestora într-o zona de control

c) Din momentul sosirii acestora la terminarea zilei de concurs și pâna la expirarea perioadei de reclamații și a festivitații de premiere.
5.14. Aditiv: Buletin oficial, facând parte integranta din regulamentul particular al Raliului Tot-Teren, și destinată modificarii, precizarii sau completarii regulamentului. Aditivele sunt numerotate, datate și semnate de:

– organizator, pâna în ziua verificărilor și vizate de F.R.M..

– de Juriul de concurs pe toată durata Raliului Tot-Teren.
Echipajele trebuie să confirme primirea acestora, semnând de primire. Toate aditivele trebuiesc afișate la postul de control și pe panoul oficial de afișaj.
5.15. Nota informativa: Informații comunicate de către organizator sau conducerea cursei, concurenților, care dupa lecturare vor semna de luare la cunoștința.
5.16. Carnet de bord: Carnet destinat obtinerii în ordine cronologica a vizelor diferitelor controale prevăzute pe itinerar.
5.17. Bivuac: (Raliu Tot-Teren și Raliu Tot-Teren Maraton)

a) Spațiu situat între controalele orare de sosire și de plecare pentru o zi de concurs în care toti concurenții se regrupeaza, spațiu care este localizat în road-book cu asistența libera între concurenții care mai sunt în concurs, la care se poate adauga asistența autorizată în Regulamentul particular.

b) Zona pentru bivuac va fi delimitată printr-un cerc fictiv de aprox. 500 metri, în centrul caruia va fi instalată structura organizatorului, dacă acest bivuac este organizat într-un spațiu deschis, teren viran. Acest bivuac se poate organiza și în parcările hotelurilor sau a altor locații unde funcționeaza PC-ul concursului) și unde vor fi instalate obligatoriu:

• un panou de afișaj oficial;

• cutie pentru carnetele de bord care va funcționa dupa ora de închidere a Controlului orar de la sosirea din ziua de concurs.
c) Organizatorul poate prevedea bivuacuri cu asistența reglementată al carei modalitați vor fi

indicate în Regulamentul particular al concursului.

5.18. Penalizare forfetara:
Penalitate creată pentru a înlocui o anumită sancțiune, ce duce la scoaterea din concurs sau excludere pentru nerespectarea cu siguranta a clauzelor Regulamentului dintr-un raliu. Ea permite concurenților penalizați continuarea raliului în conditii de competiție normala, dar întotdeauna sever sancționați. Penalizarea forfetara se exprima în timp, ce se adauga penalizărilor acumulate deja de concurenți, prevăzut în Regulamentul Particular. Penalizarea forfetara este stabilita de către organizator și poate fi de o valoare diferita pentru fiecare Sector Selectiv, Sector de legătură, Control de trecere, calculată în funcție de profilul și dificultatea fiecareia dintre ele. Timpul total efectuat de concurentul caruia i s-a aplicat penalizarea forfetara,pentru fiecare zi de concurs, se va calcula adunand la timpul maxim autorizat pentru Sectoarele Selective sau Sectoarele de legătură neefectuate, penalizările forfetare ale zilei pentru acestea, plus penalizările aferente Controalelor de Trecere ratate.

Se admit forfetari în desfășurarea curselor. Acestea vor fi stabilite de fiecare organizator în parte, în conținutul regulamentelor particulare ale curselor, pentru fiecare sector selectiv, sector de legătură și post de control ratat.
În cazul unei zi de concurs cu un parcurs în bucle (Startul și Sosirea fiind aceleași sau foarte apropiate unul de altul) sau cu un parcurs în linie, dar cu un Start și o Sosire legate de un drum principal și/sau drumuri asfaltate,o penalizarea forfetara de 15 ore va fi aplicată concurenților care nu au parcurs în totalitate ziua de concurs. Un sportiv care a primit o penalizare forfetara nu va putea fi clasat în fața unuia care nu a primit nicio penalizare forfetara. De asemenea un sportiv care are mai multe penalizări forfetare nu va putea fi clasat în fața unuia cu mai puține penalizări forfetare.
5.19. Concurent: Entitate fizica sau legal constituita pentru persoane fizice sau morale având înscrise motociclete.
5.20. Durata unui concurs : Orice concurs începe cu verificările administrative și/sau tehnice și se termina cu expirarea unuia din următoarele :

– perioadei de reclamații sau de apel sau sfârșitul auditiilor ;

– sfârșitul verificărilor administrative / tehnice de dupa concurs în conformitate cu regulamentele FRM; -sfârșituldecernariipremiilor.
5.21. Super Speciala :

a) O singura Super Speciala, poate fi organizată, destinată determinarii ordinii de start pentru continuarea concursului se va derula sub forma unui Sector Selectiv a carui lungime minimă va fi de 2 km și 20 km maxim. Regulamentul particular al concursului va preciza dacă o recunoastere a Super Specialei este autorizată.

b) Ea conteaza pentru clasamentul concursului, de asemenea putându-se aplica eventualele penalitați rutiere.Timpi înregistrați la Super Speciala precum și penalitațile vor fi contabilizate în clasamentul general al zilei de concurs nr.1.

c) Super Speciala va avea indicativul SS.1A în timp ce primul sector selectiv al primei zile de concurs va avea indicativul SS.1B.
5.22. Caietul Itinerar (road-book-ul):

a) Toti sportivii vor primii un Caiet Itinerar, format FIM,de talie A5, conținând maxim 5 rubrici orizontale de kilometrii, desene și informații, cuprinzând note caracteristice și/sau hărți indicând itinerarul și/sau punctele de trecere care trebuie urmate, sub rezerva unei penalitați putând merge pâna la scoaterea din concurs.
b) Pentru fiecare localitate traversată de concurenți, intrarea și ieșirea trebuie să fie menționată în caietul itinerar.
5.23 Aparat Tripmeter – Contorul de distanta parcursă este o dotare obligatorie pentru fiecare vehicul de concurs, iar concurenții sunt liberi să instaleze orice model, la alegere..

5.24 Echipamente optionale – următoarele echipamente sunt permise la bordul vehiculului : busola magnetică, electronica sau busola GPS, vitezometru suplimentar. Orice alt echipament suplimentar este interzis, sub rezerva aprobării scrise prealabile primite de la Comisarul tehnic sau adjunctul acestuia.

5.25 Echipamente interzise – doar dispozitivele electronice aprobate de organizator (GPS, TRIP, Road Book,etc.) vor putea fi montate pe vehicule. Orice alt echipament suplimentar este interzis, sub rezerva aprobării scrise prealabile primite de la Comisarul tehnic sau adjunctul acestuia. Toate echipamentele de emisie-recepție; HF, VHF, CB sau orice alt mijloc de comunicare sunt interzise pe vehicule.

5.26 Din motive de securitate, prezența unui telefon prin satelit și/sau a unui telefon GSM la bordul vehiculului sau în posesia sportivului este autorizată. Numărul (numerele) trebuie să fie dat organizatorilor în timpul controale administrative. Telefonul trebuie să fie oprit în timpul Sectoarelor Selective. În timpul Sectoarelor Selective, pot fi folosit telefoanele doar în caz de probleme, cu vehiculul oprit, pentru a semnala o retragere din concurs sau un accident. Înprealabil, concurentul va trebui să informeze comandamentul Raliului asupra situației sale prin sistemul său de urmărire, dacă are prevăzută aceasta funcție.

6. VEHICULE ADMISE

6.01 Competițiile sunt deschise motocicletelor enduro și dual-sport, quad-urilor și vehiculelor Side-by Side care sunt omologate pt circulația pe drumurile publice și adaptate pentru utilizare off-road. Acestea trebuie să dețina un certificat de înmatriculare în circulație, în care să fie menționate marca , tipul și capacitate cilindrica, precum și eventualele modificari.
6.02 Vehiculele admise vor corespunde normelor de securitate impuse de Conventia Internaționala de la Viena din 1968 asupra circulației rutiere și, de asemenea, vor corespunde normelor rutiere din tara în care acestea sunt înregistrate, normelor rutiere din tara în care se desfășoara competiția precum și de securitate impuse de reglementările F.R.M. și Regulamentul Particular al competiției. În cazul în care un vehicul nu necesita un certificat de înmatriculare/înregistrare în tara de provenienta acesta va trebui să respecte cu strictete Reglementările sportive și Tehnice ale F.R.M..
6.03 Vehiculele admise vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

– Categoria 1: MOTO
RALLY FIM – Motociclete Rally și motociclete Enduro adaptate pt raliuri tot-teren, cu capacitatea cilindrica mai mica sau egala cu 450 cmc.
RALLY OPEN – Motociclete Rally și motociclete Enduro adaptate pt raliuri tot-teren, cu capacitatea cilindrica mai mare de 450 cmc.

– Categoria 2: QUAD

– Cvadricicluri adaptate pentru raliuri tot-teren, în conformitate cu Reglementările tehnice FRM pentru raliuri Tot-Teren.

– Categoria 3: SSV (incepand cu 01.01.2023)
– Vehicule de tipul Side by Side, adaptate pentru raliuri tot teren, în conformitate

cu Reglementările tehnice FRM pentru raliuri Tot-Teren.
Vehiculele admise din categoriile 1, 2 și 3 trebuie să fie obligatoriu dotate cu aparat tripmeter.

– Categoria 4: PROMO RALLY
– Motociclete Enduro și Dual-Sport, cvadricilcuri și vehicule de tipul Side by Side,

echipate pentru off-road dar fara echipamente specifice raliurilor tot-teren. Acestia vor parcurge total sau parțial probele speciale în regim de regularitate,în funcție de specificațiile Regulamentului particular.

6.04 Pana la începerea verificărilor, sportivii din categoriile de mai sus pot, fara restricții, să-și înlocuiasca vehiculul înscris.
6.05 Motocicletele cu 3 roti sunt interzise.

7. SPORTIVII CONCURENȚI

7.1. Sportivii participanți în calitate de piloti la o competiție trebuie să fie posesorii unei licente F.R.M. valabile pentru anul în curs, să aiba minimum 18 ani și să fie posesori ai permisului de conducere corespunzator tipului de vehicul utilizat și autorizat de F.R.M. pentru participarea la competiții.

7.2. Toate manevrele incorecte și frauduloase efectuate de un sportiv, vor fi judecate de juriu care va anunța eventualele penalizări, putând merge pana la excludere din concurs, în conformitate cu Codul Disciplinar și de Arbitraj și Regulamentul F.R.M..
7.3. Sportivii care doresc să concureze cu o motocicleta Super Production trebuie să posede o Superlicență conform art.09.21 al Codului Medical. Superlicență va fi eliberată de F.R.M. tinand cont de criteriile specifice de aptitudine ale sportivilor.

7.4. Fiecare participant degreveaza F.R.M., organizatorii și oficialii,precum și pe reprezentantii, auxiliarii sau angajații acestora de responsabilitatea pentru toate pagubele, ranirile produse tertelor persoane, acestea cazand în responsabilitatea lor.

8. RESPONSABILII PENTRU RELAȚIA CU SPORTIVII

Cei desemnați pentru a ține legătură cu sportivii trebuie să fie usor recunoscuti de toti cei interesați printr- un marcaj distinctiv.
Ei trebuie să fie prezenți la:

• Verificările administrative și tehnice;
• La startul și sosirea din ziua de concurs; • La regrupari.

Misiunea acestora consta din:
• a informa echipajele și de a deține în permanenta un rol de consilier;
• a raspunde precis tuturor întrebărilor puse;
• a da toate informațiile sau toate detaliile suplimentare regulamentului și derularii raliului tot-teren;
• a evita transmiterea către Juriu a diverselor probleme și cereri ce și-ar putea găsi rezolvarea în urma unor explicații precise,cu conditia să nu fie vorba despre o reclamație (ex: furnizarea de precizari asupra timpilor contestați).
Aceasta funcție poate fi deținută și de un Director de Concurs adjunct.

9. ÎNSCRIERI

9.1. Toate persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să se adreseze secretariatului Raliului Tot-Teren printr-o cerere de înscriere, însotita de suma ce reprezinta dreptul de înscriere.Taxa de participare trebuie precizată în RP. Aceasta cerere va conține, minimum, următoarele date:

• numele, prenumele, naționalitatea, adresa, numarul de licență(concurent și /sau pilot),nr.permisului de conducere .

• caracteristicile vehiculului de concurs (categoria/marca/maodel/nr de înmatriculare/etc).
La oricare competitie se admite participarea unuia sau mai multor sportivi straini, în următoarele conditii: – să fie posesorul unei licente F.I.M. sau a federației lor naționale
– să posede o asigurare de accidente sportive valabila pe teritoriul Romaniei
– se conformeaza Regulamentului Particular – nu puncteaza în C.N.R.T.T.
9.2. Datorita faptului ca a semnat cererea de înscriere, concurentul ca și toti sportivii se supun jurisdicției sportive recunoscute de Codul Sportiv Internațional ca și dispozițiilor prezentului Regulament și a Regulamentuluiu particular al competiției. Cererii de înscriere nu i se va aduce nici o modificare decât în cazurile prevăzute de Regulamentul Particular.
9.3. Cererea de înscriere nu va fi acceptată decât dacă va fi însotita de taxa de înscriere, taxa care va fi majorată cu 100% pentru concurenții care nu accepta publicitatea facultativa a organizatorilor.
9.4. Dacă o motocicleta nu corespunde la verificarea tehnica pentru grupa la care a fost înscrisă,la propunerea Comisarilor Tehnici,juriul poate muta acea motocicleta într-o alta categorie aplicand și o penalizare pecuniara pevazută în Regulamentul Particular.
9.5. Taxa de înscriere și conditiile de plată se stabiliesc prin Regulament Particular.
Taxele de participare vor fi în funcție de anvergura și dificultatea concursului.Aceasta taxa va fi rambursată în întregime:

a. – candidaților a caror înscriere a fost refuzată;

b. – în cazul în care raliul a fost anulat.

9.6. Organizatorii vor rambursa taxele de înscriere a concurenților care din fortă majoră nu s-au putut prezenta la startul raliului (înainte de încheierea verificărilor administrative) cu obligația înștiințarii organizatorilor printr-o scrisoare recomandată sau un alt mod de comunicare prevăzut în Regulamentul Particular, putând retine o cota de maxim 20% . Rambursarea se face cel târziu la o luna de la sfârșitul raliului.
9.7. Dacă în derularea unui raliu este prevăzut un transfer (aerian, maritim, feroviar etc.), acesta face parte integranta din raliu și trebuie introdus în suma totala a taxei de înscriere.

10. IDENTIFICARE

10.1. Organizatorul va furniza fiecarui sportiv un set de identificare constând din 1 placută frontala și 2 placute laterale cu numarul de concurs aplicabile pe vehiculele de concurs în conformitate cu tipul acestuia,pentru toate vehiculele, precum și o bavetă cu dimensiunile minime de 26 cm x 30 cm, inscripionată cu numarul de concurs care trebuie purtată în mod vizibil pe spatele sportivilor care concureaza pe vehicule de tip MOTO și QUAD . Aceasta trebuie poziționată la maxim 20 cm de gatul sportivului și trebuie să fie permanent vizibila și neacoperita de alte părți de echipament (ex. „camel back”).

Dimensiunea placutelor pentru motocicletele enduro trebuie să fie de 17 x 23 cm .
Dimensiunea placutelor pentru motocicletele Rally trebuie să fie de 25×18 cm.
Dimensiunea placutelor pentru vehicule de tip QUAD trebuie să fie de 28 x 18 cm.
Vehiculele de tip QUAD trebuie să aibe un ELERON (dimensiune minimă de 28×18 cm) care să permită citirea numarului de pe ambele părți laterale.
10.2. Placile cu numarul de concurs trebuie aplicate vizibil în față și pe părțile laterale spate ale vehicului de concurs pe toată durata raliului. În nici un caz nu trebuie să acopere, chiar și partial numerele de înmatriculare ale vehiculului.
10.3.În orice moment al raliului, absenta sau poziția incorecta a unui panou sau a unei placi, va conduce la o penalizare pecuniara de 10 % din taxa de participare, conform prevederilor RP.Înainte de startul în fiecare zi de concurs, absenta sau poziționarea necorespunzatoare a cel puțin doua placi sau a vestei cu numarul de concurs va duce la o penalizare pecuniara de 20 % din taxa de participare conform prevederilor RP.
10.4. Însemnele de identificare vor fi aplicate anterior verificărilor tehnice care preced startul.Comisarii tehnici putând verifica în orice moment prezenta acestora.
Se vor marca:

– partea de jos a motorului ( carterul motor – cutia )
– o cutie de viteza atasată unui motor de schimb .
– cadrul nu trebuie nici schimbat nici reamplasat în timpul concursului dar poate fi întotdeauna demontat pentru revizie și reparație.
Absenta sau falsificarea unui semn de identificare duce la descalificare.
10.5. Fiecare sportiv va purta, obligatoriu, pe toată perioada competiției, un semn distinctiv (de exemplu : ecuson, brațara, insigna etc.), eliberat de către organizator, pentru identificare. Numarul apelului de urgenta și numele persoanei trebuie să fie înscrise pe brațara. Absenta acesteia se va penaliza cu 10 % din taxa de participare.
10.6. În fiecare seara,organizatorul trebuie să fie în masura de a furniza placi cu numerele de concurs și bavete noi,concurenților care au solicitat acest lucru Oficialului responsabil cu sportivii. Conditiile de acordare a acestora vor fi menționate în RP.

11. ORDINEA DE START

11.1.O Super Speciala se va putea derula sub forma unui Sector Selectiv. Timpii acestei Super Speciale vor conta pentru clasamentul raliului, și se vor cumula cu timpii primei zile de concurs. Ordinea și procedurile de start al acestei Super Speciale sunt lasate la inițiativa Organizatorului dar acest lucru trebuie să se specifice în Regulamentul Particular.

11.2. Startul în prima zi de concurs se va face în ordinea clasamentului Super Specialei, dacă aceasta are loc, tinandu-se cont de categoria vehiculelor . Ordinea de plecare se face în funcție de categoria vehiculului de concurs . Primii iau startul sportivii de la categoria Moto. Dupa 10 minute iau startul sportivii de la categoria Quad. Dupa minim 30 minute pot lua startul sportivii de la categoria SSV. Dacă o Super Speciala nu a avut loc, atunci primii vor pleca sportivii care au mai punctat în campionat, în ordine crescatoare conform clasamentului din anul curent sau, în lipsa acestuia, conform clasamentului final al anului precedent. Următorii sportivi vor pleca în prima zi de concurs respectându-se ordinea crescatoare sau descrescatoare a numerelor de concurs. Primii 10 sportivi ai fiecarei categorii vor pleca din 2 în 2 minute, ceilalti participanți (unul cate unul sau doi cate doi) din minut în minut sau din 30 de secunde în 30 de secunde.Aceasta procedura este valabila și pentru zilele de concurs următoare. Pentru motive ce tin de siguranta sportivilor ecartul între plecările sportivilor se poate mari cu 50%.

11.3. Un singur start colectiv este permis într-un concurs, procedurile de start pentru celelalte zile de concurs sunt identice cu cele menționate mai sus. Ordinea se start se va da în ordinea ultimului clasament a Sectoarelor Selective ale zilei de concurs precedente sau a cumulului Sectoarelor Speciale a zilelor de concurs precedente dacă au fost terminate mai mult de o zi de concurs. Primii 5 concurenți al acestui clasament pot decide poziția lor de start. Preferințele lor trebuie date în scris Directorului de concurs pana la ora 18:00 a zilei premergatoare startului. În cazul alegerilor identice de către mai multi sportivi pentru ordinea de start prioritatea o va avea sportivul cel mai bine clasat. Sportivul mai puțin bine clasat se va plasa imediat dupa.
11.4.Ordinea de start a ultimei zi de concurs va fi la discretia Organizatorului. Procedurile pentru ordinea de start a primei și ultimei zile de concurs trebuie menționate în Regulamentul Particular.
11.5. În zi de concurs cu mai multe Sectoare Selective sau cu regrupari ordinea de start va fi cea de sosire în Controlul orar. Primii 10 sportivi vor pleca din 2 în 2 minute,ceilalti participanți (unul cate unul sau doi cate doi )din minut în minut sau din 30 de secunde în 30 de secunde.
11.6. În caz de probleme de securitate Directorul de concurs poate modifica ordinea de start.
11.7. Directorul de concurs care redacteaza ordinea de start, trebuie să tina cont de eventualele penalitați exprimate în timp și atribuite concurenților în timpul ultimului Sector Selectiv și care se adauga la timpii Sectoarelor Selective în cauza, pentru redactarea ordinei de start.Aceasta procedura este aplicabila cu conditia ca penalitațile să fie marcate în carnetul de pontaj a concurentului sau constatate prin alte mijloace de conducerea concursului.În caz de ex aequo se face în ordinea numarului de concurs.

11.8.Întârzierea la startul Super Specialei sau a unei zi de concurs este penalizată cu 1 minut pentru 1 minut întârziere.La o întârziere de peste 30 de minute, startul este refuzat și concurentul va fi descalificat. 11.9.În cazul pontajului în avans efectuat de un echipaj la Controlul Orar ,acesta va fi penalizat cu 1 minut pentru fiecare minut anterior timpului stabilit .
11.10. Dacă Comisarul Tehnic al Raliului constată ca un vehicul este într-o stare incompatibila cu o utilizare normala, el trebuie să informeze pe Directorul de concurs care poate dispune oprirea acestuia. În acest caz minutele necesare pentru intervenție se vor considera ca minute de intarziere pe un Sector de legătură. Dupa terminarea intervenției se va da concurentului o alta ora de start cu conditia ca întarzierea acestuia să fie inferioara a 30 min.
11.11. În cazul în care concursul este unul cu participare auto – moto, primul autoturism va lua startul dupa ultimul sportiv al categoriei MOTO – FRM sau FIM, la un interval de minimum 30 minute.

11.12 SPECIALE DE CALIFICARE

Organizarea unei etape de calificare este obligatorie.

Etapa de calificare este o secțiune selectivă care permite stabilirea ordinii de start a evenimentului.

Toți concurenții trebuie să participe, iar rezultatul va conta pentru clasificarea evenimentului, precum și pentru orice penalități rutiere aferente. Se va aplica un multiplicator de 5 pentru fiecare timp din această specială.

Această Etapă de Calificări, organizată cu o zi înainte de ziua de concurs 1, va fi considerată Secțiunea 1 a zilei de concurs 1 și va fi numită SS1A.

Regulamentul Campionatului Național Individual de Raliuri Tot-Teren – 2023

Se va desfășura sub forma unei Secțiuni Selective cu o lungime minimă de 2 km și maxim 20 km. Fiecare concurent va putea face o tură de recunoaștere cu propria sa mașină la viteză redusă,daca recunoasterea este permisa. Acest lucru este mentionat in Regulamentul Particular de catre Organizator. Regulamentul particular trebuie să specifice viteza maximă de recunoaștere a etapei de calificare, preum și timpul maxim pentru această etapă de calificare.

Dacă lungimea Specialei de Calificări este între 2 și 10 km, se va aplica un coeficient multiplicator de 8 pentru fiecare dată a acestei etape.

Dacă lungimea Specialei de Calificări este între 10 și 20 km, se va aplica un coeficient multiplicator de 5 pentru fiecare dată a acestei etape.

Traseul Specialului de calificare nu trebuie să includă niciun punct de referință sau control al vitezei. Respectarea strictă a traseului Special de calificare este imperativă.
Orice încălcare observată va fi sancționată la discreția Juriului FRM la propunerea directorului cursei. Prima zi de concurs:

Ordinea de start a primei zi de concurs va fi conform clasarii la Speciala de Calificare:
Cei 10 sportivi cu cei mai buni timpi în etapa de calificare vor trebui să-și aleagă ordinea de plecare pentru ziua de concurs 1 după cum urmează:

Cei zece concurenți trebuie să fie prezenți pentru a face alegerea;

Acești zece concurenți vor începe neapărat pe primele cincisprezece locuri;

Concurentul clasat pe locul zece va alege o poziție printre primele zece locuri;

Concurentul clasat pe locul al noualea va alege apoi o poziție printre primele zece locuri.

Dacă alege locul ocupat de al zecelea, acesta din urmă își va vedea poziția schimbată (în primul rând în jos);

Concurentul clasat pe locul al optulea își va alege la rândul său poziția și așa mai departe până la concurentul care a stabilit cel mai bun timp în etapa de calificare.

Dacă mai mulți concurenți lipsesc pentru a face această alegere, aceștia vor fi plasați pe locurile libere rămase în ordinea inversă a clasificării etapei de calificare.

Dacă nu este organizata o Speciala de calificare (caz de forță majoră):

Ordinea de start pentru prima zi de concurs se va baza pe clasificarea provizorie a actualului Campionat FRM de Raliuri Cross-Country, sau pe clasificarea finală a Campionatului din anul precedent pentru primul eveniment al sezonului.

Primii 10 din acest clasament vor trebui să-și aleagă ordinea de plecare pentru primazi de concurs conform procedurii descrise în paragraful anterior.

12. CIRCULAȚIA – VITEZA

12.1 În zonele agricole, forestiere sau sensibile din punct de vedere pentru mediu și securitate, este obligatorie respectarea cu strictete a itinerariului conform Caietului itinerar. Este strict interzis taierea virajelor la traversarea campiilor, padurilor, livezilor și mlastinilor. Aceasta regula trebuie strict respectată și în cazul Sectoarelor Selective cu o lungime sub 20 km.În acest caz acesta va trebui marcată (securizată) dacă este cazul. În cazul nerespectarii acestor impuneri penalizările sunt:

a) prima infracțiune: se penalizeaza în timpi, 15 min.

b) a doua penalizare: descalificare.
12.2 Se interzice sub incidenta descalificarii din concurs :

– remorcarea și impingerea motocicletei de alte vehicule, transportul motocicletelor pe Sectoarele Selective ;

– blocarea intenționată a trecerii vehiculelor sau împiedicarea depașirii.
12.3 Transportul sau remorcarea vehiculelor de concurs pe un Sector de legătură atrage o penalizare de 3 ore, în afara cazurilor permise de RP sau de Juriu în cazurile excepționale.
12.4 Pe toată durata concursului, concurenții se vor conforma strict prescriptiilor Codului Rutier a tarii pe teritoriul careia se desfășoara concursul.
Sportivii care nu vor respecta Codul Rutier al tărilor pe teritoriul carora se desfășoara concursul vor fi sancționați dupa cum urmeaza :

– prima infracțiune : o penalizare în timp de 30 minute. – a doua infracțiune : o penalizare în timp de 60 minute. – a treia infracțiune : descalificare din concurs.

Agentii, funcționarii sau oficialii care constată o infracțiune la regulile de circulație comise de un concurent aflat în concurs pe etapele de legătură, trebuie să consemneze acest lucru în aceeași maniera ca pentru oricare participant la trafic. În cazul în care ei decid neoprirea concurentului în cauza, pot cere aplicarea penalizărilor prevăzute, sub rezerva ca:

– notificarea infracțiunii trebuie să parvina organizatorului printr-o nota scrisă și oficială, înaintea afișarii clasamentului zilei de concurs pe durata careia s-a comis infracțiunea;

– procesul-verbal trebuie să fie suficient de amanunțit pentru a putea identifica concurentul în cauza, locul și ora exacta a producerii infracțiunii;

– faptele reprosate nu trebuie să lase loc diverselor interpretari.
12.5 Intrarea și ieșirea dintr-o localitate, sau toate celelalte locuri care necesita o reducere a vitezei pe Sectorul Selectiv trebuie să fie menționate în road-book. Controlul vitezei se poate efectua prin diferite metode ( cronometrarea sectorului respectiv,aparate de masurare a vitezei,GPS).
Viteza luată în calcul va fi viteza maximă autorizată de Regulamentul Particular,majorată cu 10%.
O zona de decelerare de 90 m va trebui prevăzută dupa punctul de intrare în zona.
Absenta panourilor indicatoare de viteza nu vor face obiectul nici unei reclamații.
Depașirile sunt autorizate, cu conditia de a nu se depași viteza maxim autorizată în aceasta zona.
Toti concurenții care nu se conformeaza acestor prescriptii vor fi penalizați dupa cum urmeaza :

– prima abatere : 30 sec.pentru fiecare km /h depașire – a doua abatere : 2 min. pentru fiecare km /h depașire – a treia abatere : excludere din concurs.

Penalitațile se vor cumula :
– în aceeași zona

– pe aceeași zi de concurs

– pe ansamblul raliului.
Controalele vor fi ordonate de Directorul de concurs sau de Juriu și executate de un tehnician în prezenta unui oficial.
Transportul unui sportiv în elicopter sau în orice vehicul al organizatorului pe toată ziua de concurs sau parțial, duce la descalificarea acestuia.

13 ASISTENȚA TEHNICA ȘI ALIMENTĂRILE

13.1 Exceptând Sectoarele Selective sau indicațiile Regulamentului Particular, pe toată durata concursului, reparațiile și alimentările sunt autorizate în orice moment.
13.2 În cazul asistenței tehnice pe un Sector Selectiv, zona autorizată va trebui să fie :

– considerată ca o zona cu viteza reglementată și va fi precedată de un control de trecere ;

– clar definita, semnalată pe teren cu panouri de « zona de asistența » în Caietul Itinerar de concurs și Caietul Itinerar de asistența, astfel încat toti participanții să fie informați. Minim un comisar de traseu va trebui să fie prezent, pentru supravegherea și conformitatea acțiunilor întreprinse.
13.3 Toate asistențele aeriene sau din partea unui vehicul care nu este înscris în concurs sunt interzise între STARTUL și SOSIREA dintr-o zi de concurs, sub rezerva excluderii imediate din concurs. Viteza maximă în parcul de asistența este de 20 km/h. Pentru siguranta spectatorilor, Organizatorul va amenaja un culoar pentru vehicule și un altul pentru spectatori.

page16image1756576448

13.4 Este autorizată alimentarea numai în locurile prevăzute de Organizator și care sunt menționate în Caietul itinerar. Ele pot fi efectuate pe Sectoare selective și de legătură. Timpul de neutralizare este de 20 min pentru fiecare alimentare pe Sectorul Selectiv.
13.5 Organizatorul trebuie să opreasca toate vehiculele. Parcul de alimentare nu este un Parc Service.

În aceasta zona, este interzisă orice alta activitate, exceptând cea legată direct de alimentare. În toate zonele de alimentare, limita maximă a vitezei este de 20 km/h. În aceste spații, mecanicilor li se recomanda să poarte echipament ignifug. Responsabilitatea alimentarii revine concurentului. Pe toată durata alimentarii, motoarele vehiculelor trebuiesc oprite, iar sportivi nu trebuie să se afle pe sau în vehicule. În caz de defecțiune, vehiculul poate fi mutat în afara zonei de alimentare fara a primi penalizări.

13.6 Fiecare Zona de Realimentare va fi precedată de un control ORAR. Sportivii vor preda carnetul de bord, iar dupa primirea timpului de intrare, fiecare sportiv va duce vehiculul în Zona de Realimentare. Alimentarea se va face în ordinea sosirii. Dupa alimentare, sportivii se vor întoarce în zona de neutralizare, de unde vor recupera carnetul de bord. Un nou start se va da la sfârșitul perioadei de neutralizare. Neutralizarea se poate administra prin control GPS fara asistența unui arbitru. Sportivul va fi singurul raspunzator de timpul de start pentru aceasta neutralizare.

Penalizarea pentru un start anticipat va fi : – 2 minute pentru fiecare 30 de secunde . Aceasta penalizare se va aplica de asemenea pentru ieșirea din oricare alta neutralizare.

13.7 Zona de Realimentare nu este Parc service, astfel, orice asistența externa este interzisă în timpul realimentarii sub rezerva penalizărilor dictate de Juriu.
13.8 În Parcul de Realimentare sunt permise exclusiv următoarele activitați :

– instalarea roadbook-ului în derulator
– verificarea sistemelor de siguranta ale echipamentului – reaprovizionarea cu carburant, apa și hrana

13.9 Utilizarea aparatelor radio emisie-receptie, a receptoarelor HF,VHF,CB sau a radio telefoanelor în zona de Realimentare poate fi reglementată. Interzicerea sau limitarea acestora trebuie specificată în Regulamentul Particular.

14. ASIGURARI

14.1 Taxa de participare cuprinde prima de asigurare pentru raspunderea civilă a concurenților fața de terte persoane.
14.2 Asigurarea intra în vigoare odată cu începerea Verificărilor Administrative și tehnice ale concursului, și își pierde valabilitatea cu expirarea uneia dintre următoarele perioade :

– Perioada de contestații, apel, sau încheierea auditiilor
– Terminarea Verificărilor Administrative și tehnice de dupa concurs – în momentul abandonului sau a excluderii din concurs
– sfârșitul decernarii premiilor.

Valoarea despagubirii trebuie să fie menționată în Regulamentul Particular al concursului.

Regulamentul

15.5 O publicitate obiectul unei
de participare pentru refuza.

Particular al concursului. facultativa poate face majorari de 100% a taxei un concurent care o

Regulamentul Campionatului Național Individual de Raliuri Tot-Teren – 2023

14.3 Numele, adresa și datele de contact ale firmei de asigurari, cuprinzând asigurarea obligatorie de repatriere sanitara, de asemenea, numarul de contract, trebuie să figureze în Regulamentul Particular al concursului.

15. PUBLICITATE ȘI IDENTIFICARE

15.1 Se permite concurenților să aplice liber orice publicitate pe Vehiculele lor, respectând următoarele : a) să fie autorizate de regulamentele F.R.M. și de legislație.
b) să nu contravină bunelor moravuri și obiceiuri;
c) să nu afecteze spațiile rezervate publicitații obligatorii (placa de raliu, numere de concurs);

15.2 Spațiile rezervate Organizatorilor pentru publicitate colectiva obligatorie necumparabile sunt cele menționate în anexa de mai jos (3-Publicitate obligatorie) .
15.3 Concurenții vor asigura o buna aplicare a publicitații pe toată durata Raliului tot Teren. Absenta sau poziționarea incorecta a publicitații obligatorii sau facultative va atrage o penalizare de 10% din valoarea taxei de participare, pentru prima abatere și respectiv 20 %, în caz de recidiva. În fiecare seara, organizatorul va trebui să fie în masura sa furnizeze placi și veste noi concurenților la cererea oficialului responsabil cu concurenții.

15.4 Dacă un organizator doreste să impună o publicitate, atunci va preciza care va fi aceasta în

page17image1381294512

page18image2186531824

16. CARNETUL DE BORD

Carnet de bord: Carnet destinat înscrierii în ordine cronologica a vizelor diferitelor controale prevăzute pe itinerar.
16.1 La startul unui raliu, concurenții vor primi un carnet de bord pe care vor figura timpii impuși și timpii maximi autorizați pentru parcurgerea fiecarui Sector de Legătură și Sector Selectiv. Acest carnet de bord va fi depus la Controlul orar de la sosirea din fiecare zi de concurs și va putea fi înlocuit printr-un nou carnet de bord la startul zilei de concurs următoare. Sportivul este singurul raspunzator pentru carnetul sau de bord.

16.2 Orice rectificare sau modificare facută pe carnetul de bord care nu a avut aprobarea scrisă a unui oficial, va conduce la penalizare cu excluderea din concurs.
16.3 Prezentarea carnetului de bord la controale diferite precum și exactitatea notărilor sunt sub întreaga responsabilitate a concurentului. Doar oficialii sunt autorizați să înscrie ora pe carnetul de bord, manual sau prin intermediul unui aparat de imprimare.

16.4 Concurenții sunt obligați, sub rezerva unei penalizări putând merge pâna la excluderea din concurs să faca controlul trecerii lor la toate punctele menționate pe carnet și în ordinea lor de enumerare. Absenta unei vize sau neînmânarea carnetului de bord la un punct oarecare de control va conduce la o penalizare forfetara de minim 1 ora sau va merge pâna la excluderea din concurs conform indicațiilor din RP. Aceste penalizări forfetare putând varia de la o zi de concurs la alta..
16.5 Pierderea carnetului de bord atrage o penalizare în timp de 5 minute.
16.6 Concurentul care prezinta carnetul de control spre vizare la un post de control fara a avea și vehiculul de concurs va fi descalificat din concurs.

17. ZONE DE CONTROL

Toate controalele, dupa cum urmeaza: Controalele Orare, Startul și Sosirea din Sectoarele Selective,Controalele de Trecere și Controale de Direcții (intersecții, rascruci etc.) vor fi semnalate cu ajutorul unor panouri standardizate,astfel :
17.1 Începerea zonei de control este marcată cu un panou de avertizare pe fond galben. La o distanta de aproximativ de 100 m, amplasarea postului de control e marcată de un panou pe fond rosu. Terminarea zonei de control, la aproximativ 100 m, este marcată cu un panou pe fond bej cu 3 (trei) bare negre, transversale. Panourile vor fi puse întotdeauna pe partea dreapta în direcția de mers. Lățimea maximă a zonei nu va depași 15m . Este recomandată delimitarea intrarii și ieșirii din zona cu panouri duble oficiale.

17.2 Toate zonele de control, spațiul cuprins între primul panou de culoare galbena și ultimul panou de culoare bej, sunt sub regim de parc închis. Durata opririi nu trebuie să fie mai mare decat este necesar pentru operațiunile de control.
17.3 Ora oficială este ora GPS, definita în Regulamentul Particular al concursului. Ora ideala de pontaj, ramâne în responsabilitatea concurenților care pot consulta ceasul oficial plasat pe masa de control. 17.4 Concurenții sunt obligați, sub incidenta unei penalizări ce poate merge pâna la excluderea din concurs, să urmeze instrucțiunile sefului postului de control.

17.5 Un vehicul de concurs, indiferent de categoria din care face parte, trebuie să se deplaseze cu forte proprii, cu motorul în mers; nu este admisă deplasarea acestuia cu ajutorul demarorului. În caz contrar, remorcarea și/sau împingerea de către un alt concurent aflat în concurs sunt autorizate . În zonele de control aceste acțiuni atrag următoarele penalizări :

a) Zona de start în ziua de concurs și/ sau zona de start în Sectorul Selectiv : start refuzat.
b) Zona de Control de Trecere. 5 minute.
c) Zona de Control Orar,SOSIRE Sector Selectiv,STOP : 15 minute în Raliuri Tot Teren .
În zonele de control, o dată infracțiunea constatată, vehiculul va putea fi scos în afara zonei de control cu ajutor tert.

18. CONTROALE ORARE

18.1. Posturile de control orar vor începe să funcționeze cu 1 ora înainte de ora ideala de trecere a primului concurent, dacă Directorul de Concurs nu decide altfel.
Posturile de control orar vor înceta să funcționeze dupa 1 ora dupa ora ideala a ultimului concurent tinand cont de următoarele :

– de ora lui de start
– de timpul impus
– de termenul de descalificare din concurs – de timpul maxim autorizat

18.2 La Controalele Orare, oficialii din post vor indica pe carnetul de bord ora de prezentare care corespunde momentului exact în care concurentul prezinta carnetul de bord, oficialului. Pontarea carnetului de bord nu se va face decât dacă vehiculul și sportivul, se găsesc în imediata apropiere a mesei de control.

18.3 Dacă un concurent nu poate prezenta vehiculul sau în stare de funcțiune la un control orar,va fi penalizat cu 1 min pentru fiecare minut întarziere. O întarziere mai mare de 30

minute poate duce la descalificare.
18.4 Procedura de pontaj începe în momentul în care vehiculul trece de panoul de intrare în zona de Control Orar.
18.5 Între panoul de intrare în zona și postul de control se interzice concurentului să opreasca sau sa adopte o alura anormal de lenta.
18.6 Ora ideala de pontaj este aceea obtinută prin adunarea timpului impus acordat parcurgerii Sectorului de Legătură la ora de sosire din Sectorul Selectiv. Acesti timpi sunt exprimați în ore și minute și sunt întotdeauna indicați de la 00.01 la 24.00.
18.7 Sportivul nu primeste nici o penalizare pentru avans dacă ora de intrare în zona de control corespunde derularii minutului ideal de pontaj sau a aceluia pe care îl precede.
18.8 Pentru Sectoarele de Legătură, sportivul nu primeste nici o penalizare pentru întârziere dacă ora de prezentare a carnetului de bord corespunde derularii minutului ideal de pontaj.
18.9 Un sportiv care trebuie să treaca la un control orar la 18 h 58 min va fi considerat în timp dacă pontajul va fi facut între 18 h 58 min 00 sec și 18 h 58 min 59 sec.
18.10 Reguli pontaj :

a) Orice diferenta între ora reala și ora ideala de pontaj va fi penalizată cu 1 minut pentru fiecare minut sau fracțiune de minut de întârziere sau pentru pontare în avans

b) orice pontaj în avans la Controalele Orare precedând startul în Sectorul Selectiv va fi penalizat cu 1 minut pentru fiecare minut sau fracțiune de minut.

18.11 La Controalele Orare de la sfârșitul zilei de concurs , sportivii sunt autorizați să ponteze în avans fara a primi penalizări.
18.12 Orice greseala a unui concurent vis-a-vis de regulile de pontaj definite mai sus (și mai ales faptul ca a patruns în zona de control cu mai mult de 1 minut avans față de ora efectiva de pontaj), va face obiectul unui raport scris al sefului postului de control, raport care va fi remis Directorului de concurs.

18.13 Aplicarea penalitații forfetare pentru depașirea timpului autorizat poate fi modificat, în orice moment, prin decizia Juriului, la propunerea Directorului de concurs. Concurenții vor fi informați cât mai repede posibil. Descalificarea din concurs pentru depașirea întarzierii maxime admise nu poate fi pronunțată decat la terminarea zilei de concurs.

a) Dacă un Sector Selectiv cronometrat este urmat de un Sector de legătură, ora de pontaj înscris în carnetul de control reprezinta ora de sosire a Sectorului Selectiv și ora de plecare în noul sector.

b) Atunci când un Control Orar este urmat de startul într-un Sector Selectiv, cele doua posturi pot fi cuprinse într-o singura zona de control ale caror panouri vor fi dispuse dupa cum urmeaza:

b1) – panou galben cu ceas (început de zona);
b2) – dupa 100 m panou rosu cu ceas (post de Control orar);
b3) – la o distanta de 50 la 200 m ,panou rosu cu fanion (start în SS );
b4) – la 100 m mai departe panou final bej cu trei bare negre transversale.

c) Dacă startul într-un Sector Selectiv coincide cu începutul unei zile de concurs, ora de start în Sectorul Selectiv este identica.
d) La sosirea dintr-un Sector Selectiv, punctul de Stop este împreuna cu postul de Control Orar.

Panourile vor fi cele prevăzute la Anexa.
18.14 La CO de la sosirea dintr-un Sector de Legătură, oficialul va înscrie în carnetul de bord, pe de o parte ora de pontaj a concurentului și pe de alta parte ora de start prevăzută pentru Sectorul Selectiv. Va trebui respectat un ecart de 5 minute între ora de pontaj și ora de start prevăzută pentru Sectorul Selectiv. În plus, în caz de pâna de cauciuc se va acorda concurentului respectiv un timp suplimentar de maximum 10 minute.

a) Dupa pontarea la CO, concurentul se va deplasa imediat la startul Sectorului Selectiv. Oficialul va înscrie ora reala de start în Sectorului Selectiv, apoi el va da startul echipajului.

b) Dacă în caz de incident exista o divergenta între cei doi timpi de pontaj notați , ora de start în Sectorul Selectiv va fi cea reala, exceptând decizia contrara a Juriului.

19. CONTROALE DE TRECERE (CT)

19.1. Pentru a verifica dacă concurenții respecta traseul din Caietul Itinerar (road-book), Controale de Trecere vor fi obligatoriu amplasate semnificativ, menționate și numerotate în Caietul Itinerar .
Zona de control va fi delimitată cu panouri astfel :

a) – panou galben cu “stampila”(începutul zonei)
b) – dupa aproximativ 100 m, panou rosu cu “stampila”(postul CT)
c) – la sfârșit, 25 m mai departe panou final bej cu trei bare negre transversale (terminare de zona)

Amplasamentul acestor Controale de Trecere trebuie să fie vizibile și să fie semnalate concurenților prin drapele pe cât posibil,pentru a putea fi localizate în teren plat sau variat. Este obligatoriu de a delimita intrarea și ieșirea din zona cu panouri oficiale pe ambele parti ale drumului.

page21image2204578048

Ora de trecere a concurenților, masurată la nivel de secunda , va fi notată pe o foaie de pontaj de către responsabilul postului.
19.2 Ora de închidere a CT-urilor:
Ora de închidere a postului de CT-urilor va fi stabilita tinând cont de :

– distanta parcursă dupa startul în acel Sector;
– de media orara a Sectorului considerat (Selectiv sau Orar) impus prin timpul maxim autorizat;
– ora ideala a ultimului concurent majorată cu 60 de minute; Aceasta ora trebuie să fie menționată în carnetul de bord sau printr-un buletin informativ. 20. SECTOARE SELECTIVE (SS)

Pentru Sectoarele Selective timpii de sosire vor fi înscriși maxim la secunda exceptând Super Specială unde se va înscrie pâna la nivel de 1/10’’ de secunda pentru departajarea în caz de egalitate. Odată clasamentul stabilit și având determinate pozițiile de start a primului Sector Selectiv, zecimile de secunda vor fi suprimate ramânând secundele inferioare.

20.1 Pe parcursul unui Sector Selectiv purtarea unei căști, omologate FIM, este obligatorie pentru toti concurenții, sub sancțiunea excluderii din concurs.
20.2 Este interzis, cu excepția unor cauze de forta majora, concurenților de a circula în sens invers pe parcursului Sectorului Selectiv (SS), sub rezerva unei penalitați care poate duce pâna la excluderea din concurs.

20.3 La startul Sectoarelor Selective (SS), concurentul, va veni și se va opri în fața postului de control de start, oficialul din post va înscrie în carnetul de bord al concurentului ora reala de start al acestuia (ora și minutul), apoi va anunța: 30 sec., 15 sec., 10 sec. și ultimele 5 secunde una câte una. Dupa ultima secunda se va da semnalul de START, care va fi urmat imediat de demarajul motocicletei.

O staționare mai mare de 30 secunde pe linia de start, dupa semnalul se start, va fi penalizată cu 2 (doua) minute

page22image2404688720

20.4 Startul unui Sector Selectiv (SS) la ora indicată în carnetul de bord nu va putea fi întârziat de către oficial, decât în cazuri de forta majora.
20.5 La un start greșit, efectuat înainte ca oficialul să fi dat semnalul, penalizarea va fi de 1 (unu) minut (minim), penalizare aplicată de Juriu ce se va adauga la timpul de start,în urma raportului oficialului, aceasta penalizare nu exclude sancțiuni mai grave care vor fi stabilite de Juriu, în mod special în caz de recidiva.

20.6 Dacă un concurent nu poate prezenta vehiculul său în stare de funcționare la Startul Sectorului Selectiv, va fi penalizat cu 1 min pentru fiecare minut intarziere.
20.7 Sosirea din Sectoarele Selective(S.S.) va fi lansată, panourile fiind dispuse astfel :

a. – panou galben cu fanion sah (începutul zonei);
b. – dupa 100 m , panou rosu cu fanion sah (sosire lansată) ;
c. – la o distanța de 150 -:- 300 m , 2 (doua) panouri roșii (ceas și STOP) ; d. – la 100 m, panoul final bej cu 3 (trei) bare transversale .

Oprirea între panoul galben de avertizare și panoul STOP este interzisă sub sancțiunea excluderii din concurs .
Cronometrajul se va face pe linia de SOSIRE, cu cronometrul cu imprimanta. Aceste cronometre vor fi dublate cu cronometre manuale.

La o distanța de 150 – 300 m dupa SOSIRE, echipajul trebuie să se opreasca la CO semnalizat prin panoul ceas – rosu și panoul rosu STOP. Oficialul din post va înscrie în carnetul de bord ora de sosire (ora,min.,sec.), care va fi identic orei de plecare în Sectorul de Legătură următor (ora, min.).
În cazul sosirii mai multor concurenți în același minut, seful de post va reesalona startul acestor concurenți la un interval minim din 30 în 30 de secunde, în ordinea sosirii acestora.

Dacă concurenții nu se pot opri în zona sau pleca prin mijloace proprii, vor fi aplicate penalizările prevăzute de prezentul regulament. Dacă acestia nu se opresc la punctul STOP pentru înscrierea timpilor, se va aplica o penalizare de 1 ora.

20.8 Cu excepția unor dispoziții contrare ale Regulamentului Particular, asistența tehnica de concurs, alta decât prin mijloacele pe care echipajul în concurs le transporta sau primită de la un alt concurent aflat înca

în concurs, este interzisă pe parcursul unui Sector Selectiv (SS). Zonele de asistența regulamentare vor fi indicate de către organizator.
20.9 Intervalele de start pentru Sectoarele Selective (SS) vor respecta aceleași dispoziții prevăzute pentru start în ziua de concurs, cu excepția penalizărilor rutiere .

20.10 Concurenții care refuza startul într-un Sector Selectiv la ora și în ordinea care le-a fost atribuita, vor fi penalizați cu 15 minute și vor ramâne la dispoziția sefului de post, care le va indica o noua ora de start. 20.11 Întreruperea unui Sector Selectiv (SS)
În cazul în care derularea unui Sector Selectiv (S.S.) este definitiv oprita înainte ca ultimul concurent să-l fi parcurs, indiferent de motiv, clasamentul pe acel Sector Selectiv se va stabili atribuind cel mai slab timp realizat, înainte de întrerupere, tuturor concurenților afectați de circumstantele întreruperii. Acest clasament va fi stabilit și în cazul în care un singur concurent a parcurs Sectorul Selectiv în conditii normale de concurs.

Aplicarea sau nu a acestei dispoziții ramâne de competenta Comisarilor Sportivi, dupa ce conducerea cursei a prezentat motivele întreruperii.
Dacă, Comisarii Sportivi considera anormala atribuirea celui mai slab timp realizat, ei pot găsi ca timp de referința, acel timp pe care îl vor considera convenabil dintre alti 4 (patru ) timpi mai slabi.

Toti concurenții responsabili sau co-responsabili de întreruperea Sectorului Selectiv, nu vor putea beneficia, în nici un caz, de aceasta masura. Acestia vor fi creditați cu timpul efectiv pe care eventual îl vor realiza, dacă acesta este superior timpului fictiv, atribuit celorlalți concurenți.
În cazuri excepționale, ca masura de securitate, Directorul de concurs poate întrerupe un Sector Selectiv, la Controlul de Trecere precedent, iar concurenții vor putea continua Sectorul Selectiv dupa depașirea zonei periculoase. Un nou start va fi dat pentru zona de Sector selectiv ramasă de parcurs. Clasamentul pentru acel sector selectiv va fi stabilit facând suma timpilor celor doua porțiuni a Sectorului Selectiv.

21.REGRUPAREA

21.1 Regrupările servesc la reducerea intervalelor, mai mult sau mai puțin importante, care s-au creat între concurenți datorita celor întârziați și/sau abandonați. Timpul de oprire poate să difere pentru sportivi.
21.2 La sosirea lor în regrupari, concurenții trebuie să predea carnetul lor de control oficialilor. Ei vor primi instrucțiuni referitoare la ora de plecare. Ei trebuie să conduca vehiculele imediat și direct în Parcul Închis, ordinea de plecare fiind cea de sosire.

21.3 La propunerea Directorului de concurs, Juriul, poate din motive de securitate, să decida oprirea unei zile de concurs înainte de termen. În aceasta situație, va fi instalat un control orar ce va reprezenta sfârșitul zilei de concurs (la fel pentru Sectoarele Selective, unde Controlul Orar va fi identic cu postul STOP), iar timpul realizat va servi la stabilirea clasamentului acestei zi de concurs. La decizia Conducerii cursei, aceasta zi de concurs poate sau nu să continue, sa fie neutralizată, sa fie parcursă în convoi sau în regim de parc închis.

22.SEMNALIZAREA CONTROALELOR

page24image2155935360

page25image1283558272

Toate controalele (controalele orare, start și sosire din Sectoarele Selective,controalele de trecere) trebuie să fie indicate prin panouri standardizate. Panourile trebuie să se găseasca pe partea dreapta a sensului de mers. Lățimea maximă a zonei nu poate fi mai mare de 15 m.20
În zonele mai aglomerate d.p.d.v. al circulației, este obligatorie dispunerea panourilor pe ambele parti ale drumului. Nerespectarea intrarii, ieșirii, de asemenea a sensului de circulație în aceste zone atrage următoarele penalizări :

– prima infracțiune 10 min
– a doua infracțiune 1 ora
– a treia infracțiune și următoarele 3 ore .
Aceste penalitați se aplica și concurenților care reintra intr-o zona de control dupa ce carnetul lor de control a fost deja vizat.

23. PENALIZAREA FORFETARA

23.1 O sancțiune forfetara este aplicată pentru depașirea timpului maxim autorizat sau nerespectarea regulilor sportive. Sancțiunile forfetare sunt următoarele :

a) depașirea timpilor impuși pe sectorul de legătură.

b) depașirea timpilor maxim autorizați pe sectorul selectiv
23.2 În aceste doua cazuri, o singura penalizare forfetara va fi atribuita pe zi de concurs.
23.3 Forfetarea unui Sector Selectiv sau Sector de legătură se poate face numai din motive tehnice declarate și verificate de comisarul tehnic.
23.4 Un sportiv ce a primit o penalizare forfetara nu va putea fi clasat in fata altui concurrent ce nu a primit acest tip de penalizare.In cazul acumularii mai multor penalizari forfetare, sportivul in cauza nu se va putea clasa pe o pozitie superioara unui concurrent ce a acumulat un numar mai mic de penalizari forfetare.

24. PARC ÎNCHIS

24.1 Alte prescriptii :
a) Orice procedura de reparație sau alimentare este interzisă – în Parcul Închis de start al Concursului.
b) Punerea în mișcare prin remorcare sau împingere de către un alt concurent înca în concurs în interiorul Parcului Închis, va fi penalizată cu 1 minut.
c) Vehiculele sunt în Parcul Închis de la intrarea lor într-un parc de start, de regrupare sau de la terminarea zilei de concurs și pâna la plecarea din acestea.
d) Vehiculele sunt în Parcul Închis de la intrarea lor într-o zona de control și pâna la ieșirea din aceasta .
e) Vehiculele sunt în Parcul Închis de la sosirea lor la sfârșitul Concursului și pâna la expirarea perioadei de depunere a reclamațiilor.

În caz de reclamații,regimul de parc închis se prelungeste pana la decizia Juriului vis a vis de reclamația în cauza.
24.2 Toate infracțiunile la regimul de Parc Închis duc la excluderea din concurs.
24.3 Înaintea ieșirii din toate parcurile sau la startul unei zile de concurs, dacă comisarii tehnici ai competiției constată că un vehicul este într-o stare incompatibila cu o utilizare normala, ei trebuie să informeze imediat Directorul de concurs, care va putea cere remedierea defecțiunilor. În aceasta situație, minutele atribuite efectuarii remedierilor vor fi considerate ca tot atâtea minute de întârziere înregistrate pe un Sector de Legătură. Pentru a nu permite concurentului de-a încerca să recupereze întarzierea datorată remedierilor, acesta va primi o noua ora de start. Toate întârzierile mai mari de 30 min. vor duce la excluderea din concurs.

24.4 Dupa parcarea vehiculului în Parcul Închis, acesta poate fi acoperit cu o prelată. Sportivii trebuie să părăseasca imediat Parcul Închis, fiindu-le interzisă revenirea.

24.5 Excepție de la regimul de Parc Închis, dar numai sub responsabilitatea unui oficial, este permis unui sportiv în Parcul Închis de start, de regrupare sau de sfârșit de zi de concurs:

– să schimbe, cu mijloace aflate la bord, unul sau doua cauciucuri desumflate sau deteriorate ; – să schimbe farul,unul sau doua lampi semnalizare față / spate.
– SĂ INTRE ÎN PARC CU 15 MINUTE ÎNAINTE DE ORA SA DE START PENTRU

MONTAREA CAIETULUI ITINERAR (ROADBOOK) ÎN DERULATOR
Aceste intervenții vor trebui să fie în totalitate terminate înaintea orei de start. În caz contrar, depașirea timpului va antrena o penalizare de 1 minut pentru fiecare minut de întârziere.

25. VERIFICĂRI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE

25.1 Toti concurenții participanți la un Concurs trebuie să se prezinte complet cu vehiculul de concurs, la verificările administrative și tehnice prevăzute conform programului Concursului în RP. Penalizările financiare pentru întârzierea la verificările tehnice preliminare, față de programul stabilit de Organizator vor fi menționate în RP.

Startul va fi refuzat tuturor concurenților care se prezinta la verificările administrative și/sau tehnice peste limita prevăzută de Regulamentul Particular al Concursului, în afara cazurilor de forta majora recunoscute de Juriu.
25.2 Verificările comporta controlul documentelor menționate în Regulamentul Particular al Concursului :

– Dovada achitarii taxei de participare ( chitanta,ordin de plată,etc) – Cartea de identitate al sportivului
– Licență de concurent/pilot;
– Permis de conducere;

– Carnetul de sănatate (tip F.R.M.) al sportivului
– Certificat de înmatriculare al vehiculului cu ITP în vigoare pe perioada desfășurarii concursului; – Polita de asigurare de accidente valabila pentru competiții sportive
– Diverse autorizații, etc,
– Asigurarea RCA – carte verde valabila pe perioada desfășurarii concursului;

25.3 Dupa admiterea din punct de vedere al verificărilor administrative concurenții se vor prezenta cu vehiculele lor, având montate placile de raliu și panourile cu numarul de concurs, la verificarea tehnica care se face într-o ordine aleasă: pe marci și modele conform grupelor în care acestea au fost înscrise, în conformitatea cu elementele de securitate și în conformitate cu Codul Rutier. Dupa verificările tehnice, în cazul în care un vehicul nu este conform reglementărilor tehnice și/sau de securitate, Juriul va putea acorda o amânare pentru punerea în conformitate a acelui vehicul.

25.4 Startul va fi refuzat tuturor vehiculelor care nu vor fi în conformitate cu prescriptiile Regulamentului de Securitate FIM și a prezentelor Prescriptii Generale și a caror stare constituie sau poate constitui o sursă de pericol. Orice refuz de a prezenta vehiculul la un control cerut de Comisarii tehnici duce la descalificare.

25.5 Pe parcursul Concursului pot fi facute verificări suplimentare, atât asupra concurentului, cât și a vehiculului. În orice moment al Concursului, concurentul este responsabil de starea tehnica a vehiculului său. Prezentarea vehiculului la verificarea tehnica, se considera ca o declarație de conformitate.
25.6 În cazul aplicarii de noi elemente de identificare, acest lucru intra în sarcina concurentului care este responsabil de protejarea lor pâna la sfârșitul concursului, absenta acestora ducând la excluderea din concurs. O notificare scrisă trebuie adresată concurenților în cauza.

25.7 O verificare completă și amanunțită, comportând demontarea motocicletelor clasate pe primele locuri ale clasamentului general și ale fiecarei grupe și categorie, dar și eventual a oricarui alt vehicul, va fi la discretia decizionala absolută a Comisarilor Sportivi luată din oficiu, în urma unei reclamații sau la propunerea Directorului de Concurs.

26. CLASAMENTE F.R.M.

Punctajul se va acorda în urma clasamentelor finale de la sfârșitul fiecarei zile de concurs.
Se va aplica regula de N-1 cu minim 4 competitii desfasurate.(conform AG martie 2022)
Totalul punctelor obtinute la sfarsitul fiecarui eveniment prin cumularea punctelor zilnice genereaza clasamentul concursului
26.1. Se va stabili un clasament pentru:

– Categoria 1: MOTO (titlu de campion național)
RALLY FIM – Motociclete Rally și motociclete Enduro adaptate pt raliuri tot-teren, cu capacitatea cilindrica mai mica sau egala cu 450 cmc. (Cupa Romaniei)
RALLY OPEN – Motociclete Rally și motociclete Enduro adaptate pt raliuri tot-teren, cu capacitatea cilindrica mai mare de 450 cmc. (Cupa Romaniei)

– Categoria 2: QUAD (titlu de campion național)
– Cvadricicluri adaptate pentru raliuri tot-teren, în conformitate cu

Reglementările tehnice FRM pentru raliuri Tot-Teren.
– Categoria 3: SSV (cupa Romaniei) se aplica din 01.01.2023

– Vehicule de tipul Side by Side, adaptate pentru raliuri tot teren, în conformitate cu Reglementările tehnice FRM pentru raliuri Tot-Teren.

– Categoria 4: PROMO RALLY

– Motociclete Enduro și Dual-Sport, cvadricilcuri și vehicule de tipul Side by Side, echipate pentru off-road dar fara echipamente specifice raliurilor tot-teren. (Cupa Romaniei)

– Viteza maxima recomandata pentru concurentii din aceasta categorie este de 80km/h

Dacă au luat startul minim 5 sportivi atat la categorie cat și la clasa de cilindree, la o Competitie, atunci punctele atribuite în funcție de locul ocupat vor fi cele de la articolul 26.4 din prezentul regulament.
În cazul în care nu este îndeplinită condiția de mai sus, se va acorda un punctaj parțial, dupa cum urmeaza :

Locul I = punctajul integral aferent locului III
Locul II = punctajul integral aferent locului V
Locul III = punctajul integral aferent locului VII, și așa mai departe.

Clasamentul pe echipe se va face în funcție de clasamentul OPEN. Componența echipei este de 2 pana la 5 sportivi. În calcul se vor lua timpii celor mai buni 2 sportivi clasați în OPEN in cadrul aceluais concurs. Inscrierea echipelor in campionat se va face cel tarziu inainte de prima competitie.
26.1 Penalizările vor fi exprimate în ore, minute și secunde. Clasamentul final va fi stabilit prin adunarea timpilor realizați în Sectoarele Selective și ale penalizărilor dobândite în Sectoarele de Legătură și ale altor penalizări exprimate în timpi. Cel care va obtine cel mai mic total va fi declarat câstigător al clasamentului general, fiind urmat de ceilalti în ordinea crescatoare ale penalitaților. Clasamentele pentru grupe,clase de cilindree și ale celorlalte categorii vor fi stabilite în același mod .

26.2. În caz de egalitate într-un Concurs, va fi proclamat câstigator cel care a realizat cel mai bun timp pe primul Sector Selectiv, (Super Specială nu intra în calcul). Dacă acest criteriu nu este suficient pentru departajare, vor fi luați în considerare timpii din Sectorul Selectiv 2, 3 și asa mai departe. Aceleași reguli de departajare, în caz de egalitate, pot fi aplicate în orice moment Raliului Tot-Teren.

26.3 Clasamentele oficiale ale raliului vor fi afișate cel mai tarziu la 1 ora de la sosirea ultimului concurent. Perioada de reclamații este de 30 de minute de la ora de afișare a clasamentului general oficial al Raliului.
26.4 Clasamentul fiecarei zile de concurs va fi făcut luând în calcul următorul punctaj : Locul 1 : 25 puncte ; Locul 2 : 22 puncte ; Locul 3 : 20 puncte ; Locul 4 : 18 puncte ; Locul 5 : 16 puncte ; Locul 6 : 15 puncte ; Locul 7 : 14 puncte ; Locul 8 : 13 puncte ; Locul 9 : 12 puncte ; Locul 10 : 11 puncte ; Locul 11 :

10 puncte ; Locul 12 : 9 puncte ; Locul 13 : 8 puncte ; Locul 14 : 7 puncte ; Locul 15 : 6 puncte ; Locul 16

: 5 puncte ; Locul 17 : 4 puncte ; Locul 18 : 3 puncte ; Locul 19 : 2 puncte ; Locul 20 : 1 punct.
26.5 Clasamentul final va fi calculat prin insumarea tuturor punctelor obtinute dealungul intregii desfasurari si va cuprinde toti sportivii participanti.
26.6 Sportivii care participă la etapele campionatului vor fi prezenti in clasamentul finalului de an.
26.7 In caz de egalitate la sfarșit de an departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut la ultima zi de concurs unde cei doi piloti s-au intalnit direct in competitie. In cazul in care acest lucru nu este posibil se va lua in considerare ziua de concurs anterioara, pana se va putea face departajarea.

27. PROTESTE – RECLAMAȚII – APELURI

Orice persoană (sportiv, membru al unei echipe,team manager înscris la o competitie, oficial, organizator, etc.), afectată de o decizie luată sub autoritatea F.R.M. sau de o încalcare a prezentului regulament are dreptul să protesteze impotriva deciziei sau încalcarii respective. Nu se poate protesta impotriva sancțiunilor de descalificare dictate de Directorul de Concurs.

27.1 Toate protestele trebuiesc facute în acord cu reglementările Codului Disciplinar și de Arbitraj FIM.. Ele trebuie facute în scris și depuse numai de persoanele direct interesate, la secretariatul competiției în cel mult 30 minute de la comunicarea rezultatelor provizorii însotite de taxa de protest de 100 euro, care nu se va restitui, dacă contestația nu este justificată. Fiecare protest trebuie să se refere la un singur subiect.

27.2 Dacă reclamația necesita demontarea și remontarea diferitelor parți ale unei motociclete, reclamantul va trebui să depună o garanție fixată prin RP .
27.3 Cheltuielile ocazionate de demontarea și transportul motocicletei cad în sarcina reclamantului,dacă contestația nu este justificată, iar în caz contrar cad în sarcina concurentului reclamat.

27.4 Dacă, contestația nu este justificată și dacă, cheltuielile ocazionate de contestație (verificarea, transportul etc.) sunt superioare garanției depuse, diferenta va cadea în sarcina reclamantului. În situația în care aceste cheltuieli sunt inferioare, diferenta va fi restituita reclamantului.
27.5 Oricine este nemultumit de hotărârile Juriului de Concurs poate face contestație la Comisia de Disciplină. Contestația trebuie semnată și depusă de contestatar la secretariatul F.R.M. în cel mult 3 zile (data postei) de la pronunțarea hotărârii Juriului de Concurs. Taxa de contestație este de 200 euro platibili în lei la cursul B.N.R. și va fi depusă de contestatar la secretariatul F.R.M. În cazul în care contestatarul are caștig de cauza, taxa de contestație ii va fi returnată, aceasta fiind suportată de către perdant. Eventualele cheltuieli ocazionate de judecarea contestației cad în sarcina exclusivă a contestatarului.
27.6 Comisia de Disciplină va judeca o contestație în maximum 14 zile de la depunerea ei (data poștei). Hotărârile Comisiei de Disciplină vor fi comunicate în scris contestatarului. Parțile implicate pot asista la judecarea contestației și se pot apara, dacă este cazul. Parțile implicate pot apela la ajutorul unui consilier. Comisia de Disciplină poate solicita depoziția unor martori sau raportul unui expert. Hotărârile Comisiei de Disciplină intra în vigoare în momentul comunicarii lor (data postei), și pot fi contestate la Comisia de Apel conform prevederilor Codului de Disciplina si Arbitraj.. La cererea expresă a contestatarului,Comisia de Disciplină poate amana aplicarea hotărârilor Juriului de Concurs pana la pronunțarea propriei hotărâri. Nerespectarea hotărârilor Comisiei de Disciplină atrage dupa sine excluderea
27.7 Concurenții pot face apel la deciziile pronunțate adresanduse Comisiei de Apel FRM, în conformitate cu stipulările Codului Disciplinar și de Arbitraj.F.R.M..
Protestele vor fi judecate de către Juriul de Concurs pe loc, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, iar hotărârile vor fi comunicate în scris protestatarilor. Nerespectarea hotărârii Juriului de concurs atrage dupa sine suspendarea pana la sfârșitul sezonului competițional.

28. CRONOMETRAREA

28.1 Cronometrajul este plasat sub responsabilitatea Directorului de Concurs .

Regulamentul Campionatului Național Individual de Raliuri Tot-Teren – 2023

28.2 Responsabilii cu cronometrarea trebuie să fie posesori ai licentei F.R.M.. De asemenea, toti oficialii de pe traseu trebuie să fie posesori ai unei licente F.R.M., pentru funcția pe care o au în raliu.
28.3 Pentru a putea efectua în mod corespunzator activitatea,cronometrorul trebuie să utilizeze sistemul de cronometraj cel mai adecvat.

28.4 Cronometrorii vor avea asupra lor cronometre de rezerva (care înregistreaza timpul la 1/100 secunde) pentru orice probleme, defecțiuni ce ar putea să apara în timpul desfășurarii raliului.
28.5 Concurenții trebuie să accepte toate tipurile de sisteme de cronometraj, inclusiv datele GPS furnizate de aparatelor GPS aflate în posesia sportivilor.

29. CARBURANTUL

Carburantul este benzina fara plumb, cel existent la stațiile de alimentare și care trebuie să fie conform Reglementărilor Tehnice ale FRM pentru fiecare categorie de vehicul .

30. ABANDON – DESCALIFICARE

30.1 În caz de abandon și pentru a evita cautările inutile și de a întarzia cursa este obligatoriu ca sportivi în cauza să anunțe Directorul de concurs, Organizatorul sau PC-ul raliului și să specifice identitatea, poziția și intenția sa.
30.2 Cei care nu respecta aceasta clauza importanta de securitate vor fi amendați conform deciziei Juriului de concurs sau conform RP.

30.3 Organizatorul va trebui să menționeze numarul de telefon al secretariatului concursului pe brațara de identificare sau în caietul itinerar.
30.4 Concurentul este singurul responsabil de comunicarea poziției lui, dacă el transmite acest lucru printr-o terță persoană.

30.5 În caz de abandon sau descalificare, concurentul trebuie să bareze cu negru numerele de concurs sub rezerva unei amenzi prevăzută în R.P., de asemenea putând fi sancționat și de F.R.M..

31. ÎNCHIDEREA TRASEULUI

Un vehicul al organizatorului va parcurge sectorul selectiv luand la bord sportivii, precum si vehiculele acestora care nu mai sunt în stare de funcționare.
Sportivii care refuza acest lucru vor da o declarație pe propria lor raspundere, semnată, în acest sens echipei de închidere.

32. ACOPERIRE MEDICALA

32.1 F.R.M. adopta și recunoaste integral și necondiționat Codul Antidoping al F.I.M.. Sportivii trebuie să posede un carnet de sănatate eliberat de F.R.M. pana la începutul lunii martie a anului competițional în care vor fi consemnate:

– nume, prenume, varsta, adresa, telefon, persoana de contact în caz de accident. – grupa sanguina și Rh.
– viza medicala anuala eliberată de o Policlinica de medicina sportiva.
– clasa de participare.

– afecțiuni ce necesita conditii speciale de tratament (alergii, astm, alte afecțiuni de care trebuie tinut seama în cazul unui accident, etc.).

– diagnosticul și recomandările medicale (apt/inapt de concurs și perioada) date de medicul care l- a consultat pe sportiv dupa producerea unui accident.
Numele, prenumele,grupa sanguina și Rh-ul sportivului trebuie să fie inscriptionat obligatoriu pe casca de protecție.

32.2 Organizatorul trebuie să se asigure că, în caz de accidente, sportivii au acces rapid și necondiționat la un spital cu servicii permanente de chirurgie, ortopedie, medicala, neurologie, radiologie și A.T.I.

a. Controale medicale speciale

La cererea Directorului de Concurs sau a Medicului de Concurs, orice sportiv este obligat să efectueze la fața locului un control medical sau al alcoolemiei. În urma rezultatelor unui asemenea control, Directorul de Concurs poate interzice unui sportiv participarea la cursă.
Sustragerea sau refuzul unui sportiv de a efectua un control medical special sau al alcoolemiei atrage dupa sine descalificarea.
Dupa examinare, Medicul de Concurs va pune la dispoziția Directorului de Concurs o lista cu eventualii sportivi ce nu mai pot participa la cursă din motive medicale.

b. Personalul medical

Medicul de Concurs trebuie să fie un medic sau paramedic cu drept de libera practica pe teritoriul tarii unde se desfășoara concursul, specializat în tratamentul de urgenta al accidentelor rutiere, precum și în resuscitarea cardiorespiratorie. Este obligatorie prezenta a înca doi asistenți medicali cu calificare asemanatoare celei a Medicului de Concurs. Personalul medical va purta un pieptar (halat) alb cu o cruce roșie pe spate sau orice alta imbracaminte specifica. Doctorul responsabil de competiție va completa și parafa eventuelele rapoarte de accidente. Conform codului medical FIM,

c. Echipamente medicale
Este obligatorie prezenta ambulanțelor la buna desfășurare a raliului. Acestea trebuie să fie dotate cu

aparatura pentru resuscitare cardiorespiratorie și cu personalul necesar (medic și un asistent medical). De asemenea, aceste ambulanțe trebuie să fie dotate cu aparatura de comunicație pentru a fi în permanenta legatura cu Directorul de concurs și cu PC raliului. Aceste ambulanțe vor fi prezente la :

– start zi de concurs
– startul în Sectorul Selectiv
– la sosirea din Sectorul Selectiv și la bivuac.

Acest echipament medical este destinat numai pentru sportivii din concurs și nu reprezinta decat minimumul necesar.
Dacă, din diverse motive, toate ambulanțele părăsesc zona raliului, cursa va fi întreruptă și se va relua numai dupa revenirea ambulanțelor cu echipamentul de resuscitare cardiorespiratorie.

33. ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE ȘI SUPRAVIEȚUIRE

33.1 Sportivii sunt obligați să poarte pe echipament de protecție specific, în conformitate cu Regulamentul Tehnic al FRM. Existența acestui echipament și componenta acestuia se va menționa în Regulamentul Particular și va putea fi controlată înainte de startul în fiecare zi de concurs .Purtarea căștii de protecție omologate, a ochelarilor, a mănușilor și a cizmelor este obligatorie, în caz contrar se refuza startul. Purtarea protecției armura dorsale și față este facultativa, de asemena purtarea celorlate protecții. 33.2 Absenta unei părți a echipamentului sau a acesteia în totalitate atrage refuzul startului.Concurentul va avea 30 min la dispoziție pentru a se conforma regulamentului. Dupa acest înterval de timp se va pronunța excluderea din concurs.
33.3 Sportivii trebuie să dețina asupra lor un telefon mobil GSM înregistrat la o retea de telefonie naționala, protejat sau rezistent la apa, capabil de a primi și iniția apeluri, prevăzut cu o sonerie puternica, care va fi deschis pe durata competiției. Numarul acestuia va fi comunicat organizatorului în fișa de înscriere. Rețelele naționale acceptate pentru fiecare competiție vor fi comunicate prin Regulamentul particular.
33.4 Sportivii pot avea în posesie, montat pe vehiculul de concurs un aparat GPS capabil să înregistreze traseul și viteza de deplasare. Buna și continua funcționare a echipamentului GPS pe toată durata concursului va aparține sportivului. Aparatul GPS trebuie sa ofere posibilitatea descarcarii și încarcarii de date. Aparatele GPS vor fi predate la sfârșitul fiecarei zile de concurs organizatorului (tehnicianului GPS) în vederea descarcarii datelor. Datele din acesta vor fi folosite în vederea analizării traseului parcurs și a vitezelor de deplasare. Modelele de acceptate vor fi comunicate prin regulamentul particular. Pentru orice alt model decat cele comunicate este necesar acordul scris al organizatorului.

33.5 Sportivii vor avea asupra lor O TRUSĂ MEDICALA. Conținutul obligatoriu al acesteia va fi comunicat prin regulamentul particular.
33.6 Fiecare sportiv sau vehicul poate fi dotat de către organizator cu un echipament de urmărire, în speta cu un dispozitiv de urmărire prin satelit. Acesta trebuie să fie usor de folosit, fara intervenție mecanica. 33.7 Organizatorul poate să prevadă și să impună prin Regulamentul Particular și alte dotări și mijloace care duc la marirea gradului de securitate a sportivilor sau a competiției.

34. CODUL DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ

34.1.Principii
Participanții, oficialii și organizatorii sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament și ale Regulamentului Particular.
Violarea dovedita a acestor prevederi va atrage sancțiunile prevăzute în acest capitol, sau în alte capitole ale acestui regulament.
34.2.Sancțiuni
Sancțiunile sunt:

– avertismentul
– amenda
– penalizarea de timp
– descalificarea
– retragerea punctelor de Campionat – suspendarea – excluderea

34.3. Definirea sancțiunilor
– avertismentul: poate fi facut în particular sau în public.
– amenda: între 50 € și 200 €
– descalificarea: poate fi dintr-o zi de concurs, din cursă
– suspendarea: pierderea dreptului de participare la una sau mai multe etape ale Campionatului
– excluderea: pierderea definitiva și completa a dreptului de participare în orice activitate de sub egida F.R.M.
34.4. Cumulul de sancțiuni
Se pot dicta mai multe sancțiuni simultane impotriva celor vinovați. 34.5. Organele de disciplină și de apel
Acestea sunt:

– Directorul de Concurs – Juriul de Concurs
– Comisia de Disciplină – Comisia de Apel

34.6. Directorul de Concurs
Este numit de F.R.M..
34.7. Autoritate și competența
Directorul de Concurs poate sancționa automat:

– sportivi, participanți, oficiali și organizatori pentru încalcari ale regulamentului petrecute în timpul unei zi de concurs.

– orice acțiune voluntara sau involuntara a unei persoane sau grup de persoane săvarșita impotriva prezentului regulament sau a indicațiilor unui oficial în timpul unei zi de concurs.

– orice act de coruptie, frauda, sau care prejudiciaza interesele competiției sau sportului, săvarșit de o persoana sau de un grup de persoane în timpul unei zi de concurs.
34.8. Sancțiuni ce pot fi dictate de Directorul de Concurs
Directorul de Concurs poate dicta următoarele sacțiuni :

– avertisment
– amenda
– penalizare de timp – descalificare

Directorul de Concurs poate cere Comisiei de Disciplină aplicarea unei sancțiuni mai severe. Nerespectarea hotărârilor Directorului de Concurs atrage dupa sine descalificarea.
34.9. Juriul de Concurs
Este format din:

– l presedinte de juriu

– 2 membri juriu 34.10. Competența

Juriul de Concurs judeca toate protestele formulate impotriva hotărârilor luate de Directorul de Concurs sau a altor încalcari ale regulamentelor în vigoare.
34.11. Sancțiuni ce pot fi dictate de Juriul de Concurs în urma unui protest

– avertisment
– amenda
– penalizare de timp – descalificare

Juriul de Concurs poate cere Comisiei de Disciplină aplicarea unei sancțiuni mai severe.
34.12. Comisia de Disciplină
Este formată conform prevederilor Statutului F.R.M..
Comisia de Disciplină judeca toate contestațiile formulate impotriva hotărârilor luate de Juriul de Concurs.

Comisia de Disciplină decide asupra cererilor formulate de Directorul de Concurs sau de Juriul de Concurs.
34.13. Sancțiuni ce pot fi dictate de Comisia de Disciplină

– avertisment
– amenda
– penalizare de timp
– descalificare
– retragerea punctelor de Campionat – suspendare
– excludere

34.14 Comisia de Apel
Comisia de Apel judeca apelurile formulate impotriva deciziilor Comisiei de Disciplina, in conformitate cu Codul de Disciplina si Arbitraj al F.R.M.

. Sancțiuni ce pot fi dictate de Comisia de Apel: – avertisment
– amenda
– penalizare de timp

– descalificare
– retragerea punctelor de Campionat – suspendare
– excludere


35. TABELUL RECAPITULATIV AL PENALIZĂRILOR

NOTA :
Este responsabilitatea cluburilor/asociațiilor să iși instruiască proprii membri în vederea cunoasterii pevederilor acestui regulament și a anexelor sale.

Necunoasterea acestui regulament și a anexelor sale nu exonereaza pe nimeni de raspundere și de eventualele sancțiuni.

36. DISPOZIȚII FINALE

36.1. Prezentul regulament intra in vigoare la 12.03.2022
36.2. Prevederile prezentului regulament pot fi modificate numai de Adunarea Generala

page37image1408710336
page38image1381115552